Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

 

Srdečne Vás pozývame na 19. Prehliadku detskej divadelnej tvorby 3xĎ, ktorá sa uskutoční v dňoch 16. - 18. novembra 2012 v sieni Slovenského divadla VHV v Starej Pazove.
Slávnostné otvorenie prehliadky bude v piatok 16. novembra 2012 o 13.00 a v rámci neho Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca uvedie predstavenie Štyria škriatkovia a víla v réžii Jána Čániho.
Na Vás sa tešíme aj na zatváracom ceremoniáli v nedeľu 18. novembra o 17.00.
piatok, 26 október 2012 06:43

Zasadal Výbor pre kultúru

 

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade dňa 24. 10. 2012 zasadal Výbor pre kultúru NRSNM. Na začiatku zasadnutia sa zaoberal vymenovaním úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla Ivany Ilićovej. Po diskusii členovia Výboru konštatovali, že Výbor pre kultúru akceptoval túto informáciu, ale sa bližšie k tomu nebude vyjadrovať. Členovia Výboru sa podobne vyjadrili aj keď ide o už vymenovaných členov Správnej rady tejto inštitúcie. Na základe požiadavky Zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec, aby bol daný návrh na jedného člena Správnej rady tohto divadla, členovia navrhli dlhoročnú divadelníčku, herečku a právničku Zuzanu Tárnociovú.
Členovia výboru rokovali aj o Štatúte Slovenského vojvodinského divadla, ktorý je vypracovaný podľa zastaraných zákonných osnov.
piatok, 19 október 2012 11:27

32. Zlatý kľúč

Minulý víkend v selenčskom Dome kultúry  prebiehal 32. Festival Zlatý kľúč. Organizátorom festivalu bolo Združenie pre ochranu kultúry, tradície a umenia Selenča. Na festivale odznelo 12  slovenských skladieb populárnej hudby. Odborná porota pracovala v zložení Anna Medveďová, Marína Kaňová, Bogomir Mijatović a Milina Florianová, ktorá hodnotila texty.  Prvú cenu získal  Jaroslavo  Glózik  za skladbu Povedz, pre ktorú si víťaz napísal i text a sám ju aj  zaspieval. Porota druhú cenu udelila skladbe Samuelova Kováča ml. pod názvom Bača, ktorú zaspievala  hložianska skupina Deža Bu. Tretiu cenu porota udelila  skladbe Ondreja Pavčoka Už nebudeš sám, pre ktorú tento skladateľ napísal i text a zaspievala ju Andrea Lačoková a  skladbe Túžbou voniam skladateľa Ondreja Maglovského, ktorú zaspievala  novosadčanka Anna Zorňanová. Skladba Túžbou voniam  získala aj Cenu za najlepší text, ktorého autorka je Katarína Melegová-Melichová.

Vo štvrtok 27. septembra t.r. vo večerných hodinách zasadala Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade. Ústredná téma rokovania bola príprava ôsmej v poradí Konferencie muzikológov a hudobných odborníkov, ktorá bude 24. novembra t.r. v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade. Téma tohtoročnej konferencie je Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov. Predsedníčka komisie Milina Sklabinská pripomenula, že Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, ktorý je aj usporiadateľom tejto konferencie chystá zborník prác z minuloročného stretnutia hudobných odborníkov. Zborník je dokladom práce a úsilia našich hudobných expertov a zanietencov a dokladom doby pre budúce generácie.

štvrtok, 27 september 2012 12:24

Umelecký prednes a práca s recitátormi

V rámci semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal v dňoch 22. a 23. septembra t.r. v Báčskom Petrovci kurz o umeleckom prednese. Zúčastili sa ho učiteľky základných škôl z Báčskeho Petrovca, Hložian, Pivnice, Aradáča, Báčskej Palanky, Padiny, Selenče, Lugu a petrovského gymnázia. Kurz je zameraný na prácu osvetových pracovníkov s recitátormi na základných a stredných školách, na kultúru verbálneho prejavu, dialogickú podstatu reči, analyzovanie vzťahu interpretátora k obsahu a autorovi básne. Viedli ho Milina Florianová a Anna Kovárová. Dielne prebiehali v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

Štvrtý cyklus semináru Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy prebiehal počas dvoch septembrových víkendov v Báčskom Petrovci. Zúčastnili sa ho deviati osvetoví pracovníci na prvom stupni a piati na druhom stupni. Prvý cyklus seminára bol organizovaný ešte v septembri minulého roka a kurz doteraz absolvovalo 40 frekventatntov takmer zo všetkých slovenských prostredí.. Vedúci edukácie sú Ján Makan, Milina Florianová, Miroslav Benka, Anna Kovárová a Ružena Šimoniová Černáková. Dielne prebiehajú v divadelnom klube VHV v Báčskom Petrovci a v priestoroch Slovenského vojvodinského divadla. 

top