Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Z 2. zasadnutia Organizačno-správnej rady 26. prehliadky 3xĎ

Na 2. zasadnutí Organizačno-správnej rady Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade 20. júna 2019, prítomní boli Libuška Lakatošová, Milinka Chrťanová, Alexander Bako, Anna Chrťanová Leskovac, Zdenko Uheli, Vladislav Pop – členovia Organizačno-správnej rady a Miruška Kočišová, koordinátorka prehliadky. Prítomní sa na zasadnutí zmienili o 26. prehliadke 3xĎ a dali konštruktívne návrhy a postrehy do organizovania tohto celomenšinového kultúrneho podujatia do budúcna. Zdenko Uheli, predseda OSR najprv otvoril zasadnutie a následne Miruška Kočišová z uhla koordinátorky prečítala súvahu s vlastnými postrehmi. Alexander Bako navrhol zmeniť pravidlá tejto prehliadky a zároveň i formovať komisiu na zmenu pravidiel. Tento tím vykoná návrh zmien, ktoré by následne prerokoval výbor pre kultúru. Do uvedenej komisie navrhli Milinku Chrťanovú, Mirušku Kočišovú a Alexandra Baka. Paralelne by sa vykonali zmeny pravidiel nielen detského divadelného festivalu, ale i Divadelného vavrína. Alexander Bako navrhol zorganizovať divadelný seminár vo všetkých troch regiónoch – Srieme, Báčke a Banáte. Prípadne, aby sa konkrétne navštevovali prostredia, kde súbory potrebujú podporu. A. Bako mal zároveň aj návrh, aby sa na inakší spôsob udeľovali ceny na divadelnej prehliadke, aby tento ceremoniál bol posunutý na pondelok a aby sa tento návrh ako jedna zo zmien doplnil i do pravidiel oboch prehliadok. Mirka Kočišová prítomných informovala, že nedostala spiatočnú informáciu od súborov. Jeden z návrhov bol, aby Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov urobil anketu a aby sa na ten spôsob získal spätný pohľad a získali cenné informácie od účastníkov ako prehliadku skvalitniť, čiže ešte väčšmi ju vylepšiť. Milinka Chrťanová sa vyjadrila pozitívne k organizácii a priebehu prehliadky a pochvalne hovorila i o práci v tíme odbornej poroty 3xĎ. Položila však otázku ako ,,vybalansovať“ prácu učiteliek z jednej strany a prácu profesionálnych režisérov na druhej strane, keďže sú evidentné rozdiely v kvalite. K uvedenej otázke odpovedal A. Bako, podľa ktorého východiskom k uvedenému problému sú vhodným riešením spomenuté semináre a edukácie. L. Lakatošová konštatovala, že je výhodou mať koordinátora festivalu z domáceho prostredia, čo podporili aj ostatní členovia OSR. Záverom sa všetci zhodli, že s organizačnými prípravami treba začať skôr.

Na 54. Folklórnych slávnostiach pod Poľanou v Detve

V spolupráci s mestom Detva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí na 54. ročníku Folklórnych slávností pod Poľanou, ktorý prebiehal v čase od 12. do 14. júla 2019, usporiadal i tradičnú 46. Krajanskú nedeľu a po šiestykrát i Krajanský dvor. Na týchto troch podujatiach v jednom krajania z celého sveta v Detve nachádzajú svoje pevné miesto a obľubu. V záverečný deň folklórnych slávností scénickým programom súborov a skupín pod názvom Čaro pastierov v rámci Krajanskej nedele potešili divákov folklórne súbory a umelecké spolky Slovákov žijúcich v zahraničí: z Austrálie, Českej republiky, Francúzska, Maďarska, Poľska, Rumunska a Srbska. Náš štát reprezentoval FS SKOS Detvan z Vojlovice a FS KOS Jednota zo Šídu.

            Medzi krajanmi, ktorí na Krajanskom dvore už roky s láskou prezentujú nielen svoje zvykoslovie, folklórny kolorit a pestrosť tradičných jedál a remesiel Slovákov v štátoch juhovýchodnej Európy, prišli i viacerí predstavitelia z nášho štátu.

Fotografie: Vladimír Linder

ee5fba17ed875220b09278170ffb06c5.jpg

utorok, 29 október 2019 15:38

Prezentovaná digitálna platforma Topoteka

Prezentovaná digitálna platforma Topoteka

Dňa 5. júla 2019 sa v Archíve Vojvodiny v Novom Sade konala prednáška, na ktorej bolo odprezentované Medzinárodné centrum archívneho výskumu ICARUS a jeho najnovšia digitálna platforma Topoteka. Toto médium uľahčuje ukladanie a publikovanie rôznych historických zdrojov a kultúrneho dedičstva, ako aj používanie interaktívnych nástrojov na opis, reprezentáciu a vyhľadávanie. Cieľom prednášky bolo priviesť predstaviteľov našej komunity do stále rastúcej európskej pokladne vedomostí.

