Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 20 máj 2020
Z druhého zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM

Dňa 18. februára 2020 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo druhé zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedala predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zúčastnili sa i podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína Kalmárová, Danica Vŕbová, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tatjana Štaubová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. Po uvítacích slovách predsedníčky výboru následne sa prihovorili i Pavel Surový a Ján Makan.

            V pokračovaní zasadnutia boli schválené zápisnice z prvého riadneho a prvého telefonického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM. Obe zápisnice boli schválené jednoznačne.

            Štvrtým bodom zasadnutia bola Správa o činnosti Výboru pre kultúru za rok 2019. Predsedníčka výboru v úvodných slovách povedala, že v 2019. roku sa výboru podarilo zrealizovať všetko to, čo si vytýčil ako cieľ s dôrazom na podporu tlače detskej literatúry a detských festivalov a v pokračovaní otvorila rozpravu. Anna Zolnajová sa pochvalne zmienila o činnosti výboru v minulom roku. Zdôraznila, že sa v rámci projektu – muzikálu Janíčko a Anička – zúčastnila na Ružinovskom folklórnom festivale v Bratislave, ktorého cestu podporila NRSNM. V projekte sa zúčastnili mládežníci z väčšiny slovenských prostredí z Vojvodiny a muzikál bol na festivale vysoko ohodnotený. Miroslav Brna sa zmienil o Etnology feste v Belehrade, kde sa zúčastnili všetky národnostné menšiny z územia Vojvodiny, ktorý festival mal veľmi vysokú úroveň a navštívenosť. Uviedol ako konkrétny príklad, že všetkých návštevníkov tohto medzinárodného podujatia ohromila parta slovenskej nevesty. Etnology fest má veľkú váhu a aj tohto roku sa znovu zúčastní slovenská menšina. Tiež zdôraznil, že náš tím zapôsobil na vysokej profesionálnej úrovni, pochvlne sa zmienil o Pavlovi Surovom a manželoch Anne a Jánovi Čúsovcoch, ktorí sa zúčastnili v jeho prípravách. Práve na takomto festivale sa treba aj naďalej zúčastňovať, aby sme sa ako národnosť ešte lepšie zviditeľnili. Anna Čapeľová v pokračovaní zdôraznila, že si s členmi výboru praje ešte lepšiu komunikáciu a že ju zaujímajú všetky informácie a zvlášť problémy v jednotlivých prostrediach, ak sú. Pavel Surový doložil, že ako pokrajinský poslanec mal možnosť navštíviť všetky slovenské prostredia a že má v podstate všetko zmapované pokiaľ ide o renovovanie, úpravu priestorov resp. kúpu jednotlivých potrieb. Prejavil ochotu, že aj iní ľudia sa môžu na neho ako na poslanca obrátiť, aby sa videlo čo a ako sa ešte môže doriešiť a pomôcť našim osadám. Ján Makan mal návrh, aby sa zasadnutia národnostnej rady uskutočňovali v menších dedinách napr. v Binguli, Aradáči, Šíde a aby sa v daných prostrediach ako osobitný bod vždy venoval problematike domácich a samým tým, aby sme videli ako im v tom národnostná rada môže pomôcť. Po diskusii sa pristúpilo k hlasovaniu a tak Správa o činnosti Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2019 bola jednoznačne schválená.

            Úvodom k piatemu bodu zasadnutia – Návrh Plánu a programu VPK NRSNM na rok 2020 – predsedníčka Čapeľová v krátkosti zahlásila podporu jednotlivých kultúrnych podujatí, resp. účasť našich reprezentatívnyvh súborov na podujatiach v zahraničí. V pokračovaní doložila, že v roku 2020 akcent bude na výtvarnom umení a umeleckej fotografii. Dôraz bude na tzv. storočniciach / jubileách ako sú: 100 rokov SKC Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade, 100 rokov ženského spolku v Kovačici ako i 60 rokov od vzniku prvej ženskej speváckej skupiny v Kysáči. Podporený bude akademický maliar Jozef Klátik a jeho výstava, ktorá bude v Belehrade resp. v Paríži. Anna Zolnajová doplnila, že sa zo Starej Pazovy chystajú na 4. Etmology Fest. Keďže Stará Pazova toho roku oslavuje 250 rokov od príchodu Slovákov, na Etnology Feste budú mať príležitosť sa predstaviť i pazovské ľudové kroje. Miroslav Brna doplnil, že projektom akými sú Slovenské princezny sa prezentuje celá naša slovenská menšina, postavený je na veľmi vysokej umeleckej úrovni a zvlášť vysoko treba hodnotiť umelca Pavla Surového a tento projekt treba plne podporiť. Po diskusii plán výboru tiež bol schválený.

            Šiestym bolodom – Schválenie Rokovacieho poriadku Výboru pre kultúru NRSNM –   predsedníčka výboru ho v krátkosti prezentovala podľa jeho oblastí. Upozornila, že článok č. 21 tohto poriadku je novinkou a teda v prípade, že sa vyskytne potreba, výbor môže urobiť aj telefonické resp. elektornické zasadnutie. A závery / zápisnice z takýchto zasadnutí sa potvrdia na nasledujúcom riadnom zasadnutí VPK NRSNM. V pokračovaní hlasovaním Rokovací poriadok Výboru pre kultúru NRSNM bol schválený.

            V rámci bodu Rôzne Anna Čapeľová informovala členov a prítomných, že Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku oslovil výbor výzvou zaslať návrh na Cenu Pro Cultura Slovaca 2020. Na túto cenu z oblasti výtvarného umenia bol navrhnutý akademický maliar a profesor Jozef Klátik a členovia výboru tento návrh jednoznačne podporili.

IMG 0353-min

Zverejnené vVýbor pre kultúru
top