Tel/Fax
+381 21 422 989
sobota, 22 apríl 2017 00:00

61. Literárne snemovanie

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
61. Literárne snemovanie

Dňa 22. apríla 2017 sa v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v organizácii Slovenského vydavateľského centra, Výboru pre kultúru NRSNM a redakcie mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život uskutočnilo 61. Literárne snemovanie – najstaršie literárno-kultúrne podujatie slovenských spisovateľov vo Vojvodine.

61-literarne-snemovanie april 2017 002


Moderovala ho Zdenka Valentová Belićová, šéfredaktorka Nového života. Na snemovaní sa zúčastnili aj slovenskí spisovatelia, predstavitelia Spolku slovenských spisovateľov v zložení Miroslav Bielik, predseda SSS, Jaroslav Rezník, čestný predseda SSS, Boris Brendza, šéfredaktor časopisu pre mladú literatúru Dotyky, a Miroslav Demák, básnik a autor diel pre deti a mládež.

61-literarne-snemovanie april 2017 003


Súčasťou hodnotiacej a koncepčnej časti snemovania bola aj delegácia Združenia srbských spisovateľov na čele s jeho predsedom, básnikom Radomirom Andrićom. Kontakty predstaviteľov slovenskej literatúry so slovenskými spisovateľmi krajanmi totiž prinášajú aj širší pohľad na národnú literatúru a zároveň vyvolávajú záujem o pôvodnú slovenskú literatúru. Najvýrečnejším svedectvom toho sú práve knižné vydania.

61-literarne-snemovanie april 2017 004


O ďalších plánovaných projektoch sa v referátoch na snemovaní vyjadrili predsedovia oboch spisovateľských organizácií – riaditeľ SVC Vladimír Valentík a šéfredaktor Dotykov Boris Brendza vo svojom vystúpení ponúkol priestor v časopise nielen mladým slovenským tvorcom z Vojvodiny, ale aj mladým srbským básnikom a prozaikom.

61-literarne-snemovanie april 2017 005


Druhá časť snemovania mala odborno-vedecký charakter. Jej hlavnou témou bola história slovensko-srbských literárnych vzťahov. Srbskí literárni vedci a historici boli na ňu dobre a objavne pripravení. Tak Dragan Stanić vo svojom referáte hovoril o vzťahoch Pavla Jozefa Šafárika a srbského historika, knihovníka a národného buditeľa Georgija Magaraševića. Miroslav Aleksić zhodnotil výrazný podiel Slováka Janka Šafárika (synovca P. J. Šafárika) na vzniku a formovaní srbských národných a kultúrnych inštitúcií.

Mimoriadne zaujal aj referát súčasného riaditeľa Srbského národného divadla v Novom Sade Zorana Đerića Nová slovenská dráma v srbských prekladoch. Slávnostná časť snemovania bola venovaná jubilujúcim slovenským vojvodinským literárnym tvorcom a odovzdaniu Ceny mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život. Za súbor esejí ju získala Annamária Boldocká-Grbićová.

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny z plánovaných prostriedkov Výboru pre kultúru na toto podujatie vyčlenila 120.000,00 dinárov.

Foto: Andrej Meleg a JH

 

Čítať 230 krát
top