Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

pondelok, 30 august 2010 05:33

15. Petrovské dni divadelné

V Báčskom Petrovci  v dňoch 3. až 6.septembra 2010 prebiehajú 15. Petrovské dni divadla, ktoré sú realizované s finančnou  podporou  Obce Báčsky Petrovec, Sekretariátu pre kultúru APV, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Slovenská republika a NRSNM.

PROGRAM 15. Petrovské dni divadelné

Štvrtok, 2. septembra 2010

Sprievodný program:
• Gáléria Zuzky Medveďovej o 19.h, vernisáž výstavy Miry Brtkovej
 
Piatok 3. septembra 2010

• Foyer SVD, 20.30 h, Otvorenie 15. PDD.
• Sieň SVD, 21. h, 15. PREMIÉRA SVD,
Claude Confortes:Maratòn, réžia: Vladislava Fekete.

 

Podnet na zachovanie kultúrneho dedičstva
Ôsmy v poradí Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov sa začal 16. a ukončil 22. augusta. Organizátormi boli Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor pre kultúru NRSNM. Pre nedostatok finančných prostriedkov prebiehal inakším spôsobom než obvykle a mal putovný charakter. Jeho prednášatelia boli Mgr. art. Martin Urban, choreograf, pedagóg, metodik a režisér v súčasnosti pôsobiaci na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici a na Akadémii umení Fakulty dramatickej tvorby v Banskej Bystrici a Tatiana Urbanová, interpretka a pedagogička tanečných techník v profesionálnych a amatérskych telesách a sólistka SĽUK-u. Zámerom seminára je spolupráca s najlepšími tanečníkmi, pedagógmi, choreografmi a inými pôsobiacimi v kultúrno-umeleckých spolkoch, a to v metodickej a pedagogickej oblasti. Vzťahuje sa to na spôsoby, akými možno učiť, čo je vhodné pre najlepší rozvoj interpreta, a čo je dôležité pre koncipovanie scénických celkov. Tiež sa podnecuje frekventantov seminára skúmať pôvodné tance vlastného prostredia.

 

V prospech divadelnej tradície
 Dvadsať prevažne mladých ľudí, ktorí už okúsili dosky, čo svet znamenajú, pobudli v dňoch 22. až 25. augusta t. r. v Kovačici, kde prebiehal I. Dolnozemský divadelný tábor. Toto podujatie je výsledkom spoločného projektu Slovákov zo Srbska, Maďarska, Rumunska a Chorvátska. Možnosť vzdelávať kádre, ktoré sú budúcnosťou slovenského ochotníckeho divadelníctva, tentoraz z našej krajiny využili divadelné spolky z Pivnice, Kysáča, Báčskej Palanky, Šídu, Dobanoviec, Vojlovice, Starej Pazovy, Kulpína a Kovačice a zo zahraničia iba z Maďarska.
 Prvý Dolnozemský divadelný tábor odšatartoval v nedeľu 22. augusta, v miestnostiach PRS Relax, kde účastníci počas pobytu v Kovačici aj boli ubytovaní. Zoskupeným nádejným hercom sa na otvorení táboru najprv prihovoril predseda Divadelnej komisie Výboru pre kultúru NRSNM Alexander Bako, ktorý vyjadril potešenie, že po takmer dvadsiaťročnej prestávke sme sa znova dopracovali k tomu, aby sme si edukovali kádre, ktoré budú základom budúcnosti nášho divadelníctva. Navyše, vďaka projektu, ktorý podala NRSNM a ktorý schválil a finančne zaokryl Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa dosiahlo to, že  edukácia mladých hercov a divadelných zanietencov prebieha u nás, čiže doma. Účastníkov tábora v Kovačici privítal a zdranú prácu im zaželal aj predseda Rady Divadla VHV scéna v Kovačici Pavel Jonáš. Potešenie z organizovania tohto podujatia vyjadril aj podpredseda Zhromaždenia APV Martin Zloch, ktorý aj tábor slávnostne otvoril.

streda, 18 august 2010 22:36

Program Divadelný tábor 2010

Divadelný tábor 2010 Kovačica 22. - 25. 8. 2010
   
 Divadelná komisia Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny spolu s Domom Kultúry 3.októbra v Kovačici organizuje I. Dolnozemský divadelný tábor, ktorý bude prebiehať v dňoch 22. až 25. augusta 2010 v priestoroch Domu kultúry 3.októbra v Kovačici.
 Seminár podporil a finančne bude kryť  Úrad pre slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
 Určený je pre hercov počiatočníkov a metodológia práce je orientovaná na postupné  zdolávanie základov herectva a na zoznamovanie sa s hereckými výrazovými prostriedkami (akustickými, mimickými,  gestickými, postojovými a priestorovými).
Garantmi, lektormi a supervízormi projektu sú renomovaní slovenskí režiséri Ján Makan,  Ľuboslav Majera a profesionálny herec SND Miroslav Fábry. 
 Seminár by okrem edukačnej zložky mal za úlohu zvýšiť kvalitu prezentácie neprofesionálneho slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými incenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, ktorí sú dôležitým inštrumentom v pokračovaní  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi.        
 Príchod účastníkov očakávame v nedeľu 22.augusta 2010 od 14:00 do 17:00 hodiny v rekreačnom stredisku Relax v Kovačici, kde majú zabezpečené ubytovanie  a stravovanie. Pracovná časť seminára bude v  Dome kultúry 3. októbra v Kovačici.
Pripomíname, že cestovné trovy si účastníci hradia sami.

Program Divadelného tábora 2010:

 

Výzva 8. Seminár pre umeleckýchvedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorý každoročne organizuje Festivalový výbor FF Tancuj, tancuj... a Výbor prekultúru NRSNM, pre nedostatok finančných prostriedkov bude mať putovný charakter a v dňoch 16. až 23. augusta 2010 bude prebiehať v nasledujúcich  prostrediach v Srbsku:

16. augusta(pondelok)  v  Novom Sade

SKUS P. J.Šafárika

utorok, 03 august 2010 06:56

Správa zo zájazdu Dulovce 2010

 

KUS Petrovská družina - Správa zo zájazdu Dulovce 2010 - 23. O7.-26.07.2010

Detský folklórny súbor v Báčskom Petrovci pôsobí pri KUS Petrovská družina už viac ako 20 rokov. Okrem tanečného súboru pôsobí pri spolku aj divadelný a spevácky súbor ako aj detský orchester. DFS Petrovská družina sa zúčastnil a dosiahol množstvo úspechov na regionálnych, vojvodinských i na celoštátnych folklórnych súťažiach v Srbsku. Niekoľkokrát vystúpil na Slovensku a v Maďarsku. Vlani sa malí tanečníci, orchester a speváci stali laureátmi Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v Kysáči, za čo sa im dostalo právo zúčastniť sa tohtoročných XIV. Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností v Dulovciach, na Slovensku. Cestu na Slovensko vyfinancovala Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Malí tanečníci, hudobníci a speváci Petrovskej družiny na tomto festivale pobudli od 23-26. júla t.r. 
top