Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

nedeľa, 06 október 2019 20:08

6. Detský výtvarnícky tábor

6. Detský výtvarnícky tábor

Dňa 25. mája 2019 v rámci Dňa Petrovca Združenie petrovských výtvarných umelcov zorganizovalo 6. Detský výtvarnícky tábor, ktorý do svojho finančného plánu na 2019. rok zaradil aj Výbor pre kultúru NRSNM. V Parku Zuzky Medveďovej sa zúčastnili žiaci základných škôl Báčskeho Petrovca, Hložian, Kulpína, Maglića a Kysáča a v príjemnom ovzduší krásneho teplého dňa výtvarne tvorili. Mladučkým výtvarníkom sa pridali i starší výtvarníci. Tábor zahájila predsedníčka Združenia petrovských výtvarníkov Mária Struhárová, člen VR NSNM poverený kultúrou Ján Makan a otvoril ho Pavel Surový, podpredseda NRSNM a pokrajinský poslanec. Výbor pre kultúru podporil tábor sumou vo výške 70.000,00 dinárov.

 

Z 1. zasadnutia Organizačno-správnej rady 26. prehliadky 3xĎ

Na 1. zasadnutí Organizačno-správnej rady Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 14. mája 2019, prítomní boli Libuška Lakatošová, Milinka Chrťanová, Anna Chrťanová Leskovac, Zdenko Uheli, Vladislav Pop – členovia Organizačno-správnej rady (OSR). Prítomní za predsedu OSR 26. 3xĎ zvolili Zdenka Uheliho a termín prehliadky určili na 7. až 9. júna 2019 v Starej Pazove. Následne sa venovali ďalším bodom rokovacieho programu. Za koordinátorku 3xĎ zvolili Mirušku Kočišovú a za umeleckého vedúceho Alexandra Baka. Za členov tohtoročnej odbornej poroty boli navrhnutí Miroslav Benka, Milinka Chrťanová a Lýdia Gedeľovská. Nasledovala informácia o prihlásených súboroch, ktoré sa prihlasovali na základe výzvy z Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a programe vystúpení na 26. Prehliadke 3xĎ. Počet prihlásených súborov bol 12 vrátane hosťujúcich. Následne bol odsúhlasený propagačný materiál prehliadky (plagát a program), ktorý vypracuje Viliam Záborský a hovorilo sa i o návrhu finančného plánu, ktorý dopracuje koordinátorka Kočišová а  A. Bako sa zmienil o otváracom a zatváracom programe. Prítomní diskutovali i o odmenách, diplomoch, detských diplomoch, sprievodných podujatiach – v dohode so Slovenským vydavateľským centrom sa predstaví aj detská knižná produkcia a urobí sa výstava výtvarných prác – návrhov na žiacky dipolom. Naplánovaný bol aj face painting a ako aj v minulých rokoch na nádvorí SKUS h. J. Čmelíka účastníci a diváci mali možnosť občerstviť sa, čím by sa vyhlo odchodu detí z miesta konania prehliadky. 

IMG 20190514 103019-min

nedeľa, 06 október 2019 15:38

Ján Bačúr v NRSNM

Ján Bačúr v NRSNM

Dňa 21. mája 2019 ústredie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade navštívila vzácna delegácia v čele s insitným maliarom Jánom Bačúrom, ktorý vyjadril žiadosť stretnúť sa s predsedníčkou NRSNM Libuškou Lakatošovou. Predsedníčka spolu s Pavlom Surovým, podpredsedom NRSNM a pokrajinským poslancom, okrem barda slovenského insitného umenia v Srbsku Jána Bačúra privítali i Pavla Babku, zakladateľa a majiteľa Súkromnej galérie insitného umenia Babka a Pavla Baláža, zakladateľa Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka. Prítomní v družnom rozhovore hovorili o možnostiach vzájomnej spolupráce.

Pred uskutočnením 49. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch boli realizované tri zasadnutia Organizačno-správnej rady tohto festivalu: 11. marca, 14. mája, a 3. júna 2019. Na prvom zasadnutí prítomní najsamprv zvolili predsedu tohto telesa a jednoznačne sa ním stal Michal Hataľa. Predseda tohto telesa navrhol ďalších členov OSR – Annu Chrťanovú Leskovac spred Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Rastislava Struhára spred Miestneho spoločenstva Hložany, Katarínu Dobríkovú spred KOS Jednota z Hložian a Zdenku Tomanovú spred Obce Báčsky Petrovec. Počas zasadnutí členovia v čele s predsedom Hataľom riešili všetky otázky týkajúce sa organizácie hlavného programu a sprievodných podujatí ako i financií festivalu, ktorý predstavuje najmasovejší festival slovenskej folklornej tvorby mimo hraníc Slovenska. Na zasadnutiach boli prítomní i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, členka NRSNM a podpredsedníčka VR NRSNM Anna Huďanová, predseda KOS Jednota Vladimír Bažaľa, predseda Rady MS Hložany Pavel Žembery, autorka konferansy všetkých troch koncertov festivalu Anna Horvátová a autorka otváracieho a zatváracieho koncertu Andrea Múdra. Organizačno-správna rada schválila návrh, aby v odbornej porote, ktorá mala hodnotitť výkony folklórnych súborov pracovali Ružena Červenská, Milorad Lonić a Žeľko Suchánek, etnografickú zložku festivalu – hodnotenie krojov si prebral Marijan Pavlov a hudobné prednesy speváckych skupín a orchestrov sledovali Jarmila Juricová-Stupavská, Juraj Súdi a Samuel Kováč ml. Sprievodnými podujatiami v rámci festivalu budú výstavy v hložianskom Spolku žien Slovenka – 70 sukieň mala a výstava hložianskych výtvarných umelcov (priestory Domu kultúry) ako i tradičný Jarmok v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v areáli amfiteátra. Festival sa uskutočnil v novom termíne – 15. júna 2019 s iniciatívou, aby tento termín zažil i v budúcnosti. 

