Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre kultúru

Z druhého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 18. februára 2020 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo druhé zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedala predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zúčastnili sa i podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. Po uvítacích slovách predsedníčky výboru následne sa prihovorili i Pavel Surový a Ján Makan.

            V pokračovaní zasadnutia boli schválené zápisnice z prvého riadneho a prvého telefonického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM. Obe zápisnice boli schválené jednoznačne.

            Štvrtým bodom zasadnutia bola Správa o činnosti Výboru pre kultúru za rok 2019. Predsedníčka výboru v úvodných slovách povedala, že v 2019. roku sa výboru podarilo zrealizovať všetko to, čo si vytýčil ako cieľ s dôrazom na podporu tlače detskej literatúry a detských festivalov a v pokračovaní otvorila rozpravu. Anna Zolnajová sa pochvalne zmienila o činnosti výboru v minulom roku. Zdôraznila, že sa v rámci projektu – muzikálu Janíčko a Anička – zúčastnila na Ružinovskom folklórnom festivale v Bratislave, ktorého cestu podporila NRSNM. V projekte sa zúčastnili mládežníci z väčšiny slovenských prostredí z Vojvodiny a muzikál bol na festivale vysoko ohodnotený. Miroslav Brna sa zmienil o Etnology feste v Belehrade, kde sa zúčastnili všetky národnostné menšiny z územia Vojvodiny, ktorý festival mal veľmi vysokú úroveň a navštívenosť. Uviedol ako konkrétny príklad, že všetkých návštevníkov tohto medzinárodného podujatia ohromila parta slovenskej nevesty. Etnology fest má veľkú váhu a aj tohto roku sa znovu zúčastní slovenská menšina. Tiež zdôraznil, že náš tím zapôsobil na vysokej profesionálnej úrovni, pochvlne sa zmienil o Pavlovi Surovom a manželoch Anne a Jánovi Čúsovcoch, ktorí sa zúčastnili v jeho prípravách. Práve na takomto festivale sa treba aj naďalej zúčastňovať, aby sme sa ako národnosť ešte lepšie zviditeľnili. Anna Čapeľová v pokračovaní zdôraznila, že si s členmi výboru praje ešte lepšiu komunikáciu a že ju zaujímajú všetky informácie a zvlášť problémy v jednotlivých prostrediach, ak sú. Pavel Surový doložil, že ako pokrajinský poslanec mal možnosť navštíviť všetky slovenské prostredia a že má v podstate všetko zmapované pokiaľ ide o renovovanie, úpravu priestorov resp. kúpu jednotlivých potrieb. Prejavil ochotu, že aj iní ľudia sa môžu na neho ako na poslanca obrátiť, aby sa videlo čo a ako sa ešte môže doriešiť a pomôcť našim osadám. Ján Makan mal návrh, aby sa zasadnutia národnostnej rady uskutočňovali v menších dedinách napr. v Binguli, Aradáči, Šíde a aby sa v daných prostrediach ako osobitný bod vždy venoval problematike domácich a samým tým, aby sme videli ako im v tom národnostná rada môže pomôcť. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu a tak Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2019 bola jednoznačne schválená.

            Úvodom k piatemu bodu zasadnutia – Návrh Plánu a programu VPK NRSNM na rok 2020 – predsedníčka Čapeľová v krátkosti zahlásila podporu jednotlivých kultúrnych podujatí, resp. účasť našich reprezentatívnyvh súborov na podujatiach v zahraničí. V pokračovaní doložila, že v roku 2020 akcent bude na výtvarnom umení a umeleckej fotografii. Dôraz bude na tzv. storočniciach / jubileách ako sú: 100 rokov SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, 100 rokov ženského spolku v Kovačici ako i 60 rokov od vzniku prvej ženskej speváckej skupiny v Kysáči. Podporený bude akademický maliar Jozef Klátik a jeho výstava, ktorá bude v Belehrade resp. v Paríži. Anna Zolnajová doplnila, že sa zo Starej Pazovy chystajú na 4. Etmology Fest. Keďže Stará Pazova toho roku oslavuje 250 rokov od príchodu Slovákov, na Etnology Feste budú mať príležitosť sa predstaviť i pazovské ľudové kroje. Miroslav Brna doplnil, že projektom akými sú Slovenské princezny sa prezentuje celá naša slovenská menšina, postavený je na veľmi vysokej umeleckej úrovni a zvlášť vysoko treba hodnotiť umelca Pavla Surového a tento projekt treba plne podporiť. Po diskusii plán výboru tiež bol schválený.

