Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 09 apríl 2021 10:25

Zoznam projektov na VPV 2021

Komisia v zložení Janko Kolárik, Janko Havran, Svetlana Zolňanová a Libuška Lakatošová zasadala 8.04.2021 v priestoroch NRSNM a vyniesla nasledovné rozhodnutie:

 

Ustanovizeň

Názov projektu

Úhrnná suma

Žiadaná suma

Schválená suma

1.

ZŠ Hložany

250 rokov školstva v Hložanoch

210.000

100.000

100.000

2.

Gymnázium Stará Pazova

Zveľaďovanie kvality vyučovania slovenčiny

60.000

60.000

iné zdroje/

lap top

3

ZŠ Aradáč

Chcem vidieť, počuť a spoznať svet

125.000

125.000

iné zdroje/ počítač

4

ZŠ Báčsky Petrovec

Súťaž Rubikova kocka

86.000

72.000

-

5

ZŠ Báčsky Petrovec

Modernizácia učebne fyziky

82.300

82.300

40.000

6

ZŠ Biele Blato

Lietajúce veršíky

160.500

126.000

70.000

7

ZŠ HJČ Stará Pazova

Vyučovacie prostriedky

160.000

110.000

50.000

8

Združenie vychovávateliek

Vebinár: Regionálna výchova

95.500

48.000

iné zdroje/ 30.000

9

KZ Zvony

Selenčské sláviky 2021

121.000

78.000

40.000

10

Gymnázium Kovačica

Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce

50.200

50.200

iné zdroje/ projektor

 

Riešenie problémov menšín prostredníctvom dialógu a v duchu tolerancie

Dňa 31. marca 2021 v Belehrade predsedníčka vlády Srbskej republiky Ana Brnabićová predsedala zasadnutiu Rady pre národnostné menšiny, na ktorom sa rokovalo o činnostiach v oblasti zlepšovania postavenia národnostných menšín v Srbsku a podaná bola správa o Akčnom plane o národnostných menšinách.

Brnabićová poukázala na to, že vytvorenie nového Ministerstva pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg, ktoré vedie Gordana Čomićová, predstavuje silný signál v otázke dôležitosti zlepšovania práv menšín. Posúdila, že práca Rady je veľmi dôležitá, pretože umožňuje riešenie problémov a najmä zlepšenie postavenia menšín prostredníctvom koordinácie a dialógu. Predsedníčka vlády zdôraznila, že napriek zložitému obdobiu, spôsobenému pandémiou COVID-19, prostriedky na financovanie národných rád menšín sa neznížili, čo je ďalším potvrdením toho, že postaveniu a právam menšín sa pripisuje veľký význam. Brnabićová tiež vyzvala predstaviteľov národnostných menšín, aby vo svojich komunitách pracovali na podpore očkovania s cieľom čo najskôr dosiahnuť kolektívnu imunitu.

167591270 10208321767799627 5434132891841687279 n

 

Ministerka Čomićová uviedla, že Ministerstvo pre ľudské a menšinové práva a sociálny dialóg je odhodlané riešiť všetky problémy menšín prostredníctvom dialógu a posilňovania vzájomnej dôvery v duchu tolerancie, čo prispeje k rozvoju celej spoločnosti.

Taktiež sa rozhodlo, že oblasť vzdelávania a kultúry má prednosť pri zlepšovaní postavenia národnostných menšín. Zdôraznilo sa, že rozpočtový fond pre národnostné menšiny na tento rok predstavuje 30 miliónov dinárov a prostriedky sa budú investovať do vzdelávania ako prioritnej oblasti v roku 2021, ako aj na financovanie programov a projektov dôležitých pre národnostné menšiny.

Keď ide o súpis obyvateľstva, prítomní sa dozvedeli, že sa vzhľadom na celkový vývin situácie v súvislosti s COVID-19, posúva na rok 2022.

Na zasadnutí sa zúčastnili aj minister školstva, vedy a technologického rozvoja Branko Ružić, ministerka spravodlivosti Maja Popovićová a predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

 

 

 167816651 10208321766719600 6584414797731590069 n

 

štvrtok, 01 apríl 2021 11:07

Press konferencia v NRSNM

Press konferencia v NRSNM

Dňa 30. marca 2021 v miestnostiach NRSNM v Novom Sade sa uskutočnila press konferencia pre slovenské média. Zúčastnili sa jej predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová a predseda VPV NRSNM Janko Kolárik. Na tlačovke sa hovorilo o spolupráci NRSNM s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí, o očakávanej návšteve vedenia ÚSŽZ už na začiatku apríla a podpisovaní zmluvy týkajúcej sa výstavby slovenského centra v Novom Sade. Prítomní sa zmienili i o osvedčeniach zahraničných Slovákov, o zápise prvákov do škôl so slovenskou vyučovacou rečou ako i o otvorení súbehu na prihlasovanie zahraničných študentov – uchádzačov o vládne štipendiá Slovenskej republiky. Bližšie o týchto štipendiách na: www.vladnestipendia.sk

DSC 0929-min

štvrtok, 01 apríl 2021 10:58

Tablety pre profesorov slovenčiny

Tablety pre profesorov slovenčiny

Dňa 30. marca 2021 v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade boli slávnostne udelené tablety desiatim prednášateľom slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry. Projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Na tejto slávnostnej udalosti sa zúčastnili aj predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Zlatko Šimák, členka VR NRSNM a koordinátorka vzdelávania Svetlana Zolňanová, predseda VPV NRSNM Janko Kolárik a externá osvetová poradkyňa pri Ministerstve školstva Tatiana Naďová.

DSC 0903-min 1

DSC 0893-min 1

Z online zasadnutia Koordinácie národnostných rád

V utorok 30. marca 2021 sa uskutočnilo online zasadnutie Koordinácie národnostných národnostných menšín, ktorou predsedala macedónska národnostná rada. Témou zasadnutia bol aktuálny súpis obyvateľstva v našom štáte. Zasadnutia sa zúčastnila i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

19. marca sa konalo elektronické zasadnutie s predstaviteľkami OEBS Milicou Rodićоvou a Zuzanou Pavlíkovou. Na tému vzdelávania hovorila koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová a o súpise obyvateľstva koordinátorka pre úradné používania jazyka a písma a tajomníčka Mária Poptešinová.

Strana 1 z 288
top