Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 Na  úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade  sa minulý týždeň uskutočnila 5. schôdza Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM.  
 Členovia komisie diskutovali o problematike divadelnej prehliadky a festivalu Slovákov v Srbsku a stanovili si lehotu – október 2011 – do kedy by mali definovať svoje stanovisko a návrh na vyriešenie problematiky divadelnej prezentácie. Predseda Komisie pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť navrhol,  aby organizačná forma súčasnej divadelnej prezentácie obsahovala tvorbu dospelých, detí a autorskej činnosti.Zakladateľom takej divadelnej prezentácie by sa stala NRSNM, keďže podľa Zákona o národnostných radách národnostných menšín Národnostná rada určuje, ktoré ustanovizne a podujatia v oblasti kultúry majú osobitný význam pre zachovávanie, zveľaďovavenie a rozvoj príznačností a národnej identity určitej národnostnej menšiny, čo znamená, že Národnostná rada môže byť ich zakladateľom a spoluzakladateľom.

 

V dňoch 11-12. júna 2011 sa v obci Lodno pri Žiline uskutočnila XIV. celoštátna súťaž rozprávačov Rozprávačské Lodno. Organizátormi tohoto podujatia boli Žilinský samosprávny kraj, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Obec Lodno, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Mesto Kysucké Nové Mesto a Mestské kultúrno-športové stredisko Kysucké Nové Mesto. Toto tradičné podujatie bolo tohto roku obohatené aj o vystúpenie účastníčky zo Srbska, z Bieleho Blata, ktorá zároveň bola prvou zahraničnou účastníčkou súťaže.
Bieloblatčanka Anita Jonášová Mišićová sa na súťaž prihlásila prostredníctvom Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, od ktorej Miestny odbor Matice slovenskej Biele Blato dostál výzvu na podanie prihlášky na toto kultúrne podujatie. Anitu spolu s predsedníčkou Miestneho odbora Matice slovenskej Biele Blato Jarmilou Hromčíkovou privítal spisovateľ a novinár Dušan Mikolaj, rodák z Lodna a spoluzakladateľ podujatia.

štvrtok, 23 jún 2011 05:59

55. Literárne snemovanie

 

 V sobotu 18. júna o 11. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov sa uskutočnilo 55. Literárne snemovanie, ktoré je elitným kultúrnym podujatím Slovákov v Srbsku. Predstavitelia literárneho života tak z radu vojvodinských Slovákov ako aj vedci a literáti zo zahraničia na snemovaniach preberajú témy z oblasti literárnej, literárno-kritickej a literárno-vednej činnosti vojvodinských autorov. Literárne snemovanie organizuje Slovenské vydavateľské centrum, redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život v spolupráci s Výborom pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov. Tohtoročné literárne snemovanie sa uskutočnilo za finančnej podpory Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

streda, 22 jún 2011 21:16

IV. schôdza Výboru pre kultúru

V pondelok 20. júna 2011 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila IV. schôdza Výboru pre kultúru ( ďalej v texte iba VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej v texte iba NRSNM). Na začiatku zasadnutia členovia výboru schválili návrh na kritériá Komisie pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na poskytovanie finančnej podpory pre mladé talenty z radov vojvodinských Slovákov s cieľom podporovať slovenské mladé hudobné talenty vo Vojvodine. V pokračovaní nasledovala diskusia o realizovaných aktivitách VPK v prvej polovici roku 2011, o aktuálnej problematike v práci komisií VPK a určovaní dynamiky práce do konca roka 2011. Členovia konštatovali, že činnosť výboru bola čulá, komisie aktívne pracovali a úspešne realizovali svoje plány v prvom polroku. Ministerstvo kultúry, informovania a informačnej spoločnosti v tomto roku vypísalo súbeh na výkup kníh publikovaných v roku 2010 pre potreby verejných knižníc na území Republiky Srbsko. Na základe požiadavky tohto ministerstva členovia VPK schválili zoznam slovenských kníh, ktoré ministerstvo vykúpi a potom rozpošle po knižniciach.


Program 18. DFF Zlatá brána - Kysáč 2011

piatok 24. júna 2011
- o 18.00 h v Predškolskej ustanovizni Lienka otvorenie výstavy detských kresieb Môj malý svet
- o 18.30 h v Roľníckom družstve otvorenie Bodkovanej výstavy Spolku kysáčskych žien
- o 19.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány spoločný koncert žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra z Kysáča a Hudobnej dielne DO, RE, MI z Nového Sadu
- o 21.00 h na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány bábkové predstavenie Adamko medzi chrobáčikmi v predvedení Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika

 

 41. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorého tohtoročný organizátor je vojlovický Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan sa  uskutoční v sobotu 28. mája vo Vojlovici. Festival sa koná pod záštitou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.
Na festivale vystúpi 20 tanečných súborov (Kovačica, Padina, Jánošík, Hajdušica, Vojlovica, Stará Pazova, Šíd, Lug, Hložany, Pivnica, Kysáč, Kulpín, Nový Sad, Erdevík, Báčsky Petrovec), 26 speváckych skupín, 4 ľudové orchestre a 1 spevácky zbor. V programe vystúpia aj hosťujúce súbory a to Kultúrno umelecký spolok Ľudovíta Štúra (Miestny odbor Matice slovenskej Ilok, Chorvátsko),  Maďarský Kultúrno umelecký spolok Tamási Áron (Pančevo), Kultúrno umelecký spolok  DAK (Banátsko Novo selo), Kultúrno umelecký spolok Bunjevačko kolo (Subotica), Kultúrno umelecký spolok Stanko Paunović (Pančevo), Folklórny súbor Zobor, (Nitra, Slovenská republika) a Folklórny súbor Hriňovčan ( Hriňová, Slovenská republika).

top