            Šiestym bolodom – Schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre kultúru NRSNM –   predsedníčka výboru ho v krátkosti prezentovala podľa jeho oblastí. Upozornila, že článok č. 21 tohto poriadku je novinkou a teda v prípade, že sa vyskytne potreba, výbor môže urobiť aj telefonické resp. elektornické zasadnutie. A závery / zápisnice z takýchto zasadnutí sa potvrdia na nasledujúcom riadnom zasadnutí VPK NRSNM. V pokračovaní hlasovaním Rokovací poriadok Výboru pre kultúru NRSNM bol schválený.

            V rámci bodu Rôzne Anna Čapeľová informovala členov a prítomných, že Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku oslovil výbor výzvou zaslať návrh na Cenu Pro Cultura Slovaca 2020. Na túto cenu z oblasti výtvarného umenia bol navrhnutý akademický maliar a profesor Jozef Klátik a členovia výboru tento návrh jednoznačne podporili.

IMG 0353-min

21. Festival Letí pieseň, letí v Kovačici

Festival, ktorí už 21 rokov obohacuje našu dolnozemskú fonotéku novými populárnymi piesňami pre deti, zviditeľňuje skladateľov, textárov a mladých začínajúcich interpretov, sa uskutočnil 21. decembra 2019 vo veľkej sieni Domu kultúry 3. októbra v Kovačici. Po podnetnom príhovore Zlatka Šimáka, predsedu Zhromaždenia obce Kovačica, ktorý o.i. zdôraznil, že „našu spätosť s detskými pesničkami a na naše slovenské tradície nesmieme zabúdať preto, že ich pestovaním je naším prínosom do pestrej mozaiky celovojvodinskej kultúry“, česť oficiálne otvoriť 21. ročník festivalu Letí pieseň, letí 2019 sa dostala Libuške Lakatošovej, predsedníčke NRSNM. Všetkým v sieni kovačického DK popriala krásne blížiace sa vianočné a novoročné sviatky a účastníkom festivalu zaželala dobré hlasivky a úspešný výkon.

Tohtoročný 21. ročník festivalu priniesol 13 nových skladieb slovenskej populárnej hudby, ktoré do Kovačice, okrem domácich sólových spevákov, prišli predniesť aj mladučkí a spevuchtiví interpreti zo Selenče, Aradáča, Bieleho Blata a Padiny. Ich spevácky výkon, ako i kvalitu nových skladieb, sledovala a hodnotila odborná posudzovacia komisia v zostave Ružena Červenská, Juraj Súdi st. a Ivan Babka. Prof. Mária Kotvášová-Jonášová hodnotila texty. Prvú cenu a zlatú plaketu NRSNM za prednes získal Marek Škabla zo Selenče, ktorý predniesol víťaznú skladbu Malé žabiatko autora Juraja Súdiho ml. Autor skladby získal aj sošku, dielo akademickej umelkyne Miry Brtkovej. Pieseň vznikla na text Michala Kaňu. Druhú cenu si vyspieval Davorin Gašparovský zo Selenče, ktorý na text Nataše Klinovskej predniesol skladbu Muzika autora Zlatka Klinovského. Tretia cena sa dostala do rúk mladej kovačickej speváčke Anke Ďurišovej, ktorá zaspievala skladbu Ȏsmaci autora Pavla Ďuriša, odmeneného druhou cenou odbornej poroty. Text napísala Violeta Ďurišová. Obecenstvu sa najviac páčil prednes Kalíny Babkovej z Kovačice, ktorá si svoje hlasové možnosti vyskúšala vo Veselej piesni autora Jána Dišpitera a textárky Adriany Babkovej. Obecenstvo malo možnosť si zvoliť aj najkrajšiu skladbu, ktorou sa podľa ich mienky stala skladba Iskra autorky Zlaty Hrnčárovej. Skladbu na text Adely Obšustovej zaspievala Tina Vesteková z Kovačice. Tretiu cenu odbornej poroty za skladbu získala kovačická skladateľka Kristina Cicková, ktorej skladbu Matematika predniesla Anita Cicková. Zlatú plaketu za text, ktorý je podľa ocenenia prof. M. Kotvášovej-Jonášovej „text spievavý, melodický a umelecký“, získal padinský textár Ján Valenta. Ceny a darčeky odmeneným účastníkom udelili Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, Zlatko Šimák, predseda ZO Kovačica, Anička Bírešová, riaditeľka kovačickej ZŠ a Ján Tomáš, riaditeľ DK.

