Tel/Fax
+381 21 422 989
piatok, 02 september 2011 16:19

2. Dolnozemský divadelný tábor

V dňoch 25. až 28. augusta 2011 sa v Podnikateľsko-rekreačnom stredisku Relax v Kovačici uskutočnil 2. ročník Dolnozemského divadelného tábora. Zúčastnilo sa ho 18 frekventantov z Kysáča, Báčskej Palanky, Bieleho Blata, Dobanoviec, Starej Pazovy, Kovačice, Padiny a dvaja účastníci z Rumunska. Organizovala ho Komisia pre divadelnú a audiovizuálnu činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM) a realizáciu pomohol aj Dom kultúry 3.októbra v Kovačici. Seminár bol zameraný na postupné  zdolávanie základov pohybového divadla – Herec a jeho telo, - pohyb na scéne.  Okrem edukačnej zložky tábor  mal za úlohu  skvalitniť prezentácie a inscenácie slovenského divadla, prispieť k úspešnému nadväzovaniu kontaktov s domácimi a zahraničnými inscenátormi a vytvoriť priestor pre prácu s deťmi a mládežou, následníkmi  divadelnej tradície Slovákov na Dolnej zemi. Lektori boli Ján Makan, profesionálny režisér  a Saša Krga, choreograf,  tanečník a kostýmový výtvarník. Seminár slávnostne otvorila a na záver dielní udelila certifikáty účastníkom Jarmila Ćendićová, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM.

9. Seminár pre umeleckých vedúcich tanečných a hudobných súborov, ktorého organizátorom bola Komisie pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (ďalej iba NRSNM) prebiehal v dňoch od 17. do 20. augusta 2011 v Báčskom Petrovci. Zúčastnilo sa ho 21 frekventatntov z Hložian, Báčského Petrovca, Dobanoviec, Bieleho Blata, Šídu, Pivnice, Nového Sadu, Starej Pazovy, Latite a Selenče. Tohtoročný seminár nemal dolnozemský charakter a preto sa na ňom, na rozdiel od predchádzajúcich rokov, nezúčastnili vedúci súborov zo susedných štátov.

streda, 10 august 2011 14:08

Otvárací program 50. SNS

 

 V Báčskom Petrovci v sieni Slovenského vojvodinského divadla  05. augusta 2011 boli oficiálne otvorené jubilejné 50. Slovenské národné slávnosti (SNS). Úlohu hostiteľky mala predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová – Makanová  a prítomným sa na úvod prihovorili  predseda obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová – Melichová, minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Predrag Marković a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák.  Jubilejné 50. SNS otvoril veľvyslanec Slovenskej Republiky v Belehrade Ján Varšo.

 

V Báčskom Petrovci sa v piatok, 05. 08. 2011 pri príležitosti otvorenie Slovenských národných slávností zástupcovia Srbska a Slovenska dohodli na spoločnej finančnej podpore rekonštrukcie budovy bývalého chmeľového skladu pre potreby Múzea v Báčskom Petrovci. Za srbskú stranu sa rokovania zúčastnili minister kultúry, informovania a informačnej spoločnosti Republiky Srbska Predrag Marković, podpredsedníčka Vlády AP Vojvodiny a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová, predseda Obce Báčsky Petrovec Vladimír Turan a riaditeľ Slovenského vojvodinského divadla – Múzea vojvodinských Slovákov Pavel Čáni. Za slovenskú stranu sa rokovania zúčastnili veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milan Vetrák a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Dušan Čaplovič.

 

 Žiaci základných škôl z Erdevíka, Bingule a Ľuby sa v dňoch 8. 07. - 14. 07. 2011 zúčastnili Letnej školy ľudových remesiel a odmenení žiaci z Republikovej súťaže zo slovenského jazyka sa zúčastnili Detskej krajanskej univerzity na Slovensku. Univerzita Mateja Bella v Banskej Bystrici bola miestom, kde sa slovenskí žiaci z