Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa konalo 14. novembra 2015 v Bratislave za účasti predstaviteľov 37 kolektívnych členov a 12 individuálnych členov z rôznych krajín sveta.

Reakcia na udalosti, ktoré sa stali dňa 10. novembra 2015 v Kovačici

Memorandum o spolupráci – Projekt Zhromaždenie pre všetkých

V piatok 6. novembra v Malej sieni mestskej správy mesta Pančevo bolo podpísané  Momorandum o spolupráci, ktoré súvisí s realizáciou projektu Zhromaždenie pre všetkých.

štvrtok, 29 október 2015 00:00

Podpísaná Dolnozemská dohoda

Podpísaná Dolnozemská dohoda

29. októbra 2015 v Slovenskom dome v Segedíne bola podpísaná Dolnozemská dohoda o spolupráci a realizácii 18 spoločných projektov z oblasti vzdelávania, kultúry a zachvania národných tradícií medzi inštitúciami a odganizáciami, ktoré zastupujú Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku.

Rokovanie so zástupcom republikového ombudsmana

V pondelok 26. októbra sa v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo pracovné stretnutie venované otázkam platnej legislatívy, ktorá upravuje kompetencie a financovnie národnostných rád národnostných menšín.

O skúsenosti pri zabezpečení práv národnostných menšín v Maďarsku

Ministerstvo spravodlivosti Srbska a Maďarskej republike 13. októbra 2015 v Subotici poriadalo okrúhly stôl na tému Predstavenie najlepšej skúsenosti Maďarska z oblasti práv národnostných menšín.

top