Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Platba humanitárnej pomoci prostredníctvom servisu PayPal

Oznamujeme vám, že 18. mája 2014 je aktivovaný účet PayPal-a, prostredníctvom ktorého platbu humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých povodňami  v Republike Srbsko možno vykonať zo 193 krajín a regiónov.

Je to účet Misie Republiky Srbsko pri Európskej únii v Bruseli. Prostriedky, ktorých platba sa uskutoční prostredníctvom servisu PayPal, sa usmerňujú priamo na účet Vlády Republiky Srbsko, založený na prijímanie pomoci na odstraňovanie následkov mimoriadnych okolností – povodne.

Platbu prostredníctvom servisu PayPal umožňuje adresa www.floodrelief.gov.rs, ktorá obsahuje aj informácie o iných možnostiach platby humanitárnej pomoci usmernenej ľuďom postihnutým povodňami v Srbsku.

 

utorok, 20 máj 2014 12:18

Spolužitie ako pozitívny príklad

Spolužitie ako pozitívny príklad

V Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prebiehala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ktorú zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

Medzinárodná konferenciа Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Maticа slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť 9. mája v Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbsko a predsedu vlády Slovenskej republiky a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie AP Vojvodiny. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

Anna Tomanová Makanová na čele delegácie národnostných rád národnostných menšín v Bruseli

Delegácia AP Vojvodiny zložený zo zástupcov národnostných rád národnostných menšín na čele s Annou Tomanovou Makanovou, podpredsedníčkou Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila sa 09.04.2014  konferencie Vojvodina Európa v malom, národnostné menšiny vo Vojvodine a Srbsku.

19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V Slovenskom národnom dome v Kysáči sa vo štvrtok 20. marca 2014 uskutočnilo19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ). Na programe zasadnutia boli výročné správy za rok 2013 a plány a programy na rok 2014 tých inštitúcií a ustanovizní, ktorých zakladateľom a spoluzakladateľom je NRSNM.

sobota, 22 február 2014 00:00

18. zasadnutie NRSNM

18. zasadnutie NRSNM

V sobotu 22. februára sa v Kovačici uskutočnilo 18. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Členovia Národnostnej rady pricestovali do tohto prostredia aj z toho dôvodu, aby spolu s domácimi zaznamenali sté výročia prvého slovenského divadelného predstavenie, ktoré sa v  Kovačici uskutočnilo práve 22. februára dávneho roku 1914.

top