Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

NRSNM navštívila riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť Diana Milović

V Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo dňa 30. januára 2017 stretnutie predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej Makanovej a koordinátorky Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Márii Čániovej s riaditeľkou Ústavu pre rodovú rovnosť Dianou Milović.

Dvojdňové školenie pre členov národnostných rád

Mísia OBSE v Srbsku v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva usporiadala v dňoch 30.11-02.12. v Kovačici dvojdňové školenie pre členov národnostných rád na tému programoveho rozpočtu a rodovej rovnosti.

4. Nacionálna konferencia Ženskej parlamentárnej siete v Belehrade

Dňa 04. novembra t.r.  v  Národnom zhromaždení  Republiky Srbsko v Belehrade prebiehala 4. Nacionálna konferencia Ženskej parlamentárnej siete.

Založené Centrum slovenského zahraničia SZSZ

27. októbra 2016 v Bratislave zasadala Výkonná rada  a Generálna rada Svetového združenia Slovákov v zahraničí v zložení Vladimír Sklaský, predseda, Peter Lipták, Alžbeta Holerová Račková, Pavel Hlásnik, Svetlana Zolňanová, Katarína Melegová Melichová, Dušan Davčík, členovia VR a členovia Generálnej rady (za Srbsko - Juraj Červenák), Kornélia Johanson, predsedníčka Revíznej a zmierovacej komisie, Viera Tapalgová, Ingrid Slaninková a Stanislav Bajaník, spolupracovníci.

Dvojdňové školenie pre členov národnostných rád

Misia OBSE v Srbsku v spolupráci s Kanceláriou pre ľudské a menšinové práva a Ministerstvom kultúry a informovania usporiadala v dňoch 18. až 20. júla t.r. v Kovačici dvojdňové školenie pre členov národnostných rád na tému finančného a projektového manažmentu.

štvrtok, 04 august 2016 00:00

Slávnostné zasadnutie Národnostnej rady

Na slávnostnom zasadnutí NRSNM, ktoré sa uskutočnilo 4. augusta 2016  v Slávnostnej sieni gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom prebiehalo slávnostné odovzdávanie cien najzáslužilejším inštitúciám a jednotlivcom v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma medzi príslušníkmi slovenskej menšiny v Srbsku.

top