Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

pondelok, 04 november 2019 20:13

V ústrety 5. Koreňom

V ústrety 5. Koreňom

Dňa 4. októbra 2019 v priestorch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala komisia, ktorá zhodnotila práce na malom formáte, ktoré boli súčasťou 5. výstavy pod názvom Korene. Ide o výstavu diel malého formátu umelcov Slovákov žijúcich v Srbsku, ktorú podporuje NRSNM z rozpočtu Výboru pre kultúru. Jej iniciátorom je Ján Agarský a uskutočnila sa v Stredisku pre kultúru Stará Pazova v Galérii Miry Brtkovej. V komisii pracovali Sava Stepanov, Jozef Klátik a Ján Agarský.

Z 1. zasadnutia Organizačno-správnej rady 50. Divadelného vavrína

Na 1. zasadnutí Organizačno-správnej rady 50. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín, ktoré sa uskutočnilo v Novom Sade na začiatku októbra 2019 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, prítomní boli Milinka Chrťanová, Anna Chrťanová Leskovac, Alexander Bako, Svetluša Hlaváčová a Miruška Kočišová. Za koordinátorku festivalu zvolili M. Kočišovú a za umeleckého vedúceho A. Baka. Keďže sa po prvé zasadnutie tejto rady neprihlásil dоstatočný počet divadelných predstavení aj keď lehota na prihlasovanie еšte nebola uzavretá (7. októbra 2019), prítomní sa dohodli, že z ÚKVS oslovia súbory o ktorých sa vie, že chystajú divadelné predstavenie, resp. zavolajú do prostredí, kde sa divadlo pestuje odskôr. Určený bol termín prehliadky – od 26. októbra po 3. november 2019 v Starej Pazove. Prítomní sa v pokračovaní venovali otázke odbornej poroty, sprievodných podujatí na prehliadke – výstave divadelných fotografií Michala Lašuta – syna známeho divadelného fotografa Filipa Lašuta, ktorý sa tiež venuje divadelnej fotografii. Členovia OSR Divadelného vavrína sa v pokračovaní venovali otázke propagačného materiálu a zvolili návrh dizajnerky Michaely Kočišovej. Osobitným bodom bol návrh na rozpočet festivalu. Toho roku finančne prispeli na prehliadku: Obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

4. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine

Dňa 21. septembra 2019 v budove Kultúrneho centra v Kysáči sa uskutočnil 4. Festival slovenských ľudových krojov Slovákov vo Vojvodine. Začal sa originálnym spôsobom – bicyklovým sprievodom vykrojovaných domácich účastníčok festivalu. Program pokračoval slávnostným otvorením vynovenej Galérie Dr. Ľudovíta Miloša Mičátka a vernisážou fotografií Slovenská svadba. Bola to svojrázna výstava fotografií slovenských mladých párov z Báčky, Banátu a Sriemu. Výstavu otvoril Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad a prihovoril sa i Pavel Surový, riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč, podpredseda NRSNM a pokrajinský poslanec, ktorý je zároveň i riaditeľom a ideovým tvorcom tohto festivalu. Pán Surový sa okrem iného zmienil i o účele letného javiska – galérie a zvlášť podčiarkol významnú finančnú podporu pri adaptácii týchto priestorov zo strany mesta Nový Sad. Prihovoril sa i Miroslav Brna, predseda SKIC. Do slávnostného programu otvorenia galérie sa zapojili i hudobníci a speváci Magdaléna Kaňová, Iveta Kováčová, Samuel Kováč a Ondrej Maglovský a moderátorkou bola Anna Zorňanová.

V ďalšom segmente festivalu nasledoval galaprogram, ktorý taktiež slávnostne otvoril Zdravko Jelušić, predseda Zhromaždenia mesta Nový Sad. Nasledoval etnomuzikál pod názvom Anička a Janíčko, ktorý režírovala Alisa Oravcová z Vojlovice a do ktorého zakomponovala i živé vstupy Andrey Lačokovej so skupinou Lego duo z Báčskeho Petrovca. V pokračovaní bola módna prehliadka Jaroslavy Wurll Kocanovej zo Slovenska, ktorej unikátne diela predviedli modelky zo slovenských vojvodinských prostredí. Jej kolekciu originálnymi šperkami doplnila autorka Zuzana Barčáková. Program kulminoval prehliadkou starých starých slovenských krojov, ktoré mali oblečené a predviedli ich dievčatá Báčskeho Petrovca, Padiny, Hložian, Pivnice,  Selenče, Starej Pazovy, Bingule, Kovačice, Aradáča, Lalite a Kysáča.Kroje a výstupy hodnotila porota v zložení: Vera Raičevićová, Miroslav Benka, Mária Gašková, Anna Čúsová, Anna Zolnajová, Mária Marčoková a Dragan Milojević.

