Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

utorok, 20 máj 2014 12:18

Spolužitie ako pozitívny príklad

Spolužitie ako pozitívny príklad

V Zhromaždení AP Vojvodiny dnes prebiehala medzinárodná konferencia Slováci a Srbi – história a súčasnosť, ktorú zorganizovali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Matica slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

Medzinárodná konferenciа Slováci a Srbi – história a súčasnosť

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Maticа slovenská v Srbsku a Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom Slováci a Srbi – história a súčasnosť 9. mája v Zhromaždení AP Vojvodiny v Novom Sade. Konferencia sa uskutoční pod záštitou predsedu vlády Republiky Srbsko a predsedu vlády Slovenskej republiky a podporili ju Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Zhromaždenie AP Vojvodiny. Súčasťou konferencie bude aj slávnostné otvorenie Pamätného domu Martina Jonáša 10. mája v Kovačici.

Anna Tomanová Makanová na čele delegácie národnostných rád národnostných menšín v Bruseli

Delegácia AP Vojvodiny zložený zo zástupcov národnostných rád národnostných menšín na čele s Annou Tomanovou Makanovou, podpredsedníčkou Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnila sa 09.04.2014  konferencie Vojvodina Európa v malom, národnostné menšiny vo Vojvodine a Srbsku.

19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V Slovenskom národnom dome v Kysáči sa vo štvrtok 20. marca 2014 uskutočnilo19. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM ). Na programe zasadnutia boli výročné správy za rok 2013 a plány a programy na rok 2014 tých inštitúcií a ustanovizní, ktorých zakladateľom a spoluzakladateľom je NRSNM.

sobota, 22 február 2014 00:00

18. zasadnutie NRSNM

18. zasadnutie NRSNM

V sobotu 22. februára sa v Kovačici uskutočnilo 18. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Členovia Národnostnej rady pricestovali do tohto prostredia aj z toho dôvodu, aby spolu s domácimi zaznamenali sté výročia prvého slovenského divadelného predstavenie, ktoré sa v  Kovačici uskutočnilo práve 22. februára dávneho roku 1914.

piatok, 14 február 2014 11:34

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár k rozhodnutiu Ústavného súdu

Komentár Ministerstva spravodlivosti a štátnej správy k rozhodnutiu Ústavného súdu Republiky Srbsko o Zákone o národnostných radách národnostných menšín.

top