Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

štvrtok, 01 marec 2012 09:11

Zima s knihou 2012

Tradičné podujatie Zima s knihou sa začalo vo februári najprv v Hložanoch potom pokračovalo 22. februára vo vynovenej knižnici Michala Babinku v Kysáči. Nasledovať budú večierky v Kovačici, Padine, Pivnici, Starej Pazove, Novom Sade a v Báčskom Petrovci. Organizátorom podujatia Zima s knihou je Slovenské vydavateľské centrum a spoluorganizátormi sú Vybor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a jednotlivé knižnice, spolky alebo ustanovizne, v ktorých podujatie prebieha.

V Galérii Jána Koniareka v Trnave1.marca 2012 bude vernisáž výstavy Pavla Čániho Padinský zázrak. Výstava v Trnave, na ktorej organizačne participovali Trnavský samosprávny kraj, Galéria Jána Koniareka v Trnave, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny potrvá do 1.apríla 2012.
„...Pavel Čáni v uplynulých dvoch rokoch vypracoval pozoruhodný počet olejomalieb a malieb, do ktorých vkomponoval tradičný produkt ľudovej slovenskej kultúry v Srbsku – handrovku. Jej štruktúru a textúru, ako aj farebné hodnoty znalecky a tvorivo využil vo svojich výjavoch.

V pondelok 20. februára 2012 v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila VI. schôdza Výboru pre kultúru (VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM). Pred touto schôdzou sa uskutočnilo aj zasadnutie Správnej rady Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo (Fond), na ktorom boli schválené plán a program Fondu na rok 2012 a výročná správa Fondu za rok 2011.
Členovia VPK schválili Výročné správy komisií VPK za rok 2011 s pripomienkou, že sa správy musia doplniť.

V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci 25. februára 2012 o 19.00 h bude divadelné predstavenie belehradského Divadla Slavija pod názvom Nech mu je ľahká čierna zem. Text a réžiu podpisuje Vida Crnčević Basara. V predstavení hrajú: Ljiljana Blagojević (Národné divadlo Belehrad), Sonja Knežević Neimarović (Národné divadlo Belehrad) a Danka Ignjatović (Združenie divadelných umelcov Srbska).
Vstupné: v predpredaji 300 din, v deň predstavenia 350 din.
Lístky si možno zarezervovať v Slovenskom vojvodinskom divadle na tel. č. 021 780 040  každý pracovný deň od 8.00 do 14.00 h.

piatok, 16 december 2011 13:20

V. schôdza Výboru pre kultúru

 V pondelok 12. decembra 2011 v úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila 5. schôdza Výboru pre kultúru (ďalej iba VPK) Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM).
 VPK NRSNM aj v tomto roku pracoval v súlade so schváleným plánom a programom deviatich komisií a finančne podporil mnohé kultúrne podujatia. Jednou z najväčších priorít pre budúci rok je vypracovanie návrhu stratégie v oblasti kultúry Slovákov v Srbsku, ktorou by sa mali určiť hlavné smerovania v oblasti zachovávania a rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov.
 Členovia VPK sa dohodli, že výročné správy komisií za rok 2011, plány a programy komisií za rok 2012 a návrh tímu na vypracovanie stratégie v oblasti kultúry budú schválené na nasledovnom zasadnutí VPK v januári 2012.
 VPK na ceny Ústavu pre kultúru Vojvodiny navrhol Miru Brtkovú, výtvarníčku, módnu návrhárku, divadelnú a filmovú režisérku a Samuela Čelovského, doktora vied, historika, kultúrneho historika, prekladateľa, vydavateľa bibliofílií.
 Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová hovorila o tom, že NRSNM plánuje byť zakladateľom alebo spoluzakladateľom celoslovenských kultúrnych podujatí, z čoho vyplýva povinnosť súčasných zakladateľov a organizátorov týchto podujatí zosúladiť ich akty so Zákonom o národnostných radách a tak umožniť účasť Národnostnej rady na spravovaní podujatí.

pondelok, 12 december 2011 17:18

Výsledky súbehu Čo dokáže pekné slovo

V utorok 6. decembra t.r. v Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove prebiehalo udeľovanie cien a diplomov odmeneným žiakom na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ktorý ešte koncom septembra vypísala Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM spolu s Výborom pre vzdelávanie NRSNM a Slovenským vydavateľským centrom.
Žiaci uvedenej staropazovskej základnej školy najprv pripravili pestrý program, v rámci ktorého sa najprv prihovoril riaditeľ školy Ján Havran, ktorý vyjadril potešenie, že sa prvý ročník tejto súťaže končí práve v Starej Pazove, odkiaľ bolo najviac zaslaných prác na súbeh.
Po ňom sa prihovorila predsedníčka Výboru pre kultúru Annamária Boldocká - Grbićová, ktorá konštatovala, že sa súbeh vcelku vydaril, keďže na neho prišlo vyše 60 žiackych prác.
Téma súbehu bola voľná (próza alebo poézia) a hodnotili sa práce napísané po slovensky v dvoch kategóriách: pre žiakov základných škôl od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií.

top