Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 
 V Galérii Zuzky Medveďovej, ktorá pôsobí v rámci Slovenského vojvodinského divadla  v B. Petrovci bola vo štvrtok 2. septembra  otvorená  výstava našej renomovanej  umelkyne Miry Brtkovej, venovaná jej 80. narodeninám. Maliarka a sochárka Mira Brtková  sa vo svojej bohatej kariére zaoberala filmovou a divadelnou réžiou, módnym navrhárstvom inšpirovaným slovenským ľudovým krojom a  svoje práce vystavovala tak v Srbsku ako aj v zahraničí. Realizáciu výstavy finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru  Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
    Záujemcovia si výstavu môžu pozrieť do 3. októbra.

 

Program slávností
Piatok, 24. september 2010

15,00 Vítanie hostí v Bielej budove ZO
17,00 Vernisáž (expozícia) etno výstavy v malej sále Slovenského národného domu
18,00 Predsieň divadla:
    - Vernisáž výstavy akademického maliara Pavla Popa
    - Premiéra časopisu Aurora Euro
    - Premiéra knihy Anny Marićovej - Lexika v Starej Pazove
Počas programu hrá orchester Akordeon z Bratislavy
20,00 Divadelné predstavenie
    Slovenské divadlo VHV - Stará Pazova
    Keď vejú jarné víchre, réžia: Miroslav Benka

 V dňoch od 28. – 30. augusta 2010 sa v Tatranských Matliaroch, Slovenská republika, uskutočnil medzinárodný workshop Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2010.

 Workshop patrí medzi spoločné dolnozemské projekty a gestorsky ho zabespečuje Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Projekt finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a odchod 7. účastníkov zo Srbska podporila NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 Workshopu sa zúčastnilo zo tridsať mladých ľudí z Rumunska, Maďarska a zo Srbska, ktorí tuná debatovali o problematike zapájania sa mladej generácie do slovenskej spoločnosti v domovskej krajine, a zároveň sa oboznamovali so zakladaním združení a zásadami organizovania rôznych kultúrnych podujatí. Lektorokou na semináre bola výkonná predsedníčka Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Anna Ištvánová.

streda, 01 september 2010 20:23

Správa z Bajmoku

 

Správa o účasti Spolku Slovenka na manifestácii Bunjevski etno festival nacionalnih ila v Bajmoku.
 Na pozvanie a odporúčanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Spolok žien Slovenka z Hložian sa zúčastnil na Bunevskom etno festivale nacionálnych jedál v Bajmoku.
Spolok prezentovala 5 členná skupina. Tri členky ( ktoré varili) boli oblečené v slovenskom kroji (kartúnkach).
Priestor na stánku bol upravený pre výstavu a predaj. Výstavná časť bola pripravená na obedovanie. Stánok zdobili vyšivané kuchárky, a iné starodávne predmety z domácnosti. Na festivale bunevských starodávnych jedál sme priprávali jedlá:
- Svadobná kyslovka
- Šprice
- Svadobný koláč - radosník
Okrem spomenutých jedál, ktoré sme priprávali a s ktorými sme sa súťažili, na predaj sme ponúkli aj iné koláče: medovú pitu, smotanové rezy, „kífle“ a palacinky.
 Komisia pre hodnotenie jedál svadobnému koláču (radosníku) udelila prvú cenu. Aj ostatné jedlá boli povšimnuté, a veľmi rýchlo aj predané.
 Predstavitelia Slovenky majú pekné dojmy z Bajmoku, získali nové skúsenosti v príprave tradičných jedál a nové kontakty so spolkami z Vojvodiny.

pondelok, 30 august 2010 05:33

15. Petrovské dni divadelné

V Báčskom Petrovci  v dňoch 3. až 6.septembra 2010 prebiehajú 15. Petrovské dni divadla, ktoré sú realizované s finančnou  podporou  Obce Báčsky Petrovec, Sekretariátu pre kultúru APV, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika a NRSNM.

PROGRAM 15. Petrovské dni divadelné

Štvrtok, 2. septembra 2010

Sprievodný program:
• Gáléria Zuzky Medveďovej o 19.h, vernisáž výstavy Miry Brtkovej
 
Piatok 3. septembra 2010

• Foyer SVD, 20.30 h, Otvorenie 15. PDD.
• Sieň SVD, 21. h, 15. PREMIÉRA SVD,
Claude Confortes:Maratòn, réžia: Vladislava Fekete.

 

Podnet na zachovanie kultúrneho dedičstva
Ôsmy v poradí Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov sa začal 16. a ukončil 22. augusta. Organizátormi boli Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor pre kultúru NRSNM. Pre nedostatok finančných prostriedkov prebiehal inakším spôsobom než obvykle a mal putovný charakter. Jeho prednášatelia boli Mgr. art. Martin Urban, choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Akadémii umení Fakulty dramatickej tvorby v Banskej Bystrici a Tatiana Urbanová, interpretka a pedagogička tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách a sólistka SĽUK-u. Zámerom seminára je spolupráca s najlepšími tanečníkmi, pedagógmi, choreografmi a inými pôsobiacimi v kultúrno-umeleckých spolkoch, a to v metodickej a pedagogickej oblasti. Vzťahuje sa to na spôsoby, akými možno učiť, čo je vhodné pre najlepší rozvoj interpreta, a čo je dôležité pre koncipovanie scénických celkov. Tiež sa podnecuje frekventantov seminára skúmať pôvodné tance vlastného prostredia.

top