Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Zo zasadnutia Komisie pre predškolskú výchovu

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM ako spoločný projekt organizuje prednášky o zapisovaní priezvísk v úradných dokumentoch. Na začiatku školského roka sa táto téma našla na dennom poriadku aj na zasadnutí Komisie pre predškolskú výchovu, ktorá zasadala v báčskopetrovskej škôlke 23. septembra t.r. O transkripcii priezvísk hovorila univerzitná profesorka z Filozofickej fakulty v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová.

Cenu NRSNM získala NVU Hlas ľudu. Na fotke sú predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak a šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová Valtnerová.

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 1. augusta 2014 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) udelila ocenenia jednotlivcom a kolektívom za ich prínos k rozvoju kultúry, vzdelávania a informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

O transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšení normatívneho postavenia národnostných menšín

V Zhromaždení AP Vojvodiny sa 9. júla 2014 uskutočnila celoštátna konferencia pod názvom Monitorovanie transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšenie normatívneho postavenia národnostných menšín.

Platba humanitárnej pomoci prostredníctvom servisu PayPal

Oznamujeme vám, že 18. mája 2014 je aktivovaný účet PayPal-a, prostredníctvom ktorého platbu humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých povodňami  v Republike Srbsko možno vykonať zo 193 krajín a regiónov.

Je to účet Misie Republiky Srbsko pri Európskej únii v Bruseli. Prostriedky, ktorých platba sa uskutoční prostredníctvom servisu PayPal, sa usmerňujú priamo na účet Vlády Republiky Srbsko, založený na prijímanie pomoci na odstraňovanie následkov mimoriadnych okolností – povodne.

Platbu prostredníctvom servisu PayPal umožňuje adresa www.floodrelief.gov.rs, ktorá obsahuje aj informácie o iných možnostiach platby humanitárnej pomoci usmernenej ľuďom postihnutým povodňami v Srbsku.

 

utorok, 20 máj 2014 12:18

Spolužitie ako pozitívny príklad

Spolužitie ako pozitívny príklad

V Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prebiehala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ktorú zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

Medzinárodná konferenciа Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Maticа slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť 9. mája v Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbsko a predsedu vlády Slovenskej republiky a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie AP Vojvodiny. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

top