Tancuj Tancuj 2019

 

Mladí divadelníci z Vojlovice na Slovensku

Detský divadelný súbor SKOS Detvan z Vojlovice za získané prvé miesto na Detskej divadelnej prehliadke 3xĎ v Starej Pazove vo vlaňajšom súťažnom roku získal zájazd na Slovensko. Hostiteľom našich odmenených súborov je už siedmy rok Dom Matice slovenskej v Galante a cestovné trovy súborom zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Termín tohto zájazdu sa vždy ladí podľa termínu celoslovenskej detskej divadelnej prehliadky Zlatá priadka v Šali a tak bolo i toho roku. Mladí Vojlovičania v Galante a Šali pobudli v dňoch od 22. do 24. mája 2019.

Po príchode do Galanty a po občerstvení účastníci zájazdu získali niekoľko slov o Matici slovenskej a keďže sa privítanie uskutočnilo vo výstavnej miestnosti Domu Matice slovenskej v Galante, kde bola práve nainštalovaná výstava – Evka Kristínová, jednoducho kráľovná – mladým divadelníkom bola priblížená táto významnú osobnosť slovenskej divadelnej kultúry.

Hneď v prvý deň zájazdu 22. mája v podvečerných hodinách hod súbor vystúpil s divadelným predstavením na doskách Domu MS Galanta. V spoločenskej miestnosti Domovina zahrali divadelné predstavenie Rozmarín – o zakliatom vlkovi a Červenej čiapočke.      

2019 05 22 Galanta zahranicie2 c-minV ďalší deň sa po raňajkách vybrali do Šale na hlavný bod programu – Zlatá priadka, Celoslovenskú prehliadku detskej divadelnej tvorivosti, kde si pozreli víťazné predstavenia, zúčastnili sa aktívne na tvorivých dielňach, kde vlastnoručne vyrobili darčeky pre seba a svojich blízkych. Po obede sa presunuli na Termálne kúpalisko Vincov les v Sládkovičove, kde zostali celé poobedie. Tretí deň navštívili Vlastivedné múzeum, kde ich pani lektorka previedla celým múzeom aj s odborným výkladom. Deti videli archeologické vykopávky zo staršieho obdobia, meštianske bývanie z prelomu 19. a 20. storočia, sakrálne pamiatky, krojované postavy z okolia Galanty, keramiku, výnimočnú lekáreň, ktorá donedávna slúžila obyvateľom Galanty, obrazy, vodné mlyny v okolí Galanty, no aj zaujímavú výstavu Svet macíkov, ktoré zozbierala a zapožičala majiteľka medvedíkov z Maďarska. Potom sa presunuli do renesančného kaštieľa v Galante. Deti si pozreli priestory sobášnej siene, reprezentačných priestorov mesta Galanty, archeologické vykopávky z okolia Galanty a v neposlednom rade aj výstavu sklára, ktorý práve vtedy vystavoval v galantskom kaštieli.

Podľa Zlatice Gažovej, riaditeľky Domu MS Galanta

streda, 02 október 2019 15:40

Podpora divadla vo Vojlovici

Podpora divadla vo Vojlovici

Podľa Plánu a programu Výboru pre kultúru NRSNM boli vyčlenené prostriedky i na podporu detského divadelného predstavenia SKOS Detvan vo Vojlovici a to v ústrety 26. Prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ v Starej Pazove. Podporený bol nácvik divadelného predstavenia Rozmarín autorky predlohy Terezy Veberovej Oravcovej. Text preložila Kristína Gajanová, upravila ho Alisa Oravcová, ktorá zároveň bola i režisérkou predstavenia a autorkou choreografie. Rozmarín je bájka o začarovanom vlkovi a rockovej kapele zvierat, ktoré žijú v lese s Červenou čiapočkou a horárom. Kliatba je ukrytá vo vôni rozmarínu, ktorý osudovo spojí Červenú čiapočku a vlka. Hudba v predstvení je autorským dielom Žeľka Kolárika Žexa, napísaná je v rockovom duchu a inšpirovaná je slovenskými ľudovými piesňami. Vystúpili nádejní herci: Mario Beracka, Adam Kolárik, Andrej Holok, Sara Mitrovićová, Valentina Čriepková, Uroš Pavlov, Filip Bisak, Jana Mareková a Jana Beracková. Na uvedený projekt bolo vyčlenené 80.000,00 dinárov.

top