Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

 Na tohtoročnej 42. Prehliadke slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín Stará Pazova 2011 súťažilo osem divadelných predstavení.
 Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Peter Janků, scénograf zo SR - predseda a členovia Jano Čáni, režisér z Báčskeho Petrovca a Milan Belegišanin, režisér z Nového Sadu udelila šesť  rovnoprávnych diplomov za herecký výkon a to:
 
• Ivanovi Privizerovi, za úlohu Menata v hre Komédia o láske z Kysáča
• Andrejovi Matúšovi, za úlohy Tomassa v predstavení Komedia o láske v podaní súboru z Kysáča a úlohu Prvého v predstavení Tip-top biotop v predvedení ochotníkov z Báčskeho Petrovca
• Ivanovi Sabolčkému za úlohu Tretieho v predstavení Tip-top biotop z B. Petrovca
• Denise Gálikovej za úlohu Denisa v predstavení 5 chlapcov.si z Kovačice

 V  Dome kultúry v Hložanoch sa 15. apríla 2011 uskutočnila schôdza Festivalového výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Členovia Festivalového výboru sa dohodli, že sa návrhom, aby sa slovenské zbory so svojím zborovým repertoárom predstavovali na podujatí Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny, ktoré sa už tri roky koná v Báčskom Petrovci v organizácii Komorného zboru Musica Viva, budú zaoberať neskôr, nakoľko sa podľa Pravidiel Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... tieto nemôžu meniť v období od 15. marca do 15. júla bežného roku. O plánoch realizačného tímu Komisie pre zveľadenie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM, ktoré sa vzťahujú na zmeny v poradí koncertov, réžiu tanečných koncertov, záver a sprievodné podujatia festivalu, prítomných poinformovala predsedníčka komisie Katarína Mosnáková. Členovia Festivalového výboru   navrhnutý obsah festivalu odsúhlasili.  Na návrh Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry členom Organizačného výboru  Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...sa stal aj  Ján Marko, člen tejto komisie a zároveň riaditeľ Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Prítomných o prípravách na 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý sa v tomto roku uskutoční  vo Vojlovici , poinformoval predseda Organizačného výboru Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... Michal Spišjak.

utorok, 12 apríl 2011 06:09

Divadelný vavrín 2011 v Starej Pazove

 

 V Starej Pazove sa v piatok 8. apríla 2011 slávnostnými príhovormi začala 42. prehliadka slovenskej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín 2011.
Publiku sa prihovorili predsedníčka SKUS h. Janka Čmelíka Anna Lepšanovićová a Alexander Bako, predseda organizačného výboru 42. PSDT Divadelný vavrín 2011. Krásne umelecké zážitky prítomným zaželal aj predseda obce Stará Pazova Goran Jović a veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo. Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vo svojom príhovore zdôraznila úsilie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov pomáhať a zveľaďovať pokrajinské festivaly a podujatia Slovákov v Srbsku. Pripomenula, že NRSNM má pred sebou schválenie zoznamu festivalov a kultúrnych podujatí, ktoré majú celomenšinový význam a kultúrnych inštitúcii osobitného významu pre slovenskú menšinu v Srbsku. Prehliadku slávnostne otvoril Ján Šipický, profesor dejín na dôchodku a niekdajší kultúrny dejateľ.

 

 Dňa 8. apríla 2011 v Novom Sade prebiehala bola 2. schôdza Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru NRSNM. Na začiatku členovia Komisie prediskutovali správu zo stretnutí ochotníckych spolkov a združení zo Sriemu, Báčky a Banátu, ktoré sa uskutočnili koncom minulého roku. Témou stretnutí bola prezentácia základných údajov a  fungovanie ochotníckych spolkov a združení v oblasti  kultúrneho života  a poukázanie na problémy, s ktorými sa ochotníci stretávajú pri svojej činnosti. Na stretnutiach pripomenuli aj preregistáciu spolkov, ktorá sa musí vykonať do 22. apríla 2011. Najväčší  problém vo všetkých spolkoch a združeniach je nedostatok financií, miestností a vybavenia. V niektorých spolkoch chýba entuziazmus členov a ich aktivita. Existujú aj spolky, ktoré úspešne fungujú a tie by mohli byť vzorom pre ostatných.  Druhým krokom  tejto akcie  bude  rozosielanie dotazníkov všetkým ochotníckym spolkom a združeniam, nasledovať bude spracovanie získaných údajov, určovanie priorít pri doriešovaní tamojších problémov a následne vypracovanie metodológie ich doriešovania.

 Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade  17. marca 2011 sa uskutočnila 2. schôdza Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  Dôležitým bodom rokovacieho programu boli Hudobné podujatia Slovákov v Srbsku v roku 2011 v rámci, ktorého si členovia komisie prediskutovali o štandardoch týchto hudobných podujatí a festivalov:  Folklórny festival Tancuj, tancuj..., Detský folklórny festival Zlatá brána, Festival slovenských tradičných piesní Stretnutie v pivnickom poli, Festival slovenskej hudobnej tvorby Zlatý kľúč, Detský festival populárnej hudby Letí pieseň letí a Festival slovenských lyrických piesní. Členovia Komisie sa dohodli, že oslovia Zhromaždenie Flklórneho festivalu Tancuj, tancuj s takýmito  návrhmi:
• Komisia navrhuje, aby sa vystúpenia speváckych skupín na FF Tancuj, tancuj hodnotili v kategóriách autentické a štylizované ľudové piesne.
• Komisia navrhuje, aby spevácke skupiny obohacovali svoj repertoár s ktorým sa predstavujú na festivale a siahali po čím autentickejších piesňach, ktoré si zabezpečia terénnym výskumom vo vlastnom prostredí alebo za pomoci zbierok slovenských ľudových piesní tunajších Slovákov.

Sprievodné podujatia 42.Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby
Stará Pazova 08. – 17.04.2011

Piatok, 08.04.2011
- 19.00
  Otvorenie výstavy Márie Miri Brtkovej
  V predsieni Divadla

Utorok, 12.04.2011
- 19.00
  Literarno-divadelné posedenie s Ľuboslavom Majerom pri príležitosti  
  životných 60-tín a 35.výročia jeho umeleckej tvorby                        
  V predsieni Divadla

Piatok, 15.04.2011
- 19.00
  Promócia knihy Trilógia Kameň v žite, Milana Belegišanina a premietanie dokumentárneho filmu „Lastovička“, autora Milana Belegišanina
  V predsieni Divadla

Nedeľa, 17.04.2011
-20.00
  Michaela Vyskupičová, držiteľka Ceny za tvorivý čin roka zo Scénickej žatvy 2010
  Uzatvárací ceremoniál 42. Divadelného vavrínu v Divadelnej sieni
 

top