Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

V pondelok 5. septembra 2011 sa na 5. schôdzi stretli členovia Výboru pre informovanie, aby prerokovali revíziu rozpočtu VPI na rok 2011.

Z tohto dôvodu na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, ktorá ozrejmila, že revízia by mala podať reálny prierez finančnej situácie všetkých výborov a ústredia NRSNM a poukázať na to, čo sa z plánu realizovalo a čo sa do konca roka reálne môže zrealizovať. Členovia VPI v čele s predsedom Samuelom Žiakom zohľadnili svoje ambície a možnosti pri plnení plánu a programu VPI na rok 2011 a jednohlasne schválili revíziu rozpočtu, keď naplánovanú výšku rozpočtových finančných prostriedkov výboru znížili o 28,6 %.

 

V piatok 1. júla 2011 v Báčskom Petrovci sa ukončil päťdňový seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských vojvodinských elektornických médií, ktorý zorganizoval Výbor pre informovanie NRSNM.

Pri slávnostnom udelení certifikátov za úspešné absolvovanie semináru predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová opätovne vyzvdihla dôležitosť a význam neustáleho zdokonaľovania sa mediálnych pracovníkov, zvlášť tých, ktorí pracujú v elektronických médiách, keďže ich hlavným novinárskym nástrojom je hovorená reč. Cibrením vlastného prejavu naši novinári prispievajú k zachovávaniu nášho materinského jazyka, dodala predsedníčka Tomanová Makanová. Prítomným účastníkom sa prihovorili aj predseda Výboru pre informovanie Samuel Žiak a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla Pavel Čáni.

 

V Báčskom Petrovci sa v pondelok 27. júna 2011 začal seminár pre hlásateľov, moderátorov a novinárov slovenských elektronických médií vo Vojvodine v organizácii Výboru pre informovanie NRSNM a jeho komisie pre lokálne médiá. Príhovormi ho otvorili predseda VPI Samuel Žiak a predsedníčka komisie pre lokálne médiá Katarína Melegová-Melichová, ktorí vyzdvihli význam semináru, keďže podobný typ školenia u nás už roky alebo takemr vôbec nebol zorganizovaný.

 Účastníci (18) – hlásatelia, moderátori a novinári z Rádio-televízie Vojvodiny, Rádia Petrovec, Rádia Stará Pazova, Rádio-televízie obce Kovačica, TV Petrovca a TV Novosadska sa počas týždňa pousilujú zvládnuť  techniky svojpomoci pri čítaní a moderovaní, ale aj osvojiť si vhodné spôsoby verejného prejavu.

V stredu 8. júna 2011 v obvyklom popoludňajšom termíne v budove Dnevnik v Novom Sade sa stretli jazykoví redaktori, novinári a redaktori slovenských redakcií na 11. kurze jazykovej kultúry. S profesorom Jurajom Glovňom pokračovali v cibrení slovenského mediálneho jazyka, s dôrazom na frazeologizmy a frazeologické spojenia, ich aktualizáciu a kontamináciu.
Po letnej prestávke na ďalšom kole kurzu sa novinári stretnú v októbri.

Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského z Bratislavy informuje, že vzhľadom na nedostatočný počet prihlásených záujemcov sa plánovaná Letná škola žurnalistiky (v dňoch 3.-9.07.2011),  ktorú pripravovalo Centrum ďalšieho vzdelávania UK, neuskutoční.

 

Republikové ministerstvo kultúry, informovania a infomačnej spoločnosti v piatok 3. júna 2011 zverejenilo Návrh stratégie rozvoja system verejného informovania v Republike Srbsko.
Návrh vypracovala pracovná skupina, ktorej predstaviteľov navrhli srbské novinárske združenia, asociácie a ministerstvo. Jej členmi boli profesor Fakulty politických vied Rade Veljanovski, právnik Slobodan Kremenjak, Jelena Surčulija z Fakulty politických vied, hlavný redaktor týždenníka Vreme Dragoljub Žarković, hlavný redaktor agentúry Fonet Zoran Sekulić, ako aj marketingový odborník Igor Avžner a odborník pre európske mediálne právo Danilo Nikolić. Vo vypracovaní ako pozorovatelia účinkovali aj predstavitelia OSCE a expert EÚ za podpory veľvyslanectva Veľkej Británie.

top