         Podľa predsedníčky strediska ICARUS, Chorvátsko PhD. Vlatky Lemić ide o konzorcium so sídlom vo Viedni, ktoré združuje viac ako 200 inštitúcií z 35 krajín v Európe a Amerike a jeho hlavnou činnosťou je rozvoj medzinárodných platforiem. Prítomných privítal riaditeľ archívu Dr. Nebojša Kuzmanović,ktorý prejavil veľký záujem o uvedenú platformu.

utorok, 29 október 2019 15:33

Divadlá na SNS 2019

Divadlá na SNS 2019

V tretí – nedeľný deň Slovenských národných slávností 11. augusta 2019 v tradičnom poobedňajšom termíne vyhranenom pre detských milovníkov Tálie v sieni Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci vystúpili členovia detskej divadelnej odbočky Slovenského kultúrno-osvetového spolku z Erdevíka Predviedli divadelné predstavenie Mušky z gumipušky podľa textu Daniely Legíňovej-Sabovej na motívy básne spisovateľa Pavla Mučajiho v réžii Ruženky a Vladka Ďuríkovcov, ktoré na prehliadke 3xĎ získalo tretiu cenu.

Vo večerných hodinách toho istého dňa vystúpili členovia divadelnej odbočky Kultúrneho-umeleckého strediska Zvolen s divadelnou predlohou Konečná stanica Stanislava Štepku v réžii Alexandra Baka. Uvedené predstavenie na 49. Divadelnom vavríne v roku 2018 získalo prvú cenu.

Divadelné umenie si v rámci slávností z roka na rok medzi svojimi ctiteľmi nachádza čoraz väčší záujem. NRSNM pri účasti uvedených divadelných súboro participovala organizačne a zabezpečila i občerstvenie.

pondelok, 28 október 2019 21:03

30 rokov Galérie Zuzky Medveďovej

30 rokov Galérie Zuzky Medveďovej

Dňa 1. júla 2019 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci bolo slávnostne zaznamenané 30. výročie tejto kultúrnej inštitúcie, ktorú zastrešuje Múzeum vojvodinských Slovákov. Bola to vzácna príležitosť pozrieť si výtvarné diela z bohatého opusu našej prvej akademickej maliarky Zuzky Medveďovej. Na vernisáži prítomných privítala riaditeľka Múzea vojvodinských Slovákov Anna Séčová Pintírová a po nej sa prihovorila i riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici Anna Žolnajová-Barcová a vedúci galérie pri SND v Kysáči Michal Madacký. Slovo dostal i bývalý riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov Mr. Pavel Čáni. Slávnosť v galérii hudobne spestril Komorný zbor Zvony pod vedením Dr. Juraja Súdiho a vernisáž otvorila Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM. 

pondelok, 28 október 2019 20:56

26. Detský folklórny festival Zlatá brána

26. Detský folklórny festival Zlatá brána

V poradí 26. Detský folklórny festival Zlatá brána sa v nedeľu 23. júna 2019 v Kysáči začal hymnou a predstavovaním vykrojovaných tanečných párov zo všetkých prostredí, z ktorých malí tanečníci, speváci a hudobníci pricestovali. Nasledoval otvárací ceremoniál, dvíhanie vlajky a potom sa to naplno roztancovalo a rozspievalo. Hostí privítal Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč a prihovorila sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a česť otvoriť Zlatú bránu mal primátor mesta Nový Sad Miloš Vučević. Na galakoncerte vystúpili súbory z Bingule, Erdevíka, Báčskeho Petrovca, Kovačice, Aradáča, Kulpína, Vojlovice, Pivnice, Hložian, Nového Sadu, Lugu, Padiny, Kysáča, Selenče, Šídu, Starej Pazovy, ako i hosťujúce súbory z Nového Sadu, Lovćenca a Očovej zo Slovenska.

            Odborná porota pracovala v zložení: zdenka Bobáčeková, Milina Chrťanová, Tijana Farkašová a Anna Čúsová. Ceny sa rozhodli udeliť nasledujúcim poradím. Prvú cenu získal Detský folklórny súbor SKUS hrdinu Janka Čmelíka (mladšia skupina). Zatancovali choreografiu Ruženy Červenskej V nedeľu poobede v Starej Pazove. Druhú cenu získal DFS Základnej školy maršala Tita v Padine za detské hry Pri bare Vedejky autorsky a nacvičovateľky Anny Halajovej. Dve tretie ceny získali DFS KOS Jednota z Hložian a DFS Ratolesť SKUS Pivnica z Pivnice. Z Hložian deti predviedli destké hry autora Jaroslava Krišku a deti z Pivnice predviedli tanec V pivnickom poli autora Janka Merníka. Ceny udeľovala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

            26. Zlatú bránu zorganizovalo Kultúrne centrum Kysáč pod záštitou mesta Nový Sad, ktoré Zlatú bránu aj financuje. Podporili ho zároveň i Národnosná rada slovenkej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

            Fotografia Eleny Šrankovej, Hlas ľudu

top