Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

štvrtok, 26 apríl 2012 20:17

Program - Divadelný vavrín 2012

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny
Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov
Obec Kovačica
Dom kultúry 3. októbra v Kovačici

Vás srdečne pozývajú
na 43. Prehliadku slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku Divadelný vavrín 2012
ktorá sa uskutoční v Dome kultúry 3. októbra v Kovačici od 4. – 13. mája 2012

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Prvé tohtoročné zasadnutie Organizačného výboru divadelnej prehliadky Divadelný vavrín 2012 sa uskutočnilo 04. marca 2012 v Kovačici. Na rokovacom programe zasadnutia boli organizácia a realizácia 43. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby - Divadelný vavrín 2012. Na stretnutí okrem riaditeľa Domu kultúry 3. októbra Jána Marka, domácich predstaviteľov kultúrneho a divadelného života v Kovačici, predstaviteľov slovenských ochotníckych divadiel zo Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca, Kysáča, Padiny, Vojlovice, Nového Sadu bola prítomná aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová a predseda Komisie pre divadelnú činnosť Výboru pre kultúru NRSNM Ján Makan. Zasadnutie viedol predseda Organizačného výboru 43. Prehliadky divadelných súborov Divadelný vavrín Pavel Jonáš. Prítomní sa dohodli, že sa slávnostné otvorenie prehliadky uskutoční v piatok 04. mája a zatváranie v nedeľu 13. mája 2012. Účastníci zasadnutia konštatovali, že na prehliadke vystúpi najmenej 13 divadelných predstavení. Na nasledujúcom zasadnutí sa bude hovoriť o členoch odbornej poroty a vtedy sa určí aj vedúci rozhovorov, ktoré sa uskutočňujú po každom divadelnom predstavení. Najprestížnejšia cena na prehliadke je Divadelný vavrín, ktorý sa udeľuje za tvorivý čin roka.

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny 27. 03. 2012 zasadala posudzovacia komisia NRSNM, ktorá  hodnotila projekty súbehu Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie na spolufinancovanie projektov a programov v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva Autonómnej Pokrajiny Vojvodiny na rok 2012 (Ochrana nehmotného kultúrneho dedičstva národnostných spoločenstiev). V súlade so Zákonom o národnostných radách, Národnostné rady  sú poradným telesom v procese rozdeľovania finančných prostriedkov z Republiky Srbsko, Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a jednotiek lokálnej samosprávy, ktoré sa schvaľujú ustanovizniam, združeniam alebo organizáciám národnostnej menšiny v oblasti kultúry. Posudzovacia komisia navrhla prioritné projekty  v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov v Srbsku na základe schválených kritérií NRSNM na udeľovanie finančných prostriedkov pre oblasť kultúry  a na základe kultúrnej politiky NRSNM a strategických cieľov, ktoré z nej vyplývajú. Návrhy posudzovacej komisie majú iba odporúčací charakter a v zmysle odporúčania Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie v tejto fáze rozhodovania sa návrhy na pridelenie prostriedkov ešte nezverejňujú. Výsledky budú zverejnené až po rozhodnutí Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie.

 V Pivnici v dňoch 09. 03. až 12. 03. 2012 prebiehal 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli. Festival je súťažiaceho charakteru a na ňom účinkujú prevažne mladí speváci tak z nášho štátu ako i zo susedných krajín, v ktorých žijú Slováci. Tohto roku sa ho zúčastnili 22 interpréti slovenských ľudových piesní, ktorí krojmi a spevom predstavovali svoje prostredie.
 Odborná porota hodnotiaca spev, teda prednes a autentickosť piesní v zložení Juraj Ferík (predseda), Jarmila Jurovicová Stupavská a Mária Zdravkovićová (členky) udelila nasledujúce ceny za interpretáciu piesní :

utorok, 06 marec 2012 14:33

47. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch 9. 03. až 12. 03. 2012 bude prebiehať 47. v poradí festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli.  

P R O G R A M:
Nedeľa 4. marca
9.30 – 13.00 Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS Pivnica)
14.00 – 18.00 Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS Pivnica)

V galérii Slovenského rozhlasu v Bratislave, 19.marca t. r. bude slávnostné otvorenie spoločnej výstavy pod menom Súčasné výtvarné umenie v Srbsku, na ktorej budú vystavovať 22 naši akademickí výtvarníci. Ako jadro tejto výstavy poslúžila expozícia 11. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku, ktoré bolo otvorené 10. 12. 2011 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci. Výstavu organizuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov v spolupráci s Galériou Zuzky Medveďovej z Báčskeho Petrovca a Galériou SND z Kysáča.

top