Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny pobudla 11. a 12. júna 2012 na dvojdňovej pracovnej návšteve Bratislavy. Delegácia v zložení predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, podpredseda NRSNM Vladimír Valentík a člen NRSNM Pavel Čáni počas návštevy absolvovala pracovné rokovania s podpredsedom vlády SR a ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom, ministrom školstva SR Dušanom Čaplovičom, štátnym tajomníkom Ministerstva kultúry SR Ivanom Sečíkom a predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igorom Furdíkom. Oficiálnych rokovaní sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Republiky Srbsko v Bratislava Radmila Hrustanovićová.

Tretí ročník Novinárskej súťaže Asociácie slovenských novinárov, pre profesionálnych a neprofesionálnych slovenských novinárov z územia Republiky Srbsko, bol dokončený v piatok 11. mája slávnostným udelením cien v Kovačici. Členmi tohtoročnej odbornej poroty boli Samuel Žiak, Alžbeta Babková a Marína Chorvátová, ktorí spomedzi 23 súťažných príspevkov vybrali najlepšie.

Cenu Jana Makana za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov nad 35 rokov dostal Ján Špringeľ za portretové interview Dozaista organista! a cenu Vladimíra Dorču za najlepší publicistický beletristický príspevok v kategórii profesionálnych novinárov do 35 rokov dostala Alena Gajanová za portretové interview Život je práca a práca je tvoje dielo.

 Vo štvrtok 22. marca 2012 v Kovačici predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) Anna Tomanová Makanová a Martin Jonáš ml. slávnostne podpísali kúpno-predajnú zmluvu, ktorou sa dom nášho svetoznámeho insitného maliara Martina Jonáša st. spolu s celkovou jeho umeleckou a osobnou pozostalosťou stal majetkom NRSNM. Slávnostného podpisovania zmluvy sa okrem iných zúčastnili aj J. E. veľvyslanec Slovenskej republiky v Belehrade Ján Varšo, podpredseda NRSNM Vladimír Valentík, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Jarmila Ćendićová, podpredseda Zhromaždenia AP Vojvodiny Martin Zloch, predseda Obce Kovačica Miroslav Krišan, predseda Zhromaždenia Obce Kovačica Ján Puškár, riaditeľka Galérie insitného umenia v Kovačici Mária Raspirová a iní.

pondelok, 19 marec 2012 13:22

Desiate zasadnutie NRSNM

Desiate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny sa uskutočnilo vo štvrtok 15. marca v zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade. Zasadnutia sa zúčastnilo devätnásť členov Rady a rokovací program obsahoval 6 rokovacích bodov. Podstatná časť zasadnutia bola zameraná na schválenie správ, ktoré podali NVU Hlas Ľudu a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov – inštitúcie, ktorých ja Národnostná rada zakladateľom a spoluzakladateľom. V rámci prvého bodu bola schválená správa o realizácií programu práce týždenníka a činnosť redakcie Hlas ľudu, správa o činnosti Hlas ľudu a záverečná bilancia NVU Hlas ľudu za rok 2011. Schválený bol aj plán redakcie týždenníka a program práce NVU Hlas ľudu na rok 2012.

štvrtok, 01 marec 2012 09:20

Národnostná rada zasadala deviatykrát

V zasadačke vlády AP Vojvodiny v Novom Sade, sa 27. februára uskutočnilo deviate zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, prvé v tomto roku. Z dvadsiatich deviatich členov Národnostnej rady na zasadnutí boli prítomný dvadsiati štyria členovia, čo znamenalo, že zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Otvorila ho predsedníčka Anna Tomanová-Makanová.

Na rokovacom programe bolo 16 bodov, týkajúcich sa činnosti Národnostnej rady v minulom, a plánov na rok 2012.

V Starej Pazove v utorok 21. februára boli slávnostne otvorené  zrekonštruované miestnosti Slovenského národného domu  staropazovského SKUS-u hrdinu Janka Čmelíka. Rekonštrukcia podkrovia a povaly trvala šesť rokov a jej dokončením Slovenský národný dom získal ďalších 284 štvorcových metrov nového priestoru, čo spolu s jestvujúcimi miestnosťami tvorí viac ako 600 štvorcových metrov. Na rekonštrukciu bolo vyčlenené vyše 13 miliónov dinárov a tomu najviac prispel Pokrajinský sekretariát pre kultúru, Obec Stará Pazova a na tento projekt boli vyčlenené prostriedky aj z rezervy pokrajinskej vlády.

top