Tel/Fax
+381 21 422 989
nedeľa, 05 november 2017 00:00

48. Divadelný vavrín v Starej Pazove

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
48. Divadelný vavrín v Starej Pazove

Dňa 27. októbra 2017 v Starej Pazove štartovala 48. Prehliadka slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby – Divadelný vavrín.

Otvárajúc prehliadku Mária Chlebianová, najstaršia divadelníčka v Starej Pazove, držiteľka početných hereckých a spoločenských uznaní za svoju dlhoročnú divadelnú činnosť, povedala nasledujúce: ,,Chcela by som, aby táto slovenská reč zakotvila do vašich sŕdc, tak, ako okriala srdcia melódia, ktorú zahrala mladá flautistka a aby tak aj slovenské divadlo zapôsobilo na každého z vás. Otvoriť 48. Divadelný vavrín som sa prijala preto, že viem koľko je úsilia potrebné vynaložiť, koľko hodín stráviť, koľko osobného zriekania sa a koľko lásky, aby sa stvárnila úloha v predstavení. Preto by som si priala, aby ste každý výkon zažili tak, ako divadelníci zažívajú každú rolu a podávajú vám...“ Divadelné hody potvrdzujú, že sa divadlo hráva veľa rokov a pokračujúc v duchu myšlienok VHV, ktorý kedysi vo svojom kuplete takto napísal – „Stojme zmužile, bok po bok, hrávať budeme každý rok...“ Na motto prvých pazovských divadelníkov si v príhovore otváracieho ceremoniálu spomenula i Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady Divadelného vavrína a predsedníčka SKUS hrdinu Janka Čmelíka. A že sa divadlo na týchto priestoroch hráva už 150 rokov, pripomenula vo svojom príhovore i Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM, ktorá vyzdvihla význam divadla v zachovaní identity a tiež pochválila dobrú spoluprácu s lokálnou samosprávou. Aké plody priniesla tohtoročná divadelná vinica, na konci podujatia  prezradila odborná porota  v zložení Ján Makan, režisér, Miroslav Fábry, herec SND a Miroslav Benka, zaslúžilý umelec a režisér. Koordinátorkou prehliadky bola Miroslava Kočišová.

Otvárací ceremoniál hudbou spríjemnila mladá flautistka Marína Domoniová a veršami Ema Kočišová, tohtoročná držiteľka druhej ceny republikovej súťaže recitátorov. Na počesť 150. výročiu divadla v Báčskom Petrovci, ktoré jubileum sa zaznamenalo v minulom roku, 48. Divadelný vavrín otvorilo Slovenské vojvodinské divadlo Hurbanovou inscenáciou Vinica zreje v réžii Michala Babiaka.

O tom, že divadelná vinica zreje, potvrdila aj dokumentárna výstava k 150. výročiu divadla v Báčskom Petrovci, nainštalovaná vo vestibule divadelnej sály, ktorú pred otvorením Divadelného vavrína otvoril jej autor Vladimír Valentík.  Aj keď všetci milovníci umenia s nadšením očakávali stretnutie s Ľubomírom Feldekom, básnikom, prozaikom, prekladateľom a dramatikom zo Slovenska, zo zdravotných dlvodov sa predsa nedostal ani na prehliadku a ani na knižný veľtrh v Belehrade. Avšak jeho knihy Bajka o Andresenu i Dunavskoj vili a Nasmejani otac, ktoré do srbčiny preložil Martin Prebudila, prezentované boli v rámci tohto spievodného podujatia. Úryvky z jeho tvorby prečítali Martin Prebudila a recitátorka Jana Rumanová.

V prvý súťažný deň 48. Divadelného vavrína – 28. októbra – predvedené boli dve žánrovo odlišné predstavenia. Vystúpili Pivničania s drámou na motívy predlohy Denník Anny Frankovej a Vojlovičania s komédiou situácie nobelovca Dária Foa Nemôžem zaplatiť a nechcem zaplatiť. Aj druhý súťažný deň, 29. októbra, priniesol dve žánrovo rozličné predstavenia, obe z Kovačice. Mládežníci z gymnázia sa predstavili s inscenáciou Pozdrav niekoho a Divadlo VHV s Nušićovou komédiou DR.