Na festivale si svoje spevavé hlasivky vyskúšali aj speváci: Dária Poničanová, Ema Juricová a Timea Tomanová z Padiny, Pavel Samuel Ábelovský z Aradáča, Sara Poničanová z Bieleho Blata, Karol Lukáč a Aneta Cicková z Kovačice. Spevákov sprevádzal chór ZŠ Mladých pokolení pod taktovkou dirigenta, učiteľa hudby Pavla Tomáša st. Úpravu piesní mali na starosti Pavel Tomáš ml. a Žeľko Suchánek. Program tohtoročného festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí 2019, ktorý spoločnými silami úspešne organizovali NRSNM, ÚKVS, ÚSŽZ, Obec Kovačica, D.K. 3, októbra a ZŠ Mladých pokolení, na text M. Kotvášovej-Jonášovej, viedla moderátorka Anna Asodiová.

 

Podľa Aničky Chalupovej, týždenník Hlas ľudu

 

15. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku

Dňa 14. decembra 2019 v Galérii Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo 15. Bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Otvoreniu výstavy v galérii predchádzalo výtvarnícke snemovanie na tému 30 rokov činnosti tejto galérie. Múzeum vojvodinských Slovákov s Galériou Zuzky Medveďovej na bienále udelilo päť cien: Michalovi Ďurovkovi (1972) z Kysáča Cenu Karola Miloslava Lehotského za najreprezentatívnejšiu výstavu medzi dvoma bienále, Cenu Cyrila Kutlíka za celoživotný tvorivý prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vojvodinských Slovákov získal Jozef Klátik (1949) zo Starej Pazovy a posthumne Pavel Pop (1948 – 2019), Cenu Cyrila Kutlíka za organizačný prínos v oblasti výtvarného umenia a kultúry vojvodinských Slovákov získal Vladimír Valentík (1959) a Výkupnú cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získala Vesna Opavská (1976) z Belehradu za digitálnu grafiku Kempová sezóna, ktorá vznikla ekologickým spracovaním rannej hmly nad jazerom. Obraz V. Opavskej patrí do cyklu, ktorý čoskoro bude vystavený v Belehrade a v Trebinji.

79530372_10216672787679714_5092511348131102720_o.jpg

 

Pivničania laureáti 50. Divadelného vavrína

Uzatvárajúcim ceremoniálom a udelením cien najúspešnejšim jednotlivcom a súborom dňa 3. novembra sa v Starej Pazove ukončila 50. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby Divadelný vavrín. Pozdravy z Veľvyslanectva Slovenskej republiky priniesol Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR, ktorý podotkol, že divadlo je kľúčovým pilierom kultúrnych aktivít, ale aj garantom čistoty materinského jazyka. V mene Organizačno-správnej rady všetkým účastníkom a ustanovizniam, ktoré sa podieľali na organizácii, poďakoval Zdenko Uheli, predseda OSR. Divadlo so Slovákmi a Slováci s divadlom pretrvávajú vyše sto rokov a kým bude divadelných zanietencov, bude aj divadla, povedala okrem iného Libuška Lakatošová, predsedníčka NRSNM, ktorá aj zatvorila Divadelný vavrín 2019.

         Podľa ocenenia Lýdie Gedeľovskej, ktorá sledovala kultúru hovoreného slova na tohtoročnej prehliadke, vysoká úroveň javiskovej reči bola povšimnutá najmä v predstaveniach Tajomný šepot, Čo si videl, nevidel si! a Nálepky Ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice a v predstavení WC Story SKC P.J. Šafárika z Nového Sadu. Najčistejšie a bez nárečových prízvukov odznela slovenčina v predstavení WC Story a preto cenu za kultúru hovoreného slova získal divadelný súbor z Nového Sadu. Potom sa slova ujala Milina Chrťanová, predseníčka odbornej poroty.

         Na divadelnej prehliadke sa zúčastnilo osem divadelných predstavení v konkurencii o ceny z nasledujúcich slovenských vojvodinských prostredí: Pivnice, Vojlovice, Nového Sadu, Kysáča, Lalite a Aradáča.

