Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Založené Centrum slovenského zahraničia SZSZ

27. októbra 2016 v Bratislave zasadala Výkonná rada  a Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí v zložení Vladimír Sklaský, predseda, Peter Lipták, Alžbeta Holerová Račková, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová, Katarína Melegová Melichová, Dušan Davčík, členovia VR a členovia Generálnej rady (za Srbsko - Juraj Červenák), Kornélia Johanson, predsedníčka Revíznej a zmierovacej komisie, Viera Tapalgová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník, spolupracovníci.

Dvojdňové školenie pre členov národnostných rád

Misia OBSE v Srbsku v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvom kultúry a informovania usporiadala v dňoch 18. až 20. júla t.r. v Kovačici dvojdňové školenie pre členov národnostných rád na tému finančného a projektového manažmentu.

štvrtok, 04 august 2016 00:00

Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady

Na slávnostnom zasadnutí NRSNM, ktoré sa uskutočnilo 4. augusta 2016  v Slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom prebiehalo slávnostné odovzdávanie cien najzáslužilejším inštitúciám a jednotlivcom v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma medzi príslušníkmi slovenskej menšiny v Srbsku.

NRSNM NA PRACOVNEJ NÁVŠTEVE V OBCI BÁČSKA PALANKA

V utorok 19. júla t. r. predstavitelia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívili Obec Báčska Palanka. Hostí privítal a prihovoril sa najprv predseda obce Báčska Palanka Branislav Šušnica a potom aj poslanec v Pokrajinskom parlamente Aleksandar Đedovac.

Z prijatia u predsedu vlády APV Igora Mirovića

V piatok 15. júla 2016 na pozvanie predsedu vlády Autonómnej pokrajiny Vojvodiny Igora Mirovića v historickej budove bánoviny v Novom Sade sa uskutočnilo stretnutie s delegáciami dvoch národnostných rád národnostných menšin – slovenskej a rumunskej.

Riaditeľka kancelárie Spojených národov v Belehrade navštívila predsedníčku Národnotnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Nový Sad, 6. apríla 2016

Riaditeľka kancelárie OSN v Belehrade a predstaviteľka Generálneho tajomníka OSN Dr. Simona Mirela Miculesku navštívila dnes so svojimi spolupracovníkmi predsedníčku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annu Tomanovú Makanovú.

top