Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 17 január 2018 00:00

Zasadala Literárno-vydavateľská komisia VPK

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zasadala Literárno-vydavateľská komisia VPK

Dňa 17. januára 2018 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa stretla Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru.

vydavatelska-komisia-vpk jan 2018 002


Na zasadnutí boli prítomní Martin Prebudila, predseda komisie, Vladimír Valentík, Ladislav Čáni, Adam Svetlík, Pavel Matúch, Katarína Hricová-Topoľská, Zdenka Valentová Belićová a Ján Slávik, predseda VPK NRSNM. Svoju neprítomnosť mailom ospravedlnili Mária Kotvášová-Jonášová a Samuel Žiak.

Na zasadnutí bol absolvovaný program rokovania, v rámci ktorého nasledujúce body – Program práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie VPK na rok 2018; Vydavateľská činnosť Slovenského vydavateľského centra a ďalší osud vydávania časopisov Zornička a Nový život; Prípravy na 62. Literárne snemovanie ako i Otázky a návrhy. Vyjadrenie komisie pre médiá sa uskutočnilo po zasadnutí.

V rámci bodu Program práce a finančný plán Literárno-vydavateľskej komisie VPK na rok 2018 predseda komisie predostrel návrhy programových aktivít: 8. Literárnu súťaž pre žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo, literárnu súťaž Zorničky a Nového života pre pôvodnú tvorbu vojvodinských Slovákov (poézia a próza), 5. Seminár kreatívneho písania, 62. Literárne snemovanie, Zima s knihou, účasť na knižnom veľtrhu Bibliotéka 2018, 43. Babinkove stretnutia, podpora časopisu Nový život a Slovesná jar 2018. Návrh programu a finančného plánu bol jednoznačne schválený.

Diskusia sa v pokračovaní zasadnutia rozprúdila ohľadne vydavateľskej činnosti, vôbec otázky fungovania Slovenského vydavateľského centra a ďalšieho osudu vydávania časopisov Zornička a Nový život. Prítomní hľadali možnosti ako doriešiť pravidelnú dynamiku presúvania prostriedkov z NVU Hlas ľudu do Slovenského vydavateľského centra, keď ide o prostriedky na vydávanie detského časopisu Zornička, ktorého dotuje APV.

Na zasadnutí navrhli termín a obsah 62. Literárneho snemovania, ktoré sa uskutoční 21. apríla 2018 v Báčskom Petrovci. Snemovanie bude venované životným jubileám Miroslava Demáka (70) a Tomáša Čelovského (60), 70. výročiu vychádzania Nového života a v druhej časti snemovania tematicky sa bude hovoriť o zastúpení o cestopisoch slovenských vojvodinských spisovateľov v našej literatúre.

Na zasadnutie bolo vyčlenené 15.194,00 dinárov.

 

Čítať 658 krát
top