Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Ustanovené nové zloženie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V piatok 21. novembra 2014 sa v Zhromaždení AP Vojvodiny uskutočnili najprv ustanovujúca a potom i prvá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do funkcie predsedníčky NRSNM bola opätovne zvolená Anna Tomanová Makanová a posty podpredsedov boli pridelené Jurajovi Červenákovi, Miroslavovi Kožíkovi a Jánovi Litavskému.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014

Dňa 30.10.2014 začalo v Bratislave zasadanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2014. Stála konferencia sa konala po prvý raz v r. 1999 a koná sa každé dva roky. V tomto roku je jej nosnou témou prístup štátov, v ktorých žijú a pôsobia Slováci, k národnostným menšinám a krajanským komunitám.

Zo zasadnutia Komisie pre predškolskú výchovu

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM ako spoločný projekt organizuje prednášky o zapisovaní priezvísk v úradných dokumentoch. Na začiatku školského roka sa táto téma našla na dennom poriadku aj na zasadnutí Komisie pre predškolskú výchovu, ktorá zasadala v báčskopetrovskej škôlke 23. septembra t.r. O transkripcii priezvísk hovorila univerzitná profesorka z Filozofickej fakulty v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová.

Cenu NRSNM získala NVU Hlas ľudu. Na fotke sú predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, riaditeľ NVU Hlas ľudu Samuel Žiak a šéfredaktorka Hlasu ľudu Vladimíra Dorčová Valtnerová.

Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa uskutočnilo 1. augusta 2014 v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) udelila ocenenia jednotlivcom a kolektívom za ich prínos k rozvoju kultúry, vzdelávania a informovania slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

O transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšení normatívneho postavenia národnostných menšín

V Zhromaždení AP Vojvodiny sa 9. júla 2014 uskutočnila celoštátna konferencia pod názvom Monitorovanie transparentnosti práce menšinovej samosprávy a zlepšenie normatívneho postavenia národnostných menšín.

Platba humanitárnej pomoci prostredníctvom servisu PayPal

Oznamujeme vám, že 18. mája 2014 je aktivovaný účet PayPal-a, prostredníctvom ktorého platbu humanitárnej pomoci pre ľudí postihnutých povodňami  v Republike Srbsko možno vykonať zo 193 krajín a regiónov.

Je to účet Misie Republiky Srbsko pri Európskej únii v Bruseli. Prostriedky, ktorých platba sa uskutoční prostredníctvom servisu PayPal, sa usmerňujú priamo na účet Vlády Republiky Srbsko, založený na prijímanie pomoci na odstraňovanie následkov mimoriadnych okolností – povodne.

Platbu prostredníctvom servisu PayPal umožňuje adresa www.floodrelief.gov.rs, ktorá obsahuje aj informácie o iných možnostiach platby humanitárnej pomoci usmernenej ľuďom postihnutým povodňami v Srbsku.

 

top