Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Riešenie problémov menšín prostredníctvom dialógu a v duchu tolerancie

Dňa 31. marca 2021 v Belehrade predsedníčka vlády Srbskej republiky Ana Brnabićová predsedala zasadnutiu Rady pre národnostné menšiny, na ktorom sa rokovalo o činnostiach v oblasti zlepšovania postavenia národnostných menšín v Srbsku a podaná bola správa o Akčnom plane o národnostných menšinách.

Brnabićová poukázala na to, že vytvorenie nového Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré vedie Gordana Čomićová, predstavuje silný signál v otázke dôležitosti zlepšovania práv menšín. Posúdila, že práca Rady je veľmi dôležitá, pretože umožňuje riešenie problémov a najmä zlepšenie postavenia menšín prostredníctvom koordinácie a dialógu. Predsedníčka vlády zdôraznila, že napriek zložitému obdobiu, spôsobenému pandémiou COVID-19, prostriedky na financovanie národných rád menšín sa neznížili, čo je ďalším potvrdením toho, že postaveniu a právam menšín sa pripisuje veľký význam. Brnabićová tiež vyzvala predstaviteľov národnostných menšín, aby vo svojich komunitách pracovali na podpore očkovania s cieľom čo najskôr dosiahnuť kolektívnu imunitu.

167591270 10208321767799627 5434132891841687279 n

 

Ministerka Čomićová uviedla, že Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg je odhodlané riešiť všetky problémy menšín prostredníctvom dialógu a posilňovania vzájomnej dôvery v duchu tolerancie, čo prispeje k rozvoju celej spoločnosti.

Taktiež sa rozhodlo, že oblasť vzdelávania a kultúry má prednosť pri zlepšovaní postavenia národnostných menšín. Zdôraznilo sa, že rozpočtový fond pre národnostné menšiny na tento rok predstavuje 30 miliónov dinárov a prostriedky sa budú investovať do vzdelávania ako prioritnej oblasti v roku 2021, ako aj na financovanie programov a projektov dôležitých pre národnostné menšiny.

Keď ide o súpis obyvateľstva, prítomní sa dozvedeli, že sa vzhľadom na celkový vývin situácie v súvislosti s COVID-19, posúva na rok 2022.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj minister školstva, vedy a technologického rozvoja Branko Ružić, ministerka spravodlivosti Maja Popovićová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

 

 167816651 10208321766719600 6584414797731590069 n

 

štvrtok, 01 apríl 2021 11:07

Press konferencia v NRSNM

Press konferencia v NRSNM

Dňa 30. marca 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa uskutočnila press konferencia pre slovenské média. Zúčastnili sa jej predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová a predseda VPV NRSNM Janko Kolárik. Na tlačovke sa hovorilo o spolupráci NRSNM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o očakávanej návšteve vedenia ÚSŽZ už na začiatku apríla a podpisovaní zmluvy týkajúcej sa výstavby slovenského centra v Novom Sade. Prítomní sa zmienili i o osvedčeniach zahraničných Slovákov, o zápise prvákov do škôl so slovenskou vyučovacou rečou ako i o otvorení súbehu na prihlasovanie zahraničných študentov – uchádzačov o vládne štipendiá Slovenskej republiky. Bližšie o týchto štipendiách na: www.vladnestipendia.sk

DSC 0929-min

Z online zasadnutia Koordinácie národnostných rád

V utorok 30. marca 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Koordinácie národnostných národnostných menšín, ktorou predsedala macedónska národnostná rada. Témou zasadnutia bol aktuálny súpis obyvateľstva v našom štáte. Zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

19. marca sa konalo elektronické zasadnutie s predstaviteľkami OEBS Milicou Rodićоvou a Zuzanou Pavlíkovou. Na tému vzdelávania hovorila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a o súpise obyvateľstva koordinátorka pre úradné používania jazyka a písma a tajomníčka Mária Poptešinová.

V pokrajinskej vláde odovzdané dohody o pridelení prostriedkov na rok 2021

Dňa 18.03.2021 v pokrajinskej vláde v Novom Sade predsedom národnostných rád národnostných menšín slávnostne boli odovzdané dohody o pridelení finančných prostriedkov. Na realizáciu celoročných aktivít sedemnástim národnostným radám, ktoré majú sídlo na území AP Vojvodiny, bolo z pokrajinského rozpočtu vyčlenených 61,6 milióna dinárov. Odovzdal ich podpredseda vlády pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Zsolt Sakalas. Pridelené prostriedky sú určené na spolufinancovanie bežných aktivít a pravidelnej činnosti národnostných rád a budú sa vyplácať kvartálne, v štyroch rovnakých častiach, do konca roka 2021. V mene NRSNM dohodu podpísala predsedníčka Libuška Lakatošová.

 IMG 20210319 102020-min

streda, 17 marec 2021 11:37

Projekt Hrajme sa spolu

Projekt Hrajme sa spolu

V priebehu decembra r. 2020 Národnostná rada slovenskej národnostnejh menšiny za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovala projekt pod názvom Hrajme sa spolu – prispievanie k skvalitneniu výučby a pozdvihnutiu slovenskosti v materských školách v Srbsku. Náplňou projektu bolo zabezpečenie detských ihrísk a rekvizít pre ihriská – šmýkačiek, hojdačiek, trampolín a iných v deviatich materských škôlkach. V Padine, Kovačici, Starej Pazove, Kysáči, Selenči, Laliti, Hložanoch, Vojlovici a Báčskom Petrovci, kde sa v slovenskej – materinskej reči vyučuje 200 našich ratolestí.

IHRISKO

 

Zabezpečením takýchto kvalitných, reprezentatívnych a moderných detských ihrísk i rekvizít pre uvedené materské školy je podporený výchovno-vzdelávací proces pri výučbe slovenčiny v slovenských skupinách v materských školách v prostrediach, kde žije značný počet Slovákov v Srbsku. Je to zároveň i jeden zo stimulov podpory otvorenia slovenských skupín v materských školách v perspektíve. Tieto pomôcky by zároveň mali podporovať ducha tolerancie a znášanlivosti majoritnej a minoritnej slovenskej spoločnosti v otázke používania slovenského jazyka a s cieľom zachovať jazykovú a kultúrnu identitu v slovenských prostrediach v Srbsku.

Projekt Hrajme sa spolu v nemalej miere prispeje k skvalitneniu podmienok práce, vytvoreniu podnetov pre vyučovanie v slovenskom jazyku v materských školách a v neposlednom rade i ku zvýšeniu počtu slovenských detí v materských školách. Zároveň sa ním prispeje i k upevňovaniu národného povedomia slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.

TRAPOLINA

 

Strana 1 z 34
top