Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Ministerstvo vnútra
Policajná správa Pančevo
Miloša Obrenovića 1
26 000 Pančevo

Vec: Žiadosť o začatie vyšetrovania a ochranu príslušníkov slovenskej národnostnej menšiny – členov Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín na svojej schôdzi, ktorá sa uskutočnila 18. novembra 2015 v Ečke a ktorej sa zúčastnili zástupcovia Národnostnej rady albánskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady aškalijskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady bunevačkej národnostnej menšiny, Národnostnej rady vlašskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady egyptskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady rómskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady rumunskej národnostnej rady, Národnostnej rady rusínskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady ukrajinskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady chorvátskej národnostnej rady, Národnostnej rady českej národnostnej menšiny, Národnostnej rady macedónskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady bosnianskej národnostnej menšiny, Národnostnej rady čiernohorskej národnostnej menšiny a Zväzu židovských obcí, sa zaoberala informáciou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny o prípadoch hrubých nátlakov na legálne zvolených členov tejto rady a o pokusoch metódami nátlakov, vydierania a vyhrážok vykonať zmenu volebných výsledkov a zabezpečiť si tak politický vplyv na národnostné rady, ako legitímne zvolené orgány kultúrnej autonómie národnostných menšín. Na schôdzi bolo skonštatované, že sa s takýmito a podobnými prípadmi nátlakov stretávajú všetky národnostné rady.

Koordinácia národnostných rád národnostných menšín touto príležitosťou vyjadruje plnú podporu všetkým národnostným radám v ich snahe vzoprieť sa politickým tlakom. Považujeme, že tento jav predstavuje formu veľmi nebezpečného a neprípustného ohrozovania základných ľudských, menšinových a volebných práv príslušníkov národnostných menšín a preto žiadame, aby príslušné orgány zabránili takéto javy a sankcionovali všetky pokusy o nedemokratické zásahy a využívanie nebezpečných metód zastrašovania, vyhrážok a vydierania voči členom národnostných rád, čím sa sťažuje činnosť národnostných rád. Žiadame, aby všetkým národnostným radám boli zabezpečené podmienky na ich nerušenú činnosť v súlade s Ústavou Republiky Srbsko, platnými zákonmi, medzinárodnými normami a demokratickými a civilizačnými zásadami, o ktoré sa všetci zasadzujeme.

V Ečke 18. novembra 2015

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí

Volebné zasadnutie Svetového združenia Slovákov v zahraničí sa konalo 14. novembra 2015 v Bratislave za účasti predstaviteľov 37 kolektívnych členov a 12 individuálnych členov z rôznych krajín sveta.

Reakcia na udalosti, ktoré sa stali dňa 10. novembra 2015 v Kovačici

Memorandum o spolupráci – Projekt Zhromaždenie pre všetkých

V piatok 6. novembra v Malej sieni mestskej správy mesta Pančevo bolo podpísané  Momorandum o spolupráci, ktoré súvisí s realizáciou projektu Zhromaždenie pre všetkých.

štvrtok, 29 október 2015 00:00

Podpísaná Dolnozemská dohoda

Podpísaná Dolnozemská dohoda

29. októbra 2015 v Slovenskom dome v Segedíne bola podpísaná Dolnozemská dohoda o spolupráci a realizácii 18 spoločných projektov z oblasti vzdelávania, kultúry a zachvania národných tradícií medzi inštitúciami a odganizáciami, ktoré zastupujú Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a v Srbsku.

top