Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

pondelok, 12 december 2011 17:18

Výsledky súbehu Čo dokáže pekné slovo

V utorok 6. decembra t.r. v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prebiehalo udeľovanie cien a diplomov odmeneným žiakom na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý ešte koncom septembra vypísala Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom.
Žiaci uvedenej staropazovskej základnej školy najprv pripravili pestrý program, v rámci ktorého sa najprv prihovoril riaditeľ školy Ján Havran, ktorý vyjadril potešenie, že sa prvý ročník tejto súťaže končí práve v Starej Pazove, odkiaľ bolo najviac zaslaných prác na súbeh.
Po ňom sa prihovorila predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká - Grbićová, ktorá konštatovala, že sa súbeh vcelku vydaril, keďže na neho prišlo vyše 60 žiackych prác.
Téma súbehu bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: pre žiakov základných škôl od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií.

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum v septembri tohto roku vypísali literárny súbeh na najlepšie žiacke práce (próza alebo poézia) Čo dokáže pekné slovo v dvoch kategoriách a to pre žiakov základných škôl, od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií. Téma súbehu bola voľná a žiacke literárne práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda komisie), Stevan Lenhart a Pavel Matúch. Súbeh bol úspešný a na Národnostnú radu prišlo množstvo žiackych literárnych prác, takže pri ich hodnotení komisia nemala ľahkú úlohu.
Odmeny pre víťazov literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum a víťazom literárneho súbehu budú slávnostne udelené dňa 6.12.2011 na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny finančne a organizačne podporila dve hudobné novembrové podujatia 4. Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a 7. Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov.
Koncert slovenských zborov, ktorého usporiadateľom je Komorný zbor Musica viva sa uskutočnil 11. novembra v Báčskom Petrovci. Vystúpili zbory zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Báčského Petrovca, Nového Sadu a hosťujúce zbory zo Senty a Brezna.
Organizátorom muzikológickej konferencie je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a zúčastnili sa jej hudobní odborníci najmä zo sveta zborového spevu, ktorí hovorili na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov. Konferecia sa konala 12. novembra v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

piatok, 02 september 2011 16:19

2. Dolnozemský divadelný tábor

V dňoch 25. až 28. augusta 2011 sa v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici uskutočnil 2. ročník Dolnozemského divadelného tábora. Zúčastnilo sa ho 18 frekventantov z Kysáča, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Dobanoviec, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a dvaja účastníci z Rumunska. Organizovala ho Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a realizáciu pomohol aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici. Seminár bol zameraný na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo, - pohyb na scéne.  Okrem edukačnej zložky tábor  mal za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Lektori boli Ján Makan, profesionálny režisér  a Saša Krga, choreograf,  tanečník a kostýmový výtvarník. Seminár slávnostne otvorila a na záver dielní udelila certifikáty účastníkom Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom bola Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM) prebiehal v dňoch od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa ho 21 frekventatntov z Hložian, Báčského Petrovca, Dobanoviec, Bieleho Blata, Šídu, Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Latite a Selenče. Tohtoročný seminár nemal dolnozemský charakter a preto sa na ňom, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nezúčastnili vedúci súborov zo susedných štátov.

S cieľom prispieť k neustálemu skvalitňovaniu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM v roku 2011 okrem iného vypracovala i dotazník, ktorý bol zdrojom  prieskumu verejnej mienky o festivale. Dotazníky boli vytlačené v srbčine a slovenčine a rozdelené všetkým súborom a značnému počtu návštevníkov v deň festivalu. Tiež boli dotazníky vypracované aj v elektronickej forme a sprístupnené na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Výskum priniesol mnoho zaujímavých konfrontačných výsledkov, názorov, konkrétnych návrhov ale i kritických názorov na obsahovú stránku festivalu. Anketa umožnila zhotoviť evaluáciu festivalu, z ktorej organizátori nasledujúcich ročníkov FF TT budú môcť čerpať, za účelom realizácie vždy kvalitnejšieho a verejnosti pútavejšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

top