Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

 
V piatok, 12.októbra 2012 sa v Dobnovciach uskutočnilo 12. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Začiatok zasadnutia bol venovaný voľbe riaditeľa Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Do funkcie bola jednohlasne navrhnutá doterajšia riaditeľka Ústavu Milina Sklabinská. 
 
 Národnostná rada vyhlásila Galériu insitného umenia v Kovačici za inštitúciu osobitného významu pre slovenskú národnostnú menšiny. V súčasnosti prebieha proces, preberania časti zakladateľských práv a tým by sa Národnostná rada mala stať spoluzakladateľkou galérie spolu s Obcou Kovačica a Dom Martina Jonáša, ktorý je majetkom NRSNM, sa týmto stane súčasťou Galérie. Z toho dôvodu bolo potrebné vykonať zmeny a doplnky Rozhodnutia o zakladaní Galérie insitného umenia v Kovačici, ktorým by sa Národnostná rada aj formálne stala spoluzakladateľkou Galérie. 

Dňa 27. septembra vo veľkej sieni Srbského národného divadla v rámci 45. Medzinárodného veľtrhu turizmu bolo slávnostné udelenie cien za kvalitu pohostinsko-turistických objektov a podujatí pod názvom Večierok šampiónov. Veľtrh udelil 23 poháre Novosadského veľtrhu, 76 veľkých zlatých medailí, 33 zlaté medaily, 41 plakiet a 6 diplomov. Slovenské národné slávnosti v organizácií Matice slovenskej v Srbsku, Obce Báčsky Petrovec a Národnostenej rady slovenskej národnostnej menšiny boli odmenené veľkou zlatou medailou, a toto vysoké ocenenie za organizátorov prebrala predsedníčka Národnostenej rady Anna Tomanová-Makanová. 

 
 V pondelok 23. júla 2012 sa v Báčskom Petrovci uskutočnilo 11. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Úvodná časť zasadnutia bola venovaná polročným správam o činnosti Národnostnej rady a jej štyroch výborov - Výboru pre kultúru, Výboru pre vzdelávanie, Výboru pre informovanie a Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Stručný prehľad najvýznamnejších aktivít v prvom polroku podali predsedovia jednotlivých výborov a všetky polročné správy boli jednohlasne schválené.
 
 Nasledoval ďalší bod rokovania, ktorý vzbudil najväčší záujem a najživšiu diskusiu členov rady. Témou diskusie bol totiž osud vzdelávania v slovenskom jazyku na Pedagogickej fakulte v Sombore. Po rozsiahlej a treba povedať i konštruktívnej diskusii členovia Národnostnej rady zaujali jednoznačné stanovisko, že vzdelávanie našich učiteľov v slovenskom jazyku je potrebné za každú cenu zachovať. 

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pobudla 11. a 12. júna 2012 na dvojdňovej pracovnej návšteve Bratislavy. Delegácia v zložení predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, podpredseda NRSNM Vladimír Valentík a člen NRSNM Pavel Čáni počas návštevy absolvovala pracovné rokovania s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Ivanom Sečíkom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igorom Furdíkom. Oficiálnych rokovaní sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Republiky Srbsko v Bratislava Radmila Hrustanovićová.

Tretí ročník Novinárskej súťaže Asociácie slovenských novinárov, pre profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky Srbsko, bol dokončený v piatok 11. mája slávnostným udelením cien v Kovačici. Členmi tohtoročnej odbornej poroty boli Samuel Žiak, Alžbeta Babková a Marína Chorvátová, ktorí spomedzi 23 súťažných príspevkov vybrali najlepšie.

Cenu Jana Makana za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov nad 35 rokov dostal Ján Špringeľ za portretové interview Dozaista organista! a cenu Vladimíra Dorču za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov dostala Alena Gajanová za portretové interview Život je práca a práca je tvoje dielo.

 Vo štvrtok 22. marca 2012 v Kovačici predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová Makanová a Martin Jonáš ml. slávnostne podpísali kúpno-predajnú zmluvu, ktorou sa dom nášho svetoznámeho insitného maliara Martina Jonáša st. spolu s celkovou jeho umeleckou a osobnou pozostalosťou stal majetkom NRSNM. Slávnostného podpisovania zmluvy sa okrem iných zúčastnili aj J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, podpredseda NRSNM Vladimír Valentík, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch, predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Ján Puškár, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici Mária Raspirová a iní.

top