Tel/Fax
+381 21 422 989
streda, 18 október 2017 00:00

Zasadal Výbor pre kultúru NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zasadal Výbor pre kultúru NRSNM

Dňa 18. októbra 2017 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo šieste zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM.

zasadal-vybor-pre-kulturu-nrsnm okt 2017 002


Prítomní boli: Ján Slávik (predseda), Michal Ďurovka (podpredseda), Alexander Bako, Vladimír Valentík, Anna Medveďová, Viera Miškovicová, Jarmila Stojimirovićová, Martin Prebudila, Juraj Súdi a Ján Agarský (členovia) za prítomnosti predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej.

Zasadnutím predsedal Ján Slávik a po schválení programu rokovania a záverov z predchádzajúceho zasadnutia VPK NRSNM, prítomní v pokračovaní schválili návrhy patričných komisií a podporné stanoviská Organizačno-správnych rád na zloženie odborných porôt troch celomenšinových divadelno-hudobných podujatí – Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, Prehliadky slovenských ochotníckych divadelných súborov Divadelný vavrín a Stretnutia v pivnickom poli. Keď ide o Festival slovenskej populárnej hudby pre deti Letí pieseň, letí, výbor návrh na zloženie poroty schváli dodatočne.

Jednoznačne bol schválený návrh, aby sa časť finančných prostriedkov výboru, podľa plánu a programu určená na podporu inštitúcií s osobitným významom pre slovenskú národnostnú menšinu, vyčlenila na podporu Domu Martina Jonáša v Kovačici. Neblahú aktuálnu situáciu súvisiacu s touto kultúrnou ustanovizňou členom vysvetlila predsedníčka NRSNM A. Tomanová Makanová. Známe je totiž, že v auguste bežného roka Domu Martina Jonáša hrozilo odňatie kľúčov a preto v samotnom objekte bolo treba vykonať mimoriadny súpis predmetov kvôli evidovaniu. Finančné trovy boli späté nielen s uvedeným súpisom – s prácou komisie a odbornými službami Múzea Vojvodiny, ale nasledovali i po jeho vykonaní. Následne bola vykonaná elektronická sadzba súpisového materiálu, angažovaná bola kustódka a pod. Všetko uvedené v podstate má širší spoločenský význam, aby teda Dom Martina Jonáša plnohodnotne zapadol do širokej kultúrnej mozaiky nášho menšinového spoločenstva a bol otvorený celej verejnosti.

Členovia VPK NRSNM taktiež jednoznačne schválili návrhy priorít Koordinácie národnostných rád národnostných menšín k verejnej diskusii o Stratégii rozvoja kultúry Republiky Srbsko (2017 – 2027) s jedinou pripomienkou, aby sa v bode 11 týchto návrhov korigovali názvy ústavov pre kultúru, kde vypadlo slovíčko vojvodinských. V pokračovaní zasadnutia nasledoval prehľad aktivít výboru, ktoré nasledujú do konca kalendárneho roka a zároveň boli navrhnuté projekty, ktorými sa výbor bude uchádzať o prostriedky z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2018. Zasadnutie končilo bodom Rôzne, v rámci ktorého bolo hodne tvorivých a konštruktívnych návrhov.

Trovy schôdze vynášajú 23.071,00 dinárov.

 

Čítať 421 krát
top