001 Vavrin Pazova 2017 PIVNICA


Ochotnícke divadlo Janka Čemana vystúpilo s predstavením Dievča, ktoré písalo v réžii Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej. Ako autor predlohy sa podpísal Samuel Gašperec a je to vlastne dramatizácia známej predlohy Denník Anny Frankovej. Bolo to zaujímavé videnie tejto predlohy, poznamenal úvodom rozhovorov po predstavení Martin Prebudila. V rozhovoroch sa zúčastnili členovia odbornej poroty, ktorí pochválili ambicioznú prácu celého hereckého súboru  a svetelné efekty. Podľa ich mienky je potrebné vysvetlenie, či ide o dramatizáciu alebo nový text a že by herci mali prejaviť viacej emócií, čo sa kvôli krátkym scénkam nedalo. Z početného hereckého súboru (hralo štrnásť hercov), porota obecenstva v zložení Katarína a Zlatko Fábryovci za herečku večera zvolili Kristínu Ďurčiansku, ktorá stvárnila postavu Anny Frankovej. Do divadelnej rodiny sa zapísala ešte ako základoškoláčka a po kratšej prestávke sa znovu vrátila do divadla.

002 Vavrin Pazova 2017 VOJLOVICA


SKOS Detvan z Vojlovice sa predstavil inscenáciou Nemôžem zaplatiť a nechcem zaplatiť v réžii Vladany Cvijanovićovej. Komédia situácie nobelovca Dária Foa je ostré odsúdenie globalizácie, politického, ekonomického a sociálneho systému, ktorá prekonáva hranice Talianska a môže sa hrať vo všetkých kútoch sveta. O to bola práca režisérky náročnejšia, lebo  bolo potrebné dbať na každý detail v predstavení od jasných typov postáv po rekvizity, ktoré tiež majú svoj odkaz, v tomto zmysle sa zmienili členovia odbornej poroty. O predstavení nehovorila iba porota, ale bol to dialóg s aktérmi predstavenia, čo je dobre pre ďalšiu prácu súboru. Vojlovický súbor toto predstavenie hral pred niekoľkými rokmi a porota obecenstva z rozohraného súboru za herečku večera zvolila Katarínu Kalmárovú, ktorá je na divadelných doskách ešte od prvého ročníka základnej školy. V predstavení stvárnila postavu manželky Antónie a bola to jej prvá práca s režisérkou, inak profesionálnou herečkou. Okrem postáv v detských predstaveniach už ako mládežníčka sa dostala do súboru dospelých, kde je už desať rokov.

003 Vavrin Pazova 2017 GYMKO


Druhý súťažný deň bol v znamení Kovačičanov. Kovačický mládežníci sa pustili do problémov detí bez rodičov a tí starší divadelníci do Nušićovej komédie. Početní a takmer úplne debutujúci súbor Gymko teáter v predstavení Vesny Ognjenovićovej a Budimira Nešića predstavením Pozdrav niekoho zisťoval s čím musia bojovať deti bez rodičov a súbežne zisťoval aké sú tie prvé kroky na javisku. Takmer všetci do divadla prišli náhodou, podobne ako sa náhdou k nim dostal aj režisér. Bola to šťastná náhoda – poznamenal Fedor Popov. A tak dve náhody priniesli dobrú zhodu – početný mladý súbor. Je to dobrá cesta ako zabezpečiť budúcnosť divadla podľa mienky členov odbornej poroty. Porota obecenstva za herca večera zvolila Ivana Cicku.

004 Vavrin Pazova 2017 VHV
   
Priam furióznym tempom sa začalo druhé predstavenie Divadla VHV – scény v Kovačici. Medzi už osvedčenými staršími ochotníkmi si našli miesto aj dve mladé herečky. Režisérka Danka Tomanová si Nušićovu predlohu DR. zvolila preto, že je ešte stále akuálna, aj keď je napísaná v minulom stročí. Môžeme teda uvedené Nušićovo dielo považovať za nadčasové, rovnako ako skutočnosť, že sa za peniaze nedá všetko kúpiť. Bola to komédia s dobrou hereckou energiou a rovnomerne zohraný herecký súbor dobre zapôsobil na divákov, poznamenali členovia odbornej poroty. Okrem textu komickosť vyvolala aj zaujímavé riešenie postáv, lebo tí mladší zahrali starších a opačne. Z rovnomerne zohraného súboru za herečku večera porota obecenstva zvolila Annu Širkovú, dlhoročnú a osvedčenú herečku, ktorá zahrala dcéru Slávku.

