Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 27 december 2017 00:00

Udelené ceny literárnych súťaží

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Udelené ceny literárnych súťaží

Poslednou udalosťou Výboru pre kultúru NRSNM v 2017. roku bolo slávnostné vyhodnotenie literárnych súťaží Nového života a Zorničky v súčinnosti s Výborom pre kultúru.

Súbeh bol vypísaný na začiatku septembra s predĺžením do polovice novembra 2017 a na adresu tohto výboru prišiel skutočne pekný počet básnických či prozaických textov. Dokonca i zo zahraničia, hoci sa na súbehu zúčastňujú iba autori slovenského pôvodu z nášho štátu.

Udeľovanie cien prebiehalo v zasadačke NRSNM v Novom Sade dňa 27. decembra 2017 za prítomnosti odmenených autorov, členov hodnotiacich komisií i médií. Podujatie moderoval Martin Prebudila, predseda Literárno-vydavateľskej komisie Výboru pre kultúru a prihovorili sa i predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, Ján Slávik, predseda VPK NRSNM ako i riaditeľ Slovenského vydavateľského centra Vladimír Valentík.

Na súbeh Nového života prišlo 26 prác 19 autorov. Túto tvorbu hodnotili Dr. Michal Harpáň, Dr. Zuzana Čížiková a Zdenka Valentová Belićová. Zdôvodnenie komisie prečítal predseda komisie Dr. Michal Harpáň.

Podľa ich rozhodnutia prvú cenu získal Ladislav Čáni za básnický cyklus Ostré hrany noci, dve druhé si rozdelili Katarína Mosnáková-Bagľašová za cyklus básní (Urbánni kočovníci, Rybári ľudských dusí a Telový otáznik) a Mišo Smišek za poviedku Na úslní. Dve tretie ceny získali Annamária Boldocká-Grbićová (Štyri škriačky šťastia a jedna prebytočná) a Anna Margareta Valentová (Granátové jablko).

Keď ide o tvorbu Zorničky, práce hodnotili Dr. Zuzana Čížiková, Martin Prebudila a Katarína Hricová a zdôvodnenie prečítala Dr. Zuzana Čížiková, predsedníčka komisie. Na súbeh prišlo 51 prác (20 próz a 30 básní ako i jeden dramatický text) od 18 autorov.

Podľa ich rozhodnutia v kategórii prózy prvú cenu získal Zoroslav Spevák za text Gorila v triede, druhú Mária Kotvášová-Jonášová za prózu Ako Milan Čížik zistil, že je Čížik a tretiu Nataša Zimanová za prózu Vytúžené opíča. V kategórii poézie prvú cenu získal Zoroslav Spevák za báseň Pán v oranžovom kabáte, druhú Martina Bartošová za básne Kamarátstvo, Jedného dňa a Túži mať, túži a tretiu Mária Vršková za básne Túlavé nohy, Sľub a Čarovné nohy.

Okrem finančných odmien ocenení autori získali aj knižné balíky Slovenského vydavateľského centra a, samozrejme, mnohí z nich aj motiváciu do ďalšej tvorby.

 

 

Čítať 1054 krát
top