Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny finančne a organizačne podporila dve hudobné novembrové podujatia 4. Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a 7. Konferenciu muzikológov a hudobných odborníkov.
Koncert slovenských zborov, ktorého usporiadateľom je Komorný zbor Musica viva sa uskutočnil 11. novembra v Báčskom Petrovci. Vystúpili zbory zo Selenče, Pivnice, Starej Pazovy, Báčského Petrovca, Nového Sadu a hosťujúce zbory zo Senty a Brezna.
Organizátorom muzikológickej konferencie je Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a zúčastnili sa jej hudobní odborníci najmä zo sveta zborového spevu, ktorí hovorili na tému Zborový spev vojvodinských Slovákov. Konferecia sa konala 12. novembra v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade.

piatok, 02 september 2011 16:19

2. Dolnozemský divadelný tábor

V dňoch 25. až 28. augusta 2011 sa v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici uskutočnil 2. ročník Dolnozemského divadelného tábora. Zúčastnilo sa ho 18 frekventantov z Kysáča, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Dobanoviec, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a dvaja účastníci z Rumunska. Organizovala ho Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a realizáciu pomohol aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici. Seminár bol zameraný na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo, - pohyb na scéne.  Okrem edukačnej zložky tábor  mal za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Lektori boli Ján Makan, profesionálny režisér  a Saša Krga, choreograf,  tanečník a kostýmový výtvarník. Seminár slávnostne otvorila a na záver dielní udelila certifikáty účastníkom Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom bola Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM) prebiehal v dňoch od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa ho 21 frekventatntov z Hložian, Báčského Petrovca, Dobanoviec, Bieleho Blata, Šídu, Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Latite a Selenče. Tohtoročný seminár nemal dolnozemský charakter a preto sa na ňom, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nezúčastnili vedúci súborov zo susedných štátov.

S cieľom prispieť k neustálemu skvalitňovaniu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM v roku 2011 okrem iného vypracovala i dotazník, ktorý bol zdrojom  prieskumu verejnej mienky o festivale. Dotazníky boli vytlačené v srbčine a slovenčine a rozdelené všetkým súborom a značnému počtu návštevníkov v deň festivalu. Tiež boli dotazníky vypracované aj v elektronickej forme a sprístupnené na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Výskum priniesol mnoho zaujímavých konfrontačných výsledkov, názorov, konkrétnych návrhov ale i kritických názorov na obsahovú stránku festivalu. Anketa umožnila zhotoviť evaluáciu festivalu, z ktorej organizátori nasledujúcich ročníkov FF TT budú môcť čerpať, za účelom realizácie vždy kvalitnejšieho a verejnosti pútavejšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

 

Asociácia slovenských spolkov žien tohto roku počas Slovenských národných slávností (SNS) organizuje Jarmok tradície a gastronómie Slovákov na Dolnej zemi.
Jarmok bude v sobotu 6. Augusta 2011 roku, od 13,00 do 20,00 hodiny na ulici Maršala Tita v Báčskom Petrovci.
Jarmoku sa zúčastnia slovenské spolky žien, členky Asociácie, iné spolky a združenia zo slovenských osád, ktoré pestujú kultúru a tradíciu Slovákov vo Vojvodine a hosťujúce združenia.
Jarmok početným návštevníkom ponúkne slovenské gastronomické špeciality: petrovskú klobásu, svadobnú kapustu, domáce vína, tradičné kysnuté koláče a cukrové pečivá : svadobný koláč, kífle, sadlové buhničky, makové rezance a pirohy, makový koláč, rejteš, herovky, šprice, medové koláčiky a ďalšie špeciality.
Na jarmoku sa zúčastnia aj výrobcovia suvenírov, remeselníci s tradičnými výrobkami, výtvarníci a ostatní umelci.
Počas jarmoku sa na námestí budú striedať speváci a hudobníci zo slovenských osád, ktorí doplnia jarmokovú atmosféru.
Tešíme sa na stretnutie na slovenskom jarmoku v Báčskom Petrovci.
ASSŽ

 

Reprezentantom detského slovenského folklóru zo Srbska na 15. ročníku Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávnostiach v Dulovciach bol DFS Jánošíček z Jánošíka, ktorý sa tu zúčastnil ako laureát minuloročného festivalu Zlatá brána.
Tridsaťčlenná výprava mladých tanečníkov, spevákov a hudobníkov z Jánošíka pobudla na Slovensku v dňoch 22. - 24. júla 2011. Väčšina z nich sa v krajine svojich predkov ocitla po prvýkrát. A už tento fakt, ako i krásne privítanie v Dulovciach, možnosť prezentovať svoju krajinu a vystupovať pred početným obecenstvom, nové priateľstvá, známosti a zážitky, budú určite dôvodom prečo si Jánošíčania na tento zájazd budú spomínať dlhé roky.
A veríme, že aj ich úspešné vystúpenia utkvejú v pamäti návštevníkom tohtoročných  Južnoslovenských detských a mládežníckych folklórnych slávností. Veď ich kroje, spevy, hudbu, tance, ako i samotný prednes obdivovali mnohí, tak odborníci ako i iní milovníci folklóru.

top