005 Vavrin Pazova 2017 LENIVEC


Vystúpením ochotníkov z Aradáča v pondelok 30. októbra sa skončila prvá časť 48. Divadelného vavrína. Divadelná sekcia Branislava Vierga pri Kultúrnom centre v Aradáči priniesla na tohtoročnú prehliadku predstavenie Levínec, kompletné dielo Jana Hrubíka, ktorý text nielenže napísal, ale sa postaral aj o réžiu, dramaturgiu, úpravu textu, scénografiu, výber hudby a o choreografiu. Levínec ukazuje na antropologický pád, ktorý je súčasný a zároveň boľavý. Súčasný pre všetkých, boľavý len pre niektorých. Teda je to predloha o súčasnom živote a vznikla, ako na rozhovoroch po predstavení povedal  Hrubík, z nespokojnosti zo životom akým žijeme a z faktu, že mnohí odtiaľto odchádzajú. Ako si všimli členovia odbornej poroty, šlo o ľudové politické divadlo. Aj keď by sa ešte hodne malo urobiť na jeho dopracovaní, je predsa chvályhodné, že sa v Aradáči divadlo hrá. Za herečku večera porota obecenstva zvolila Martinu Hanusovú, mladú herečku, ktorá v predstavení hrá tretiu ženu, čiže žienku domácu.

Posledného októbrového dňa bola vavrínová prestávka a v stredu na programe bolo sprievodné podujatie – filmový vavrín. Milovníci siedmeho umenia si pozreli známy česko-slovenský film, oceňovaný na početných medzinárodných filmových festivaloch Sedím na konári a je mi dobre Juraja Jakubiska.

Novinkou na tohtoročnom vavríne bolo hlasovanie divákov, čiže oceňovanie každého predstavenia známkami od 1 do 5. Vyhlásenie najlepšieho predstavenia podľa ocenenia divákov bolo zverejnené v rámci slávnostného zatvorenia prehliadky.

006 Vavrin Pazova 2017 KOMAR


V druhej časti vavrína vystúpili divadelníci z Padiny, Kysáča, Starej Pazovy a Kovačice. Predstavili sa členovia Fedor teatar Padina & KOMAR Kovačica s inscenásiou Pani Margaréta predlohou Roberta Athayde v réžii Fedora Popova. Predstavenie zahrali v učebni tamojšej Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka na požiadavku režiséra. Ide o mladý herecký súbor, s ktorým režisér Fedor Popov po dlhom čakaní na réžiu tohto predstavenia svoju ideu realizoval. Podľa rozhodnutia poroty obecenstva herečkou večera sa stala Tijana Nemogová za stvárnenie postavy Margréty 1, ktorá na rozhovoroch pochválila pedagogickú prácu režiséra, ktorý sa im stal dobrým priateľom.

007 Vavrin Pazova 2017 FEDOR


Špecifické však boli tieto  rozhovory po predstavení, ktoré sa v momente stali malým divadielkom. Po úvodnej časti režisér Fedor Popov rozhovory opustil a odborná porota pokračovala vo svojej práci v podávaní dobroprajných pochvál a pripomienok mladým hercom a s cieľom skvalitnenia ďalšej práce v divadle.

008 Vavrin Pazova 2017 KYSAC


Ďalšie súťažné predstavenie bolo Ochotnícke divadlo Ustanovizne pre kultúru a vzdelávanie Kultúrneho centra Kysáč – Zmizni od svojej ženy v réžii Jána Privizera. Ide o detektívku, ktorú si zvolili s cieľom oživenia repertoáru, lebo ešte stále hrajú aj predstavenie Zamka škripí. Aj keď sa obecenstvo pekne pobavilo, predsa odborná porota skonštatovala, že by sa herci mali viacej uvoľniť a hrať, čo by určite prispelo aj k zrýchleniu tempa. Na porotu  obecnstva, ktorá pracovala v zložení Ranka Lepšanovićová a Libuša Simendićová, najviac zapôsobil Branislav Čeman v úlohe suseda Gardnera, ktorý je v divadle dlho rokov a má záujem aj o réžiu, preto aj bol asistentom réžie a postaral sa aj o kostýmy.

009 Vavrin Pazova 2017 PAZOVA


Posledný súťažný deň na programe boli dve predstavenia. Najprv sa predstavilo SD VHV scéna v Starej Pazove s veselohrou Ferka Urbánka Diabol v raji manželskom v réžii Aničky Balážovej, ktorá sa postarala aj o úpravu textu a tak v predstavení bolo  niekoľko nových osôb. Škoda len, že nezotrvala v úprave textu celkom a že ho štylisticky nezosúladila so súčasným jazykom. To by prispelo k lepšej hre silného hereckého súboru, ako bolo počuť v rozhovoroch. Na porotu obecenstva, ktorá pracovala v zložení Mária Chlebianová a Stanislava Baková, svojou hrou najviac zapôsobila debutantka Valentína Verešová, ktorá v predstavení stvárnila postavu mamy Karolíny Lazarovičovej a jej úloha v slovensko-srbskej reči prispela ku komickosti predstavenia.

