Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 V dňoch od 28. – 30. augusta 2010 sa v Tatranských Matliaroch, Slovenská republika, uskutočnil medzinárodný workshop Slovenská mládež na Dolnej zemi a jej implikácia do života komunity 2010.

 Workshop patrí medzi spoločné dolnozemské projekty a gestorsky ho zabespečuje Spoločnosť pre edukáciu a poradenstvo v Nadlaku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku. Projekt finančne podporuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a odchod 7. účastníkov zo Srbska podporila NRSNM a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

 Workshopu sa zúčastnilo zo tridsať mladých ľudí z Rumunska, Maďarska a zo Srbska, ktorí tuná debatovali o problematike zapájania sa mladej generácie do slovenskej spoločnosti v domovskej krajine, a zároveň sa oboznamovali so zakladaním združení a zásadami organizovania rôznych kultúrnych podujatí. Lektorokou na semináre bola výkonná predsedníčka Čabianskej organizácie Slovákov a riaditeľka Domu slovenskej kultúry v Békešskej Čabe Anna Ištvánová.

streda, 01 september 2010 20:23

Správa z Bajmoku

 

Správa o účasti Spolku Slovenka na manifestácii Bunjevski etno festival nacionalnih ila v Bajmoku.
 Na pozvanie a odporúčanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Spolok žien Slovenka z Hložian sa zúčastnil na Bunevskom etno festivale nacionálnych jedál v Bajmoku.
Spolok prezentovala 5 členná skupina. Tri členky ( ktoré varili) boli oblečené v slovenskom kroji (kartúnkach).
Priestor na stánku bol upravený pre výstavu a predaj. Výstavná časť bola pripravená na obedovanie. Stánok zdobili vyšivané kuchárky, a iné starodávne predmety z domácnosti. Na festivale bunevských starodávnych jedál sme priprávali jedlá:
- Svadobná kyslovka
- Šprice
- Svadobný koláč - radosník
Okrem spomenutých jedál, ktoré sme priprávali a s ktorými sme sa súťažili, na predaj sme ponúkli aj iné koláče: medovú pitu, smotanové rezy, „kífle“ a palacinky.
 Komisia pre hodnotenie jedál svadobnému koláču (radosníku) udelila prvú cenu. Aj ostatné jedlá boli povšimnuté, a veľmi rýchlo aj predané.
 Predstavitelia Slovenky majú pekné dojmy z Bajmoku, získali nové skúsenosti v príprave tradičných jedál a nové kontakty so spolkami z Vojvodiny.

pondelok, 30 august 2010 05:33

15. Petrovské dni divadelné

V Báčskom Petrovci  v dňoch 3. až 6.septembra 2010 prebiehajú 15. Petrovské dni divadla, ktoré sú realizované s finančnou  podporou  Obce Báčsky Petrovec, Sekretariátu pre kultúru APV, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika a NRSNM.

PROGRAM 15. Petrovské dni divadelné

Štvrtok, 2. septembra 2010

Sprievodný program:
• Gáléria Zuzky Medveďovej o 19.h, vernisáž výstavy Miry Brtkovej
 
Piatok 3. septembra 2010

• Foyer SVD, 20.30 h, Otvorenie 15. PDD.
• Sieň SVD, 21. h, 15. PREMIÉRA SVD,
Claude Confortes:Maratòn, réžia: Vladislava Fekete.

 

Podnet na zachovanie kultúrneho dedičstva
Ôsmy v poradí Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov sa začal 16. a ukončil 22. augusta. Organizátormi boli Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor pre kultúru NRSNM. Pre nedostatok finančných prostriedkov prebiehal inakším spôsobom než obvykle a mal putovný charakter. Jeho prednášatelia boli Mgr. art. Martin Urban, choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Akadémii umení Fakulty dramatickej tvorby v Banskej Bystrici a Tatiana Urbanová, interpretka a pedagogička tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách a sólistka SĽUK-u. Zámerom seminára je spolupráca s najlepšími tanečníkmi, pedagógmi, choreografmi a inými pôsobiacimi v kultúrno-umeleckých spolkoch, a to v metodickej a pedagogickej oblasti. Vzťahuje sa to na spôsoby, akými možno učiť, čo je vhodné pre najlepší rozvoj interpreta, a čo je dôležité pre koncipovanie scénických celkov. Tiež sa podnecuje frekventantov seminára skúmať pôvodné tance vlastného prostredia.

 

V prospech divadelnej tradície
 Dvadsať prevažne mladých ľudí, ktorí už okúsili dosky, čo svet znamenajú, pobudli v dňoch 22. až 25. augusta t. r. v Kovačici, kde prebiehal I. Dolnozemský divadelný tábor. Toto podujatie je výsledkom spoločného projektu Slovákov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Možnosť vzdelávať kádre, ktoré sú budúcnosťou slovenského ochotníckeho divadelníctva, tentoraz z našej krajiny využili divadelné spolky z Pivnice, Kysáča, Báčskej Palanky, Šídu, Dobanoviec, Vojlovice, Starej Pazovy, Kulpína a Kovačice a zo zahraničia iba z Maďarska.
 Prvý Dolnozemský divadelný tábor odšatartoval v nedeľu 22. augusta, v miestnostiach PRS Relax, kde účastníci počas pobytu v Kovačici aj boli ubytovaní. Zoskupeným nádejným hercom sa na otvorení táboru najprv prihovoril predseda Divadelnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Alexander Bako, ktorý vyjadril potešenie, že po takmer dvadsiaťročnej prestávke sme sa znova dopracovali k tomu, aby sme si edukovali kádre, ktoré budú základom budúcnosti nášho divadelníctva. Navyše, vďaka projektu, ktorý podala NRSNM a ktorý schválil a finančne zaokryl Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa dosiahlo to, že  edukácia mladých hercov a divadelných zanietencov prebieha u nás, čiže doma. Účastníkov tábora v Kovačici privítal a zdranú prácu im zaželal aj predseda Rady Divadla VHV scéna v Kovačici Pavel Jonáš. Potešenie z organizovania tohto podujatia vyjadril aj podpredseda Zhromaždenia APV Martin Zloch, ktorý aj tábor slávnostne otvoril.

streda, 18 august 2010 22:36

Program Divadelný tábor 2010

Divadelný tábor 2010 Kovačica 22. - 25. 8. 2010
   
 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan,  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Príchod účastníkov očakávame v nedeľu 22.augusta 2010 od 14:00 do 17:00 hodiny v rekreačnom stredisku Relax v Kovačici, kde majú zabezpečené ubytovanie  a stravovanie. Pracovná časť seminára bude v  Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.
Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.

Program Divadelného tábora 2010:

top