Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 26 január 2018 00:00

Zo zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zo zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 26. januára 2018 o 13.00 hod. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo siedme zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM.

Prítomní boli: Ján Slávik (predseda), Michal Ďurovka (podpredseda), Vladimír Valentík, Viera Miškovicová, Martin Prebudila, Juraj Súdi, Ján Agarský a Valentín Michal Grňa (členovia) za prítomnosti riaditeľky Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Anny Chrťanovej Leskovac.

Po schválení programu rokovania a schválení záverov z predchádzajúceho zasadnutia VPK NRSNM, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra 2017, prítomní sa venovali návrhom plánov jednotlivých komisií výboru, na základe ktorých sa vypracuje jednotný návrh plánu Výboru pre kultúru NRSNM na rok 2018. Vzhľadom na informáciu, získanú na porade v organizácii Kancelárie pre ľudské a menšinové práva a OSCE pre koordinátorov národnostných rád v novembri 2017, podľa ktorej výbor (čiže NRSNM) v roku 2018 z republikového rozpočtu bude mať k dispozícii rovnakú výšku prostriedkov ako v minulom roku, členovia výboru boli informovaní, že návrhy plánov jednotlivých komisií bude treba pripraviť v rozsahu podobnom ako vlani.

Predsedovia komisií teda s odôvodneniami podali konkrétne návrhy na aktivity s menšími resp. väčšími finančnými odchýlkami a upozornili na jednotlivé podujatia, ktoré si v roku 2018 zasluhujú osobitnú pozornosť. V rámci tohto bodu prítomní sa zaoberali analýzou žiadostí, ktoré zaslali ustanovizne a združenia, čiže požiadali Výbor pre kultúru o finančnú podporu v roku 2018. Dve zo žiadostí sa vzťahovali na rekonštrukciu resp. adaptáciu priestorov a keďže sa z Výboru pre úradné používanie jazyka a písma financujú kapitálne vklady, členovia ich navrhli na posúdenie tomuto výboru. K iným žiadostiam členovia zaujali stanovisko, aby sa dané subjekty uchádzali o prostriedky, ktoré prostredníctvom súbehov udeľujú sekretariáty APV a Ministerstvo kultúry a informovania Republiky Srbsko.

K návrhu Výročnej správy VPK NRSNM za rok 2017 sa členovia výboru pochvalne zmienili a s jednotlivými úpravami ju jednoznačne schválili. V rámci bodu Rôzne sa dotkli pálčivých tém v oblasti našej menšinovej kultúry a vôbec menšiny s návrhom pracovať na záchrane našich spolkov a v hľadaní spôsobov na riešenie všetkých problémov, ktorých pôvodcom je (podľa názoru mnohých prítomných) predovšetkým ľudský faktor. Po zasadnutí predseda VPK Ján Slávik dal vyhlášku pre médiá.

Trovy zasadnutia - 21.102,00 din.

 

Čítať 1096 krát
top