Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 26 október 2015 00:00

Rokovanie so zástupcom republikového ombudsmana

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Rokovanie so zástupcom republikového ombudsmana

V pondelok 26. októbra sa v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo pracovné stretnutie venované otázkam platnej legislatívy, ktorá upravuje kompetencie a financovnie národnostných rád národnostných menšín.

Zasadnutia sa zúčastnili predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, tajomník NRSNM Ladislav Čáni, zástupca republikového ombudsmana pre otázky ochrany národnostných menšín Robert Sepi a vedúca Odboru pre práva národnostných menšín republikového ombudsmana Violeta Ćorić. Účastníci rokovania sa zhodli, že je existujúcu legislatívu z oblasti ochrany práv národnostných menšín, predovšetkým Zákon o národnostných radách národnostných menšín, potrebné novelizovať.

zastupca-ombudsmana-v-nrsnm 002


Zdôraznili, že je potrebné kvalitnejšie a presnejšie upraviť predovšetkým otázku formálno-právneho charakteru národnostných rád a ich kompetencií v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písem a osobitnú pozornosť je potrebné venovať aj otázkam financovania činnosti národnostných rád, resp. rôznych modelov prerozdeľovania financií zo štátneho rozpočtu národnostným radám vzhľadom na špecifické postavenia a potreby jednotlivých národnostných rád. Účastníci stretnutia sa dotkli aj témy politizácie národnostných rád a vplyvu politických strán na ich činnosť a prípadnej možnosti obmedzenia tohto vplyvu.

Čítať 781 krát
top