Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

štvrtok, 04 november 2010 08:08

Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch

Ako rozoznať srbizmy v novinárskych textoch – téma 5. Kurzu jazykovej kultúry.

Na 5. Kurze jazykovej kultúry, ktorý prebiehal 27. októbra t. r. v zasadačke NVU Dnevnik v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a Asociácie slovenských novinárov, prednášku pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií aj tento-krát pripravil prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Profesor Glovňa rozmýšľal nad otázkou či je dolnozemská slovenčina variantom alebo súčasťou spisovnej slovenčiny, a prišiel k uzáveru, že je súčasťou, lebo sa dokázala etablovať hlavne prostredníctvom masmedií.

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov oboznamujú záujemcov, že pokračuje cyklus KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY pre jazykových redaktorov,novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Kurz bude prebiehať v stredu 27. októbra 2010 v termíne od 10.30 - 12.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.

 

V stredu 14. júla 2010 v Kovačici mládežnícky časopis Vzlet, presnejšie šéfredaktor Stevan Lenhart a tamojšia obecná knižnica v čele s riaditeľkou Máriou Ďurišovou zorganizovali dielňu na tému vypracovania komiksov. Dieľňu mal na starosti kreslič komiksov a spolupracovník Vzletu Dušan Durman z Nového Sadu.  Na dieľni sa zúčastnilo zo pätnásť detí a mládežníkov, z ktorých možno niektorí vyrastú v profesionálnych  komiksových kresličov. Svoju prítomnosťou akciu poctili, podporili a s knižnicou nadviazali bližšiu spoluprácu predseda Výboru pre informovanie NRSNM a riaditeľ Nvu Hlas ľudu Samuel Žiak, koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová a redaktor Hlasu ľudu Oto Filip. Táto delegácia v Kovačici navštívila aj dopisovateľstvo Hlasu ľudu a redaktorku Alžbetu Babkovú, ako aj Miestne spoločenstvo Kovačica.

V sobotu 26. júna 2010 v Kysáči počas detského folklórneho festivalu Zlatá brána redakcia časopisu pre deti Zornička už tradične udelila odmenu v súťaži o naj fotku. Túto akciu zorganizoval šéfredaktor Pavel Matúch a Slovenské vydavateľské centrum, kým odmenu pre víťaza aj tohto roku prichystal Výbor pre informovanie NRSNM. Veselo a s úsmevom na tvari šéfredaktor Matúch a koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na javisku Kultúrno-informačného strediska Kysáč autorovi tohtoročnej najúspešnejšej fotografii v Zorničke Filipovi Herčekovi z Pivnice odovzdali odmenu – digitálny fotoaparát a tričko s nápisom Ja som tvoja Zornička. Podobnému tričku sa potešila aj Filipova sestrička, ktorú zorničkársky najúspešnejší fotograf v uplynulom roku zvečnil na svojej snímke.

 

Vo štvrtok 24. júna 2010 bolo štvrté a zároveň posledné kolo Kurzu jazykovej kultúry v jarnom cykle, ktorý spoločne organizujú Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Tento kurz je určený pre novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov s cieľom vylepšiť jazykovú kultúru nášho novinárstva. Aj na tomto kole sa zúčastnilo okolo dvadsaťpäť novinárov, jazykových redaktorov či korektorov, ktorým prof. PhDr. Juraj Glovňa priblížil frazeológiu a rôzne frazeologické jednotky, ktorými novinár môže expresívne obohatiť svoj novinársky text.
Ďalšie kolo kurzu sa plánuje na október.

štvrtok, 17 jún 2010 12:37

4. kolo Kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a
Asociácia slovenských novinárov organizujú

4. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY

pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 24. júna 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.

Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinátorka)

top