Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

pondelok, 05 august 2013 00:00

Stretnutie slovenských novinárov 2013

Stretnutie slovenských novinárov 2013

V nedeľu 4. augusta v reštaurácii Aróma v Báčskom Petrovci sa uskutočnilo už tradičné Stretnutie slovenských novinárov v organizácií Výboru pre informovanie Národnostnej rady.

nedeľa, 04 august 2013 00:00

Press centrum Výboru pre informovanie

Press centrum Výboru pre informovanie

Výbor pre informovanie Národnostnej rady počas Slovenských národných slávností 2013 zrealozoval projekt pod názvom Press centrum, ktorý trval od 2. do 4. augusta.

Press stredisko počas Slovenských národných slávností 2013

Výbor pre informovanie NRSNM počas Slovenských národných slávností zorganizuje v termíne od 2. do 4. augusta v Báčskom Petrovci činnosť Press strediska, v rámci ktorého budú angažovaní novinári rozhlasových a tlačených médií.

Schôdza Výboru pre informovanie v znamení návrhu zákona o verejnom informovaní

V stredu 20. marca v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnila 13. schôdza Výboru pre informovanie. Ústredným bodom bola diskúsia na tému návrhu zákona o verejnom informovaní a médiach, ktorého verejná rozprava trvala do 22. marca t. r.

pondelok, 04 marec 2013 10:58

Návrh zákona o verejnom informovaní

Návrh zákona o verejnom informovaní

V utorok o 9. hodine vo Veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny sa bude konať verejná diskusia o pracovnej verzii Návrhu zákona o verejnom informovaní, ktorú organizuje Misia OBSE v Srbsku. Návrh zákona vypracovala pracovná skupina Ministerstva kultúry a informovania.

Počas tejto akcie budú prezentované návrhy nových právnych predpisov. Podľa Mediálnej stratégie z roku 2011, nový zákon by mal byť prijatý do konca marca.

V diskusii sa zúčastnia predstavitelia štátnych a pokrajinských orgánov, združenií novinárov a mediálnych organizácií, verejných rádio-difúznych servisov (štátnych a pokrajinských), ako aj médiá, ktoré podávajú správy v menšinových jazykoch.

Ďalšie verejné diskusie budú 12. 03. v Novom Pazare, 14. 03. v Niši a 19. 03. marca v Belehrade.

Uvádzame Návrh zákonu o verejnom informovaní

 

utorok, 30 október 2012 22:18

O projektoch a finančnom hospodárení

Desiata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 25. októbra v priestoroch Národnostnej rady. Rokovalo sa o zrealizovaných a zaplanovaných projektoch do konca, ale aj na budúci rok. Koordinátor výboru Vladimír Lenhart podal správu o finančnom hospodárení a správu o zrealizovanom projekte medziredakčnej spolupráce (výmena rozhlasových a televízných príspevkov), do ktorého bolo zapojených 7 rozhlasových a 3 televízne stanice. Projekt sa s časti vydaril, a členovia výboru sa zhodli, že by sa s ním pokračovalo aj naďalej, ale aby sa v ňom zúčastnili iba rozhlasové stanice, ktoré si splnili podmienky z minulej zmluvy podpísanej s Národnostnou radou. Do konca roka lokálne rozhlasové stanice si medzisebou budú vymieňať príspevky a zároveň príspevky budú zasielať aj do Novosadského rozhlasu.

top