Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

V sobotu 26. júna 2010 v Kysáči počas detského folklórneho festivalu Zlatá brána redakcia časopisu pre deti Zornička už tradične udelila odmenu v súťaži o naj fotku. Túto akciu zorganizoval šéfredaktor Pavel Matúch a Slovenské vydavateľské centrum, kým odmenu pre víťaza aj tohto roku prichystal Výbor pre informovanie NRSNM. Veselo a s úsmevom na tvari šéfredaktor Matúch a koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka Asociácie slovenských novinárov Vladimíra Dorčová na javisku Kultúrno-informačného strediska Kysáč autorovi tohtoročnej najúspešnejšej fotografii v Zorničke Filipovi Herčekovi z Pivnice odovzdali odmenu – digitálny fotoaparát a tričko s nápisom Ja som tvoja Zornička. Podobnému tričku sa potešila aj Filipova sestrička, ktorú zorničkársky najúspešnejší fotograf v uplynulom roku zvečnil na svojej snímke.

 

Vo štvrtok 24. júna 2010 bolo štvrté a zároveň posledné kolo Kurzu jazykovej kultúry v jarnom cykle, ktorý spoločne organizujú Výbor pre informovanie NRSNM a Asociácia slovenských novinárov. Tento kurz je určený pre novinárov, redaktorov a jazykových redaktorov s cieľom vylepšiť jazykovú kultúru nášho novinárstva. Aj na tomto kole sa zúčastnilo okolo dvadsaťpäť novinárov, jazykových redaktorov či korektorov, ktorým prof. PhDr. Juraj Glovňa priblížil frazeológiu a rôzne frazeologické jednotky, ktorými novinár môže expresívne obohatiť svoj novinársky text.
Ďalšie kolo kurzu sa plánuje na október.

štvrtok, 17 jún 2010 12:37

4. kolo Kurzu jazykovej kultúry

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a
Asociácia slovenských novinárov organizujú

4. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY

pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 24. júna 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.

Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinátorka)

 

 Výbor pre informovanie NRSNM v dňoch 21. až 23. mája v Novom Sade zorganizoval 9. kolo edukačného kurzu pre novinárov Žur-škola.
 Na ňom sa zúčastnilo takmer 20 začínajúcich, ale aj skúsených mladých novinárov, ktorí sa spolu s prednášteľmi a lektormi venovali zaujímavej téme pod názvom Fotografia – zrkadlo doby, lákadlo pre čitateľa, umenie v žurnalistike. Novinársky kurz slávnostne otvorila predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová a prihovorili sa aj predseda Výboru pre informovanie NRSNM Samuel Žiak a Jasmina Mašulovićová, riaditeľka AS Dnevnik Holding, kde kurz prebiehal. O fotografii u vojvodinských Slovákov a základných častiach fotoaparátu hovoril direktor fotografie Jozef Maďar, o dejinách fotografie, súčasnej digitálnej fotografii a o kompozícii a pravidlách záberovania pri fotografovaní hovorila asistentka Oddelenia pre mediálne štúdiá Filozofickej fakulty v Novom Sade Elida Mesaroš Lajko, kým známy fotograf Jaroslav Pap svoju prednášku uskutočnil v netypickej forme a ambiente – na Poľnohospodárskom veľtrhu, kde si účastníci semára na tvári miesta vyskúšali fotografovanie udalosti.

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, lektor a Vladimíra Dorčová, koordinátorka VPI NRSNM a predsedníčka ASN 

Vo štvrtok 20. mája 2010 v novosadskom Dnevniku prebiehalo už tretie kolo Kurzu jazykovej kultúry pod vedením prof. PhDr. Juraja Glovňu. Tento-krát sa lektor Glovňa menším počtom jazykových redaktorov a novinárov – zo pätnástimi – venoval štylistickej stránke novinárskych príspevkov nielen  slovenských vojvodinských printových médií, ale aj rozhlasu a televízie. Okrem toho spoločne poukázali na nenáležité, resp. nevhodne použité slová z hľadiska spisovnej slovenčiny a pouzornosť upriamili na tvorbu prídavných mien a pomenovaní občana / občianky slovenských miest a obcí. Kurz zorganizoval Výbor pre informovanie NRSNM v spolupráci s Asociáciou slovenských novinárov. Ďalšie, štvrté kolo Kurzu jazykovej kultúry bude vo štvrtok 24. júna 2010. 

utorok, 18 máj 2010 06:51

3. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY

Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských novinárov organizujú
3. kolo KURZU JAZYKOVEJ KULTÚRY
pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, s ktorými pracuje prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade.
Kurz bude prebiehať vo štvrtok 20. mája 2010 v termíne od 9.30 – 11.30 h. v zasadačke NVU Dnevnik, ul. Bul. oslobodenia 81/II v Novom Sade.
Prihlášky na tel. číslo: 021 / 422 – 989 (Vladimíra Dorčová, koordinátorka)

top