Vytlačiť túto stránku
pondelok, 21 máj 2018 00:00

Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj...

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zo zasadnutí Organizačno-správnej rady festivalu Tancuj, tancuj...

Pred uskutočnením 48. Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj... v Hložanoch a v Báčskom Petrovci boli realizované štyri zasadnutia Organizačno-správnej rady tohto festivalu: 17. apríla, 11., 15. a 21. mája 2018.

tancuj hlozany maj 2018 002


Na prvom zasadnutí prítomní najsamprv zvolili predsedu tohto telesa a jednoznačne sa ním stal Michal Hataľa. Predseda tohto telesa navrhol ďalších členov OSR – Annu Chrťanovú Leskovac spred Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, Rastislava Struhára spred Miestneho spoločenstva Hložany, Katarínu Dobríkovú spred KOS Jednota z Hložian a Zdenku Tomanovú spred Obce Báčsky Petrovec.

Počas všetkých štyroch zasadnutí členovia v čele s predsedom Hataľom riešili všetky otázky týkajúce sa organizácie hlavného programu a sprievodných podujatí ako i financií festivalu, ktorý predstavuje najmasovejší festival slovenskej folklornej tvorby mimo hraníc Slovenska. Na zasadnutiach boli prítomní i predseda Výboru pre kultúru Ján Slávik, autorka konferansy všetkých troch koncertov festivalu Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka festivalu Slovenka Benková Martinková.

Organizačno-správna rada schválila návrh, aby v odbornej porote, ktorá bude hodnotitť výkony folklórnych súborov pracovali Dr. Vlastimil Fabišík, Milorad Lonić a Ružena Červenská, etnografickú zložku festivalu – hodnotenie krojov si preberie Anna Čúsová a hudobné prednesy speváckych skupín a orchestrov budú sledovať Jarmila Juricová-Stupavská, Mária Zdravkovićová a Olivera Popadićová.

Očakáva sa účasť 20 tanečných súborov, 21 speváckych sklupín a 4 orchestre. Sprievodnými podujatiami v rámci festivalu budú výstavy v hložianskom Spolku žien Slovenka – Taniere a výstava fotografií Ondreja Stupavského (priestory Domu kultúry) a tradičný Jarmok v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien v areáli amfiteátra.

Vitajte na 48. Folklórnom festivale Tancuj, tancuj... v Hložanoch 26. mája 2018.

 

Čítať 657 krát