Bodku na súťažnu časť prehliadke položil Kolektív kreatívnych amatérov KOKRAM z Kovačice, ktorý tiež v sobotu predviedol predstavenie Nový Protheus na text Dragana Karlečíka v réžii Svetlany Gaškovej. Mladá režisérka sa postarala aj o dramatizáciu a dobrú choreografiu. Súčasný text mladého autora a celkovo dobrý herecký súbor priniesol určitúsi zmenu na prehliadke a obecenstvo zaviedol do imaginárneho sveta. Porota obecenstva v zložení Jana Rumanová a Anamarija Simonovićová za herečku večera vyhlásila Alexandru Čížikovú, ktorá na pazovských doskách počas tohtoročnej prehliadky hrala až v troch kovačických predstaveniach.

V záverečnej časti vavrína, 5. novembra 2017, si na dosky, ktoré svet znamenajú, zastali tí, ktorí sedeli v hľadisku a odsledovali všetkých deväť predstavení. Teda odborná porota, ktorá podala správu a odmenila najúspešnejších divadelníkov. Podľa jej ocenenia prvú cenu a zároveň aj cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny získalo predstvenie Pozdrav niekoho Gymko teátra z Kovačice, druhú predstavenie DR. Divadla VHV scéna z Kovačice a tretiu predstavenie Levínec z Aradáča.

Najviac odmien za herecké výkony dostalo sa hercom z Kovačice a to cena za najúspešnejšiu ženskú postavu Dušane Babincovej, za mužskú postavu Jánovi Chrťanovi, za epizódnu postavu Anne Širkovej a za najúspešnejší mužský debut Ivanovi Cickovi. Staropazovčanom sa dostala cena za najúspešnejší ženský debut Anamariji Simonovićovej a za najúspešnejšiu mužskú epizódnu postavu Igorovi Pisklovi. Cena za najúspešnejšie kostýmy sa dostala  Eve Taubertovej z Padiny, cena za najúspešnejšiu scénografiu Petrovi  Zbončakovi z Pivnice a cena za pôvodnú predlohu Janovi  Hrubíkovi z Aradáča.

Diplom za herecké výkony porota udelila Kristíne Ďurčianskej z Pivnice, Kataríne Kalmárovej z Vojlovice, Alexandre Čížikovej a Zuzane Šipickej z Kovačice, Verone Abelovskej Petrákovej a Jaroslavovi Čapeľovi z Aradáča, Tijane Nemogovej z Padiny, Branislavovi Čemanovi z Kysáča, Jane Rumanovej a Valentíne Verešovej zo Starej Pazovy.

Podľa ocenenia poroty, ktorá hodnotila kultúru hovoreného slova v zložení Lýdia Gedeľovská a Iveta Filipová, táto cena, ktorú udeľuje Národnostná rada, dostala sa súboru Gymko teátra z Kovačice.
 
Obecenstvo, aj keď na niektorých predstaveniach málopočetné, predsa malo pôžitok z prehliadky. Zvlášť z piatich veselohier a z veľkého počtu mladých hercov. A podľa ocenenia obecenstva, ktoré každý večer známkovalo predstavenia, najlepšie bolo staropazovské – Diabol v raji manželskom so známkou 4.80. Na druhom mieste so známkou 4.49 predstavenie – DR z Kovčice a na treťom so známkou 4.47 – Zmizni od svojej ženy z Kysáča.

Na záver 48. Divadelného vavrína odmeneným zagratulovali a odmeny udelili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM a Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady prehliadky. Na počesť odmenených vystúpili hostia zo Slovinska z KD Stična s komédiou Carla Goldoniho Sluha dvoch pánov v réžii Alexandra Baka.

Organizátormi Divadelného vavrína boli NRSNM, Obec Stará Pazova, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. 48. Prehliadku SODT Divadelný vavrín finančne podporili Národnostná rada a Ústav pre kultúru Slovákov, Obec Stará Pazova a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami ako i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

NRSNM podporila Divadelný vavrín prostriedkami v hodnote 200.000,00 dinárov


text Anna Simonovićová
foto Alexander Pop

Čítať 387 krát
top