Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

Deviata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila 12. júna Na rokovacom programe bolo až desať bodov, a po schválení zápisnice rokovalo sa o predbežnom návrhu Zákona o elektronických médiách, ktorý na adresu Národnostnej rady zaslala Dubravka Valićová-Nedeljkovićova, členka pracovného telesa, ktorý redefinoval a doplnil Zákon o rádiodifúzií z roku 2002. Členovia Výboru sa zhodli, že sa o tomto Zákone bude ešte rokovať, keďže nebolo dostatočne času detailne si ho prečítať. Ďalším bodom rokovania bola Cena Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorej súbeh bol zakončný 31. mája.

Narodnostna rada

Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová podpísala v piatok 23. marca v priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade zmluvy s riaditeľmi rozhlasových a televíznych redakcií, ktoré vysielajú po slovensky o spolupráci medzi lokálnymi elektronickými médiami a RTV Vojvodiny. Podpora slovenských lokálnych médií sa realizuje v rámci projektu Výboru pre informovanie NRSNM, ktorý štartoval v decembri 2011 a bude pokračovať a apríli 2012. Na základe tohto projektu slovenské redakcie lokálnych televízií a rozhlasov navzájom vymieňali príspevky a zároveň ich zasielali aj slovenským redakciám RTV Vojvodiny (rádiu a televízií). Týmto spôsobom, na príklad, poslucháči Rádia Šíd majú príležitosť priamo počuť, čo sa deje aj v Aradáči, ale aj poslucháči verejného pokrajinského servisu môžu počúvať aktuálne správy z lokálnych prostredí.

štvrtok, 02 február 2012 08:56

Pokračovanie Kurzu jazykovej kultúry

V Novom Sade, v priestoroch Hlasu ľudu 01. februára prebiehalo 14. kolo Kurzu jazykovej kultúry, ktorý organizuje Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Kurz je určený pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, ale aj pre všetkých záujemcov, keďže je otvoreného typu. Ako aj dosiaľ, kurz viedol PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Asi 20 účastníkov sa dozvedelo o diferenčných jazykových prostriedkoch v spisovnej slovenčine vo Vojvodine a na Slovensku, o cudzích slovách a o frazeologizmoch.

V súlade s plánom a programom Výboru pre informovanie Národnostnej rady, Kurz jazykovej kultúry bude bežná činnosť Výboru aj v tomto roku a bude usporiadaný raz za mesiac.

V pondelok 30. januára zasadal Výbor pre informovanie Národnostnej rady slovenskíj národnostnej menšiny v zložení: Milina Florianová (predsedníčka), Katarína Melegová-Melichová, Anna Jašková, Samuel Žiak, Oto Filip, Anička Chalupová a Vladimír Lenhart (koordinátor). Na zasadnutí bola prítomná aj Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM. Ôsma schôdza Výboru, druhá v tomto roku, ubehla v znamení návrhov plánov a programov na rok 2012. Urobená je rekapitulácia činnosti Výboru v minulom roku v podobe výročnej správy (ako aj všetkých komisií, ktore pôsobia v rámci VPI), ktorá bola jednohlasne schválená. Bola schválena aj zápisnica z minulej schodze, ktora sa vo forme pracovnej a neformalnej debaty uskutočnila 16. januára 2012. Na rokovacom programe boli aj návrhy predsedov komisií a ostatných členov Výboru na rok 2012.

V piatok 21. októbra 2011 v malej sieni Obce Báčsky Petrovec prebiehal prvý okrúhly stôl o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. O návrhu strategického dokumentu hovorila predsedníčka Výboru pre informovanie NRSNM Milina Florianová, predsedníčka Komisie pre lokálne médiá VPI NRSNM Katarína Melegová-Melichová a koordinátorka VPI Vladimíra Dorčová-Valtnerová.

Nielen predstaviteľov Výboru pre informovanie NRSNM, ale aj predstaviteľov médií – Rádia Petrovec, TV Petrovec, Novosadskej TV, Hlasu ľudu a Info kanálu obce Báčsky Petrovec – prekvapil malý, alebo takmer žiadny záujem o túto tému, keďže z predstaviteľov lokálnych samospráv a kultúrnych inštitúcií takmer nik nebol prítomný.

Okrúhle stoly o návrhu stratégie rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016 sa uskutočnia na regionálnej úrovni – v Báčskom Petrovci, Kovačici a Starej Pazove:
Báčsky Petrovec - 21.10.2011 o 11,00 h. v malej sieni Obce Báčsky Petrovec,
Kovačica – 26.10.2011 o 13,00 h. v zasadačke Obce Kovačica,
Stará Pazova – 3.11.2011 o 11,00 h. v zasadačke Obce Stará Pazova.

top