         Podľa ocenenia odbornej poroty (hodnotili Miroslav Benka, Milina Chrťanová a Zdenko Kožík prvú cenu a sošku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie Čo si videl, nevidel si! OD Janka Čemana z Pivnice. Režisérka tohto predstavenia Katrína Mišíková Hitzingerová je odmenená za najúspešnejšiu réžiu a za pôvodnú predlohu. Z tohto súboru odmenený je aj najúspešnejší herec na prehliadke Jozef Chrček a najlepší debutant Kristián Baďura. Za kostýmy v tomto predstavení odmenená je Ema Kristoferová.               Z druhého predstavenia pivnického divadla Tajomný šepot odmenený je Boris Merník za najlepšiu epizodnú postavu a Jan Šimon za najúspešnejšiu scénografiu.             Z tretieho predstavenia ochotníkov z Pivnice Nálepky diplom za herecký výkon dostal sa Jánovi Kmeťkovi.

         Druhú cenu získalo predstavenie V štátnom záujme z Kysáča. Tomuto súboru dostalo sa ocenie za najlepší kreatívny divadelný čin a herečka Tatjana Klinková stvárnila nejlepšiu epizodnú postavu. Diplom za herecký výkon získali Svetlana Gašková, Kristián Križan, Ivan Privizer a Branislav Čeman.

         Tretiu cenu získalo predstavenie Zabíjačka z Aradáča. Tomuto súboru sa dostala aj špeciálna cena za kolektívnu hru a odmenené sú aj Verona Abelovská Petráková a Helena Bartošová za najúspešnejšie stvárnené hlavné ženské postavy na prehliadke.

         Druhá špecialna cena za najlepšiu choreografiu sa dostala Alise Oravcovej, ktorá získala aj diplom za herecký výkon. Diplomom za herecký výkon odmenená je aj Daniela Valentová z Lalite.

         Na počesť odmenených a na radosť divákov Slovenské vojvodinské divadlo z Báčskeho Petrovca predviedlo predstavenie SVÆTY ZA DEDINOU, na motívy hry Portugal autora Zoltána Egressyho a v réžii Dušana Bajina.

         Divadelný vavrín spolu organizovali a financovali: Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Podľa Anny Simonovićovej

Foto – autorka

Odmenení_na_Vavrine-min.jpg

pondelok, 23 december 2019 19:31

54 . Stretnutie v pivnickom poli

54 . Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici od 7. do 8. decembra 2019 prebiehal 54. Festival spevákov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli. Toho roku sa festivalu sa zúčastnilo 13 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia a sprevádzal ich ľudový orchester pod vedením Valentína Michala Grňu. Konferеnciu pre všetky tri koncerty mala Anna Zorňanová a festival otvorila predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

Odborná porota, ktorá hodnotila prednesy a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Jarmila Juricová Stupavská, Mária Zdravkovićová a Miroslav Hemela a ľudový odev účastníkov hodnotil mladý etnológ Patrik Rago.

Odborná porota udelila nasledujúce ceny. Za interpretáciu prvú cenu Martine Agarskej z Boľoviec, ktorá získala i Cenu NRSNM, druhú cenu Vladimírovi Kriškovi z Hložian, tretiu cenu Andrei Koruniakovej z Kulpína a ďalšiu tretiu cenu Shaili Ponigerovej Forero z Báčskeho Petrovca.

Ceny za autentickosť piesne získali Jarmila Hajková z Kovačice a Vladimír Ábelovský z Aradáča. Špeciálnu cenu za angažovanie sa vo viacerých oblastiach hudobného života vojvodinských Slovákov získala Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca. Ceny za tradičný ľudový odev získali Silvia Ferková z Hložian a Iveta Kováčová z Báčskeho Petrovca.

Cenu poroty obecenstva získali Pivničan Janko Merník a Hložančan Vladimír Kriška.

