Tel/Fax
+381 21 422 989

Multimédiá

streda, 12 február 2014 12:26

Cena Anny Nemogovej Kolárovej 2013

Cena Anny Nemogovej Kolárovej za najlepší príspevok o Slovákoch v Srbsku v neslovenskej reči bola druhýkrát udelená na Stretnutí slovenských novinárov v Báčskom Petrovci. Získal ju Željko Marković za reportáž Misterija o pazovačkim biciklistima uverejnenú v novosadskom denníku Dnevnik v rámci serial Upotreba života. V zdôvodnení odbornej poroty, ktorej predseda bol Rastislav Durman sa uvádza, že „u Željka Markovića neexistujú stereotypy o slovenskej národnosti. Úspešne vyhľadáva kultúrny kód slovenského národa. Cenu dostal za dve veci: najprv preto, že má skvelý autorský prístup k téme a druhá je jeho osobitný štýl.“

piatok, 07 september 2012 00:00

Cena Anny Nemogovej Kolárovej 2012

 

Na základe rozhodnutia odbornej poroty Ceny Anny Nemogovej Kolárovej, ktorá sa tohto roku prvýkrát udeľuje novinárovi za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku okrem v slovenskom, cenu získala Mandica Kneževićová, novinárka novosadského rozhlasu za príspevok Violine majstora Njemčeka. Tento príspevok dostal najväčšií počet hlasov členov poroty (80%) a tým spôsobom sa vyčlenil spomedzi iných prác, ktoré boli v najužšej konkurencií – dokumentárny film Meškarke autorky Brankice Draškovićovej (70%) a tlačová reportáž Zuzana Čipkar i njen odžačar autora Željka Mitrovića (60%).

top