Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

piatok, 25 november 2016 00:00

V ústrety výstave Korene 2

V ústrety výstave Korene 2

V miestnostiach NRSNM sa dňa 25. novembra 2016 stretla komisia, ktorá hodnotila práce z pripravovanej výstavy slovenských akademických umelcov na malom formáte pod názvom Korene 2.

Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj...

V dňoch 22. a 23. novembra 2016 v Hložanoch a v Báčskom Petrovci sa stretli členovia Organizačno-správnej rady Festivalu Tancuj, tancuj... spolu s predsedom Výboru pre kultúru NRSNM Jánom Slávikom a členmi odbornej poroty, ktorá hodnotila výkony tanečných súborov v roku 2016 (okrem J. Slávika, ktorý bol na schôdzi aj ako člen poroty boli prítomní i Tatiana Kriváková-Amidžićová a Milorad Lonić).

piatok, 18 november 2016 09:51

Podpora divadelnej produkcie pre deti

Podpora divadelnej produkcie pre deti

Podpora divadelnej produkcie pre deti je základom kvalitnej prezentačnej činnosti v oblasti kultúry, ktorá je zároveň i prioritným cieľom Komisie pre divadelnú a audio-vizuálnu činnosť Výboru pre kultúru.

nedeľa, 13 november 2016 00:00

51. Stretnutie v pivnickom poli

51. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch od 11. do 13. novembra 2016 prebiehal 51. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli.

nedeľa, 13 november 2016 00:00

IX. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

IX. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny

Od 11. do 13. novembra 2016 v Báčskom Petrovci, Novom Sade a v Padine prebiehalo IX. Stretnutie slovenských zborov Vojvodiny.

Prípravy na zaznamenávanie Medzinárodného dňa ľudských práv

V organizácii Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Vlády Republiky Srbsko 10. novembra 2016 v Paláci Srbska v Belehrade sa uskutočnilo pracovné stretnutie predstaviteľov 18 národnostných rád národnostných menšín. Venované bolo prípravám na zaznamenávanie Medzinárodného dňa ľudských práv – 10. decembra 2016.

top