Tel/Fax
+381 21 422 989

Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma

Održana sednica Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma NSSNM

Sastanak Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma održan je u ponedeljak 13. novembra 2017. godine u Novom Sadu.

Radni sastanak na temu izrade rečnika pravne terminologije

Dana 22. marta 2017. godine u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine u Novom Sadu bila je prezentacija softverske platforme za izradu Pravno-terminološkog rečnika slovačko-srpskog i srpsko-slovačkog jezika.

četvrtak, 06 oktobar 2016 00:00

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Slávnostné podpisovanie zmlúv v NRSNM

Dňa 06. októbra 2016 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie troch Zmlúv o pracovno-technickej spolupráci  a to medzi Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny (podpisovateľka predsedníčka Anna Tomanová Makanová) a Maticou slovenskou v Srbsku (podpisovateľka predsedníčka Katarína Melegová Melichová) v hodnote 500.000,00 rsd.

Politika rodovej rovnosti v Národnostných radách národnostných menšín

Trojdňový seminár na tému Politika rodovej rovnosti v práci národnostných rád národnostných menšín zorganizoval Centrum pre podporu žien z Kikindy v spolupráci s Misiou OEBS u Srbsku v rámci realizácie projektu  Podpora rodovej rovnosti v rámci Národnostných rád národnostných menšín zorganizoval.

Vo štvrtok 20. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 7. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili o prioritných aktivitách do konca roka.

Zasadal Výbor pre úradné používanie jazyka a písma

V pondelok 4. júla v priestoroch NRSNM v Novom Sade sa uskutočnilo 6. zasadnutie Výboru pre úradné používanie jazyka a písma. Na tomto zasadnutí členovia Výboru prerokovali doterajšie zrealizované plány a hovorili aj o prioritných aktivitách do konca roka.

top