Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

utorok, 03 september 2013 00:00

15. zasadnutie Národnostnej rady

15. zasadnutie Národnostnej rady

V utorok 3. septembra 2013. sa v priestore Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica uskutočnilo 15. zasadnutie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

piatok, 23 august 2013 00:00

Tradícia, kultúra a rodová rovnosť

Tradícia, kultúra a rodová rovnosť

Misia OBSE v Srbsku usporiadala v čase od 16. - 21. augusta 2013 v Kladove ďalšiu letnú školu pre predstaviteľky národnostných rád národnostných menšín v Srbsku z domény rodovej rovnosti.

Založili Pokrajinskú radu národnostných menšín

V Novom Sade 10. júla Vláda Vojvodiny založila Pokrajinskú radu národnostných menšín – nové pracovné teleso, ktoré bude mať na starosti zachovanie, zveľaďovanie a ochranu národnostných, náboženských, jazykových a kultúrnych potrieb príslušníkov národnostných menšín vo Vojvodine.

Medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák 2013

V dňoch 10. až 15. júna 2013 v Košiciach prebiehal 19. medzinárodný festival lokálnych televízií Zlatý žobrák. Festival mal tri časti – súťažnú časť, nesúťažnú prehliadku filmov a sprievodné podujatia.

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny

Delegácia Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia AP Vojvodiny navštívila Národnostnú radu slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) v Novom Sade. V delegácii Rady boli jej predseda Sándor Egeresi, zástupca predsedu Života Lazarević, člen Ján Bohuš a sekretárka Branka Bukvićová. NRSNM zastupovali predsedníčka Anna Tomanová Makanová, jej zástupca Vladimír Valentík, predsedníčka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová, predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Pavel Marčok a tajomník Ladislav Čáni.

Dňa 1. mája 2013 nadobúda účinnosť novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov, ktorá prináša určité zmeny týkajúce sa aj držiteľov osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí. Ide o nasledovné zmeny, ktoré zásadne zjednodušia podmienky udeľovania prechodného pobytu zahraničným Slovákom:

top