Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 20 február 2015 00:00

Z ustanovujúceho zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Z ustanovujúceho zasadnutia Výkonnej rady NRSNM

Dňa 20. februára 2015 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového zloženia Výkonnej rady NRSNM, ktoré bude pracovať v nasledujúcom štvorročnom období.

Zasadnutiu predsedala Katarína Melegová-Melichová za prítomnosti podpredsedov VR Pavla Marčoka a Martina Zlocha, ako i ďalších členov Jarmily Bohušovej (členky VR poverenej kultúrou), Zuzany Lenhartovej (členky poverenej vzdelávaním), Anny Chrťanovej-Leskovac (členky poverenej informovaním) a Jána Paula (člena povereného úradným používaním jazyka a písma).
 
Výkonná rada po ustanovení jednoznačne schválila Rokovací poriadok Výkonnej rady NRSNM, tiež výročnú správu Výboru pre kultúru NRSNM za rok 2014, výročnú správu Výboru pre vzdelávanie NRSNM za rok 2014, výročnú správu Výboru pre informovanie NRSNM za rok 2014, výročnú správa Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM za rok 2014, výročnú správa NRSNM za rok 2014 a finančnú správa NRSNM za rok 2014.

zasadnutieVR 002


Tajomník NRSNM Ladislav Čáni podal správu nezávislého revízora o vykonanej revízii príjmov a výdavkov NRSNM financovaných z republikového rozpočtu za rok 2014, ktorá potvrdila, že čerpanie prostriedkov z republikového rozpočtu bolo v súlade so zákonom. Koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma Mária Pavlovová-Čániová predniesla návrh členov Komisie pre vypracovanie kritérií na udeľovanie finančných prostriedkov mimovládnym zduženiam a mládežníckym organizáciám. Do komisie boli zvolení Branislav Kulík (predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma), Jarmila Šprochová-Beličková (predsedníčka Komisie pre spoluprácu s mládežou), Žeľko Čapeľa (predseda Komisie pre rozvoj civilného a mimovládneho sektora) a Katarína Rašetová (predsedníčka Komisie pre štandardy slovenčiny pri úradnom používaní jazyka a písma). Taktiež Výkonná rada poskytla pozitívnu mienku v postupe určovania názvu ulíc v Šíde.

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová informovala členov Výkonnej rady o kritériách a podmienkach na získanie štipendií Vlády SR, ktoré vypracovala Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie na svojom zasadnutí. Členovia Výkonnej rady boli zároveň informovaní, že sa jednotlivé aktivity výborov (pre kultúru a vzdelávanie) čoskoro naplno rozbehnú aj napriek tomu, že plány a programy ešte nie sú schválené. Konkrétne ide o odbornú podporu – tzv. supervíziu divadelnej produkcie pre deti ako i o projekt Chcem byť žiakom v slovenskej triede. Predsedníčka Výkonnej rady K. Melegová-Melichová upozornila, že treba vyzývať učiteľov, aby v rámci výchovných cieľov vo svojej práci kládli dôraz na prezentáciu slovenskej kultúry a dejín Slovákov žijúcich vo Vojvodine.

 

Diety a cestovné trovy pre členov Výkonnej rady

18.800,00 RSD

Čítať 849 krát
top