V rámci galaprogramu premiérovo do života bola uvedená i kniha 70 sukieň mala. Je to kniha o kysáčskom ľudovom odeve a venovaná je Kysáčanke, ktorá ľudový kroj nosieva dodnes – Márii Petríkovej. Miss festivalu sa stala Petrovčanka Alexandra Brtková. Festival finančne a mediálne podporili Mesto Nový Sad, Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, RTV Srbska, RTV Vojvodina, TV Petrovec a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

IMG 8120-min

IMG 8538-min

IMG 8172-min

piatok, 01 november 2019 15:56

44. Babinkove stretnutia

44. Babinkove stretnutia

Dňa 1. septembra 2019 v Padine v rámci dňa tejto osady sa uskutočnili 44. Babinkove stretnutia, v rámci ktorých bolo zaznamenané 45. výročie od úmrtia spisovateľa Michala Babinku. Podujatie zorganizovala Obecná knižnica Kovačica – pobočka v Padine v čele s knihovníčkou Zdenkou Obšustovou. V programe sa zúčastnili žiaci padinskej základnej školy, padinskí literáti, prezentovaná bola najnovšia literárna tvorba pre deti Zdenky Valentovej Belićovej a hosťmi boli aj riaditeľ Slovenského vydavateľského centra v Báčskom Petrovci Vladimír Valentík, spsiovateľ Tomáš Čelovský, padinský autor Ján Valenta a príležitostnými slovami sa prihovoril i Pavel Surový, podpredseda NRSNM a pokrajinský poslanec. Národnostná rada na toto podujatie vyčlenila 30.000,00 dinárov.

IMG 7873-min

štvrtok, 31 október 2019 19:40

Choreografický seminár v Starej Pazove

Choreografický seminár v Starej Pazove

V dňoch od 31. augusta do 1. septembra 2019 v Starej Pazove sa v organizácii Výboru pre kultúru NRSNM uskutočnil ďalší ročník choreografického seminára slovenského ľudového tanca, na ktorom sa zúčastnilo až 24 účastníkov. Boli to vedúci respektíve potenciálni vedúci folklórnych kolektívov v našich slovenských vojvodinských prostrediach. Na začiatku seminára sa frekventantom a ich vedúcim prihovorili predsedníčka NRSNM a predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Libuška Lakatošová a výkonný riaditeľ tohto spolku Zdenko Uheli. Prednášateľkou bola naša známa a dlhoročná choreografka – učiteľka Ruženka Červenská, ktorá za svoju prácu získala početné uznania a ktorá je i dnes aktívnou choreografkou v SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde pracuje s folklórnym dorastom. R. Červenská tentoraz spracovala Slovenské tance z nášho prostredia a ich použitie v súčasnosti. Bolo to 14 tanečných celkov s rôznymi ozdobami pôvodných slovenských tancov z tunajšieho prostredia.

            Okrem nej na seminári prednášku o krojoch mal etnológ z Báčskeho Petrovca Marijan Pavlov a choreograf Janko Merník z Pivnice poukázal na špecifickosti pivnických tancov. Počas seminára slovenských ľudových tancov účastníkov sprevádzal mládežnícky ľudový orchester SKUS hr. Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Tempo seminára bolo nanаjvýš pracovné a robilo a debatovalo intenzívne do pozdných večerných hodín. Tieto folklórne dni víkendu boli uzavreté slávnostným udeľovaním diplomov, ktoré účastníkom a vedúcim udelila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová. Kurzu sa zúčastnili frekventanti z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Erdevíka, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Bingule, Lugu, Nového Sadu, Padiny, Pivnice, Boľoviec, Šídu a Starej Pazovy.

            Choreografické sústredenie finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

streda, 30 október 2019 16:34

97. Scénická žatva v slovenskom Martine

97. Scénická žatva v slovenskom Martine

Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína, ako vlaňajší víťaz 49. Divadelného vavrína v Starej Pazove, sa s predstavením Konečná stanica autora Stanislava Štepku a v réžii Alexandra Baka zúčastnil na 97. ročníku Festivalu slovenských divadelných súborov a prehliadky s medzinárodnou účasťou Scénická žatva v Martine. Kulpínčania vystúpili v nedeľu 1. septembra 2019 v Národnom dome, kde si ich prišiel pozrieť pekný počet obecenstva, ktoré pekne reagovalo na predstavenie. V rámci Scénickej žatvy boli zorganizované početné sprievodné podujatia a predstavilo sa zo 16 divadelných súborov zo Slovenska, Česka a Srbska. Vzhľadom na to, že kulpínski divadelníci boli ubytovaní v stredoškolskom internáte na okraji mesta, čo im komplikovalo prepravu do centra dianí, pozreli si iba jedno divadelné predstavenie. Počas celého zájazdu divadelníkov sprevádzal Peter Vrlík z Matice slovenskej na Slovensku. Osobitná vďaka patrí aj programovému riaidteľovi festivalu Matejovi Moškovi.

         NRSNM z rozpočtu Výboru pre kultúru NRSNM divadelnému súboru z Kulpína hradila cestovné náklady v hodnote 120.000,00 dinárov. (pozn. os nrsnm)

Viera Dorčová Babiaková

OX2A3879

top