Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

piatok, 14 február 2014 11:34

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy k rozhodnutiu Ústavného súdu Republiky Srbsko o Zákone o národnostných radách národnostných menšín.

Vyjadrenie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí k projektu Múzea vojvodinských Slovákov

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM) požiadala v roku 2011Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) o dotáciu na podporu projektu Múzea vojvodinských Slovákov. V žiadosti o dotáciu NRSNM uviedla: „Pre riešenie situácie sa podarilo od Obce Báčsky Petrovec získať do bezplatného nájmu na neurčitú dobu budovu starej chmeľnice v centre mesta.“

Na Ministerstve spravodlivosti sa rokovalo o osude Zákona o národnostných radách národnostných menšín

Kancelária pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvo spravodlivosti a štátnej správy usporiadali 6. februára pracovné zasadnutie so zástupcami národnostných rád národnostných menšín.

piatok, 17 január 2014 12:52

List Miroslava Lajčáka

List Miroslava Lajčáka

List Miroslava Lajčáka, predsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky predsedníčke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anne Tomanovej Makanovej.

17. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Posledné zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v roku 2013 sa uskutočnilo 30. decembra 2013 v zasadačke Zhromaždenia AP Vojvodiny v Novom Sade. Na programe  17. zasadnutia Národnostnej rady boli tri body a to voľba riaditeľa NVU Hlas ľudu, informácia o návrhu Zákona o zmenách a doplnkoch Zákona o národnostných radách národnostných menšín a aktuálna otázka novej siete súdov, resp. zrušenie súdnej jednotky v Báčskom Petrovci.

V Srbskej akadémii vied a umenia sa hovorilo o právach a postavení národnostných menšín

V pondelok 25. novembra sa Srbskej akadémii vied a umenia uskutočnilo zasadnutie venované analýze problémov, na ktoré narážajú národnostné rady národnostných menšín pri voľbách, konštituovaní a uplatňovaní svojich kompetencií. Zasadnutia sa okrem zástupcov akadémie zúčastnili aj predstavitelia národnostných rád a viacerí odborníci z oblasti ľudských a menšinových práv. Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny zastupovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

top