Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM zasadala dňa 10. septembra t.r. v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. Členovia komisie rokovali o troch literárnych súbehoch, ktoré táto komisia každoročne vypisuje a o ceste na Slovensko, na ktorej by sa mali prezentovať knižné vydania našich spisovateľov. Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život, Slovenské vydavateľské centrum a Výbor pre kultúru NRSNM už vypísali súbeh na najlepšiu prózu (poviedku alebo novelu) a básnický cyklus. Súbehová komisia udelí tri ceny za prozaický a tri ceny za básnický útvar: prvú vo výške 12000 din., druhú 8000 din. a tretiu vo výške 5000 din. Výsledky súťaže budú zverejnené v týždenníku Hlas ľudu a v časopise Nový život. Slovenské vydavateľské centrum, redakcia časopisu Zornička  a VPK NRSNM vypísali súbeh na poviedku a báseň pre deti. Výška odmien je rovnaká ako aj pri literárnom súbehu Nového života. Členovia komisie sa dohodli že aj v tomto roku Komisia pre literárnu činnosť VPK, Výbor pre vzdelávanie a Slovenské vydavateľské centrum vypíšu súbeh na žiacke literárne práce (próza a poézia)Čo dokáže pekné slovo  v dvoch kategóriach a to pre žiakov Základných škôl od 5. do 8. ročník (1. cena – tablet) a pre žiakov stredných škôl a gymnázií (1. cena – mini notebook). Téma je voľná a súbehy sú otvorené do 1. novembra 2012. Odmeny pre  všetky tri súbehy zabezpečuje Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. 

 
 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla 03. augusta 2012 boli oficiálne otvorené 51. Slovenské národné slávnosti. Úlohu hostiteľky mala podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová a prítomným sa prihovorili predseda obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík a podpredseda vlády APV Dragoslav Petrović. Česť otvoriť tohtoročné slávnosti mal predseda vlády Republiky Srbska Ivica Dačić. 
 

Členovia detského folklórneho súboru Zvončeky z Erdevíka ako tohtoroční víťazi 18. Detského folklórneho festivalu Zlatá brána v dňoch 27.-31. júla pobudli na Slovensku. Spolu so Slovákmi z Rumúnska, Chorvátska a súbormi zo Slovenska v dňoch 28. a 29. júla vystupovali na 16. Južnoslovenských folklórnych slávnostiach v Dúlovciach. Choreografiu, ktorú Zvončeky predviedli mala na starosti učiteľka Ruženka Ďuríková a deti spievali pod umeleckým vedením Ivana Šandora za hudobného sprievodu ľudového orchestra Mareka Mrvu.
Vedenie Slovenského kultúrno osvetového spolku Erdevík z Erdevíka a obce Šíd sa postarali o to, aby si deti, ktoré po prvýkrát navštívili Slovensko odniesli domov krásne zážitky z tejto krajiny. Navštívili niektoré z prírodných, historických a kultúrnych krás Slovenska a to Nitriansky hrad, Bojnický zámok a zologickú záhradu.

Dôkaz, že Hložančania majú dlhú tradíciu v pestovaní, zachovávaní a zveľaďovaní slovenských tancov a obyčají je aj ten, že už po 7-krát reprezentovali slovenský folklór zo Srbska-Vojvodiny na Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve. Tohtoročné Folklórne slávnosti 47. v poradí prebiehali v dňoch 5. až 8. júla.
Aj tentokrát Slovenský kultúrno-osvetový spolok Jednota z Hložian ako laureát vlaňajšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj.. ukázal obecenstvu, že si Slováci zo Srbska cez stáročia uchránili pred zánikom národné zvyky, obyčaje, tance, spevy a hudbu svojich predkov. Mladšia a strašia tanečná skupina z Hložian odtancovala tance, ktoré pripravil Jaroslav Kriška a zaspievali pesničky pod taktovkou Rastislava Struhára. Vystúpili v nedeľu 8. júla na folklórnom koncerte, ktorého réžiu mal na starosti choreograf a tanečný metodik Martin Urban.

štvrtok, 12 júl 2012 12:13

Program SNS 2012

29. júla 2012 (nedeľa)

19.00  – Vernisáž výstavy Z klenotnice našich rodičov (priestory SPŽ)

1. augusta 2012 (streda)

19.00 – Vernisáž výstavy Matici k sviatku (KŠH s predajnou výstavou kníh SVC)

20.00 – Vernisáž  výstavy olejomalieb Jána Brnoliaka Rok na dedine (Galéria Zlaté remeslá)

 

2. augusta 2012 (štvrtok)

18.00 – Vernisáž výstavy Petrovské pohľady IV.  Združenia petrovských výtvarných umelcov (priestory TO, Ul. Maxima Gorkého 17)

20.00 – Stretnutie  slovenskej študujúcej mládeže (Slovenský dom, B. Palanka)

 20.00 – Výstava  k 70-tke akademického maliara Milana Súdiho (ÚKVS, Nový Sad)

štvrtok, 28 jún 2012 23:00

Júnová schôdza Výboru pre kultúru

Na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa 14. júna 2012 uskutočnila VII. schôdza Výboru pre kultúru NRSNM. Po schválení zápisnice z minulej schôdze členovia Výboru pre kultúru schválili aj správu o činnosti tohto výboru v prvom polroku, v ktorej sú analyzované správy o realizovaných kultúrnych podujatiach a sú to festival tradičnej ľudovej piesne Stretnutie v pivnickom poli v Pivnici, Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby vo Vojvodine Divadelný vavrín v Kovačici a Folklórny festival Tancuj, tancuj... v Hložanoch. Pri týchto podujatiach NRSNM bola spoluorganizátorom a od budúceho roka by mala byť aj spoluzakladateľom týchto festivalov.

top