Ceny odmeneným udeľovala predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Anna Čapeľová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na 54. Stretnutie v pivnickom poli vyčlenila 180.000,00 dinárov a osobitne prispel i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

DSC 0873-min

 

Fotografie: Miroslav Pap, týždeník Hlas ľudu

Seminár kreatívneho písania  a vyhodnotenia literárnych súťaží

Výbor pre kultúru NRSNM v Lugu dňa 18. decembra 2019 v spolupráci s tamojšou Základnou školou Jovana Popovića zorganizoval tri podujatia na popularizáciu literárnej tvorby: Seminár kreatívneho písania, ktorý je i projektom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vyhodnotenie žiackej literárnej súťaže žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredných Čo dokáže pekné slovo a vyhodnotenie literárnej súťaže detského časopisu Zornička. Súťaž žiakov a dospelých autorov píšucich pre deti podporili i Slovenské vydavateľské centrum a časopis pre deti Zornička. Úvodom podujatia sa prihovoril podpredseda NRSNM Pavel Surový a poslanec AP Vojvodiny, ktorý pri tejto príležitosti lužskej škole daroval dva notebooky a úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová im spred tejto ustanovizne venovala knihy. Darčeky v mene školského kolektívu v Lugu prijala profesorka triednej výučby Miluška Kolárová, ktorá vyjadrila slová vďaky za vzácne pomôcky na skvalitnenie vyučovacieho procesu v tomto prostredí.

Literárny happening v Lugu zoskupil aj domácich žiakov nižších ročníkov a odmenených žiakov zo súťaže, ktorým svojráznou odmenou bolo zúčastniť sa na uvedenom work shope. Seminár kreatívneho písania veľmi iniciatívne a tvorivo viedol univerzitný profesor a spisovateľ Dr. Zoroslav Spevák. Keďže v učebni, kde sa hravo zvládali dané úlohy, boli prítomné aj profesorky odmenených žiakov, aj tie sa do dielne aktívne zapojili a boli to pre všetkých skutočne podnetné a uvoľnené chvíle, z ktorých si každý odniesol kus inšpirácie do ďalšej tvorby.

Po ukončení seminára dostali priestor najmladší účastníci týchto podujatí – žiaci z Lugu. Tentoraz v úlohe recitátorov a spevákov, ktorých pripravili učitelia Miluška Kolárová a Miroslav Báďonský. Bol to nadovšetko sympatický umelecký predel, po ktorom sa začalo udeľovanie cien zo žiackej literárnej súťaže Čo dokáže pekné slovo. Práce žiakov hodnotli úradujúca riaditeľka NVU Hlas ľudu Anna Huďanová a Milinka Chrťanová, úradujúca asistentka pokrajinského tajomníka národnostných menšín – národnostných spoločenstiev APV. Takže v kategórii stredoškolákov prvú cenu získala Valentína Hudecová z Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci, druhú cenu – Karmena Kováčová, tiež žiačka petrovského gymnázia a tretiu cenu získal Andrej Simendić, žiak Ekonomickej školy Vuka Karadžića v Starej Pazove. Špeciálnu cenu v tejto kategórii získal Ján Farkaš, žiak Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. V kategórii vyšších ročníkov základných škôl prvú cenu získala Milinka Glóziková zo Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici, druhé ceny získali Andrej Dudáš zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči a Dejan Muninović, žiak Základnej školy maršala Tita v Padine. Tretie boli Sara Kováčová a Jasminka Hromčíková zo Základnej školy Bratstva a jednoty v Bielom Blate. I v tejto kategórii boli udelené špeciálne ceny. Získali ich Igor Ferko a Ema Speváková zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, tiež Patrik Haviar z kovačickej základnej školy. Ceny im slávnostne udeľovali Pavel Surový a Anna Huďanová.

A do tretice k udeľovaniu tradičnej súťaže časopisu Zornička, ktorú finančne podporuje Výbor pre kultúru NRSNM, úvod patril Dr. Zoroslavovi Spevákovi. Podal v ňom zdôvodnenie odbornej poroty, v ktorej pracoval spolu s Annou Spevákovou, profesorkou slovenčiny a riaditeľkou Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci. Podľa ich rozhodnutia ceny v kategórii prózy prvú cenu získala Martina Bartošová, druhý bol Miroslav Gašpar a tretia Katarína Mosnáková-Bagľašová. V kategórii poézie prvou bola Mária Vršková a druhú a tretiu cenu získal Ján Valenta. Odmeneným autorom ceny udeľovali Pavel Surový a Dr. Zoroslav Spevák, ktorý po udeľovaní cien optimisticky vyhlásil, že celkovo má dobrý pocit zo súťaže a že naša tvorba pre deti prejavuje určitý druh vitality.

top