Tel/Fax
+381 21 422 989
utorok, 10 marec 2015 00:00

Z druhého zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Z druhého zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

Dňa 10. marca 2015 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo druhé zasadnutie Výkonnej rady NRSNM.

Zasadnutiu predsedala Katarína Melegová-Melichová za prítomnosti podpredsedov VR Pavla Marčoka a Martina Zlocha, ako i ďalších členov Jarmily Bohušovej (členky VR poverenej kultúrou), Zuzany Lenhartovej (členky poverenej vzdelávaním), Anny Chrťanovej-Leskovac (členky poverenej informovaním) a Jána Paula (člena povereného úradným používaním jazyka a písma). Na zasadnutí bola prítomná i Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

Akcentom zasadnutia bolo schvaľovanie plánov a programov ako aj finančných plánov všetkých štyroch výborov a NRSNM na rok 2015. Tajomník NRSNM Ladislav Čáni prezentoval program práce NRSNM a koordinátori Svetluša Hlaváčová (Výbor pre kultúru), Svetlana Zolňanová (Výbor pre vzdelávanie), Vladimír Lenhart (Výbor pre informovanie) a Mária Čániová (Výbor pre úradné používanie jazyka a písma) v krátkosti podali programy jednotlivých výborov. Po ich  pripomienkovaní zo strany členov Výkonnej rady, všetky plány a programy práce boli jednoznačne schválené. Podobne stručne bola prezentovaná a jednoznačne schválená i výročná správa o činnosti Fondu pre vydavateľskú činnosť v slovenskej reči Slovenské tlačené slovo za rok 2014.

2-zasadnutie 002


Osobitným bodom v rámci programu rokovania bol návrh na vytvorenie stálych poradných orgánov NRSNM. Keď ide o stály poradný orgán pre legislatívu, tvoril by ho tím právnikov a ich aktivity by boli zamerané na sledovanie zákonov, čiže na zákonodarnú činnosť na úrovni štátu keď ide o zákony týkajúce sa národnostných rád. Stály poradný orgán pre medzinárodnú a regionálnu spoluprácu bude zameraný na europrojekty a do stáleho poradného orgánu pre rodovú rovnosť bolo navrhnuté, aby sa zapojili i predstaviteľky z obcí, kde žijú Slováci. Návrh na vytvorenie stálych poradných orgánov bol jednoznačne schválený s tým, že do budúcej schôdze treba pripraviť návrh na ich zloženie.

V pokračovaní zasadnutia bol podaný návrh na úpravu finančných úhrad pre členov NRSNM a členov Výkonnej rady NRSNM, ktorý bol jednoznačne schválený. Členovia Výkonnej rady sa v rámci osobitného bodu vyjadrovali i o voľbe riaditeľa ZŠ Desanky Maksimovićovej v Báčskej Palanke, o členovi správnej rady Žiackeho domova Angelina Kojić Gina v Zreňanine a o členovi správnej rady Stredoškolského domova na Ulici Nikolajevskej v Novom Sade.

2-zasadnutie 003


Podpredseda Výkonnej rady Pavel Marčok podal informáciu o príprave výstavby budovy Múzea vojvodinských Slovákov v Báčskom Petrovci. V aktuálnej fáze rozbehnutého projektu treba vykonať zmenu územného plánu a pripraviť projektovú dokumentáciu. Tento projekt sa bude realizovať za podpory dvoch štátov. Okrem Slovenskej republiky, ochotu participovať deklarovali i Autonómna pokrajina Vojvodina, Ministerstvo kultúry Republiky Srbsko, Obec Báčsky Petrovec a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.

Otázke privatizácie miestnych elektronických médií sa členovia Výkonnej rady dopodrobna venujú na nasledujúcom zasadnutí.
 
V rámci bodu Otázky a návrhy k schválenému Návrhu na prehodnotenie kritérií na udelenie odporúčaní na štipendiá Vlády Slovenskej republiky, ktorý podala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie, Výkonná rada rozhodla, že poskytuje tlmočenie k uplatneniu daných kritérií.

Na cestovné trovy a diéty členom Výkonnej rady NRSNM v rámci tejto schôdze sa vyčlenilo 20.800,00 dinárov.

Čítať 1003 krát
top