Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Detský folklórny festival Zlatá Brána 19. v poradí bude slávnostne otvorený v nedeľu 24. júna 2012 na zámku Zlatej brány v Kysáči. Zlatá Brána je festival detských hier, spevu, hudby a tanca a každoročne zoskupuje vyše tisíc nádejných spevákov a tanečníkov zo všetkých tunajších slovenských prostredí, ale aj zo zahraničia.
 
Program 19. DFF Zlatá brána – Kysáč 2012
 
štvrtok 21. júna 2012
 
- o 20.00 h v Galérii SND otvorenie výstavy výtvarných prác žiakov Základnej školy Ľudovíta Štúra 

Folklórny festival Tancuj, tancuj.., 42. v poradí prebiehal 19. mája 2012 v Hložanoch. Organizátormi tohtoročného festivalu boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany a KOS Jednota Hložany.
Rozhodnutie odbornej poroty v zložení Martin Urban, Marijan Pavlov, Milorad Lonić (hodnotili tance) a Marta Týrová (hodnotila kroje) na festivale je takéto:
Zlaté pásmo v kategórii tancov získali:
SKUS hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, FS Klasy, štylizovaný tanec: Ňeďaľeko od Vojki je Pazova. Autor choreografie: Zlatko Ruman.
SKUS Jánošík z Jánošíka, obyčaj: Kapusťička kislá, moja žena frišká. Autorka choreografie: Katarína Mosnáková.

2. Bienále slovenských výtvarníkov amatérov sa začne 25. mája o 20.00 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Svoje umelecké diela tu predstavia  57. slovenskí umelci zo Srbska (Padina, Kovačica, Boľovce, Kulpín, Odžak, Kysáč, Aradáč, Stará Pazova, Hložany, Báčsky Petrovec, Šabac, Pivnica a Selenča). Bienále je súčasťou osláv Dňa Petrovca.
Kurátor výstavy je Vladimír Valentík a finančne ju zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie AP Vojvodiny.
Bienále potrvá do 30. júna 2012.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Miestne spoločenstvo Hložany a Kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian Vás srdečne pozývajú na 42. Folklórny festival Tancuj, tancuj..., ktorý sa uskutoční 19. mája 2012 v Hložanoch.
Program:
13.00 Koncert speváckych skupín a orchestrov
16.00 Slávnostné defilé účastníkov 42. ročníka FF TT
17.00 Otvárací program na amfiteátri Festivalu
17.30 Prvý Koncert tanečných súborov
20.30 Druhý Koncert tanečných súborov

Tohtoročná Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine – Divadelný vavrín 2012 prebiehala v dňoch 04. až 13. mája 2012 v Kovačici. Organizátormi tohtoročnej prehliadky boli Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Divadlo VHV Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Súťažilo 12 divadelných predstavení z 10 prostredí, v ktorých žijú Slováci (Kovačica, Padina, Stará Pazova, Šíd, Báčska Palanka, Nový Sad, Pivnica, Báčsky Petrovec, Kulpín a Kysáč). Otvorenie prehliadky patrilo trom tanečníkom, ktorý pod taktovkou choreografa Sašu Krgu špeciálne pre Divadelný vavrín pripravili pohybové performance.
Odborná porota pracovala v zložení scénograf a dramaturg Peter Janků, režisér Ján Čáni a režisérka a herečka Danka Hriešiková. Na uzatváracom ceremoniály divadelnej prehliadky predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová a predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová tým najúspešnejším hercom a divadelným súborom udelili ceny a diplomy.

V Báčskom Petrovci minulý víkend už po šiestykrát prebiehal seminár Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy. Tento kurz je akreditovaný zo strany Ministerstva vzdelávania a vedy Republiky Srbsko na 24 hodiny. Edukácia 2. skupiny na 2. stupni a 3. skupiny na prvom stupni kurzu prebiehala počas dvoch aprílových víkendov (13.-15. apríla 2012 a 27.- 29. apríla 2012). Zúčastnili sa ho osvetoví pracovníci: Anna Huďanová z Hložian, Miroslav Báďonský a Miluška Kolárová z Lugu, Anna Koleková zo Selenče a Vladimíra Lovásová zo Silbašu, Mária Šulcová z Báčskej Palanky, Anna Zbućnovićová z Pivnice, Zuzana Obšustová z Aradáča, Jana Lačoková z Báčskeho Petrovca a Anna Legíňová z Kysáča.Vedúci edukácie boli Ján Makan, Milina Florianová, Miroslav Benka, Anna Kovárová a Ružena Šimoniová Černáková. Dielne prebiehali v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci.

top