Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Na slávnostnej schôdzi NRSNM, vo štvrtok podvečer v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, sa vzácne ocenenia dostali jednotlivcom a kolektívom, ktorí v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazyka a písma a vôbec na pláne budovania a zachovávania dobrého mena tu žijúcich Slovákov dosiahli pozoruhodné výsledky.

štvrtok, 06 august 2015 00:00

Ocenenia NRSNM za rok 2015

Zlatá plaketa NRSNM za rok 2015 a Cena NRSNM za rok 2015

utorok, 04 august 2015 00:00

Telefonická schôdza NRSNM

V utorok 04. augusta 2015 v čase od 12,00 do 14,00 h sa uskutočnila telefonická schôdza NRSNM. Možnosť a spôsob realizácie telefonickej schôdze upravujú články 45, 46 a 47 Rokovacieho poriadku Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

7. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

Podstatná časť 7. schôdze NRSNM, ktorá sa uskutočnila 7. mája 2015 v Erdevíku, bola venovaná NVU Hlas ľudu.

štvrtok, 23 apríl 2015 00:00

4. schôdza Výkonnej rady NRSNM

4. schôdza Výkonnej rady NRSNM

Vo štvrtok 23. apríla 2015 sa v Novom Sade uskutočnila 4. schôdza Výkonnej rady NRSNM. Členovia Výkonnej rady prerokovali materiály súvisiace s NVU Hlas ľudu, ktorej zakladateľom je NRSNM.

Zástupcovia OBSE v Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny

Delegácia Vysokého komisára pre národnostné menšiny OBSE navštívila dňa 17. 04. 2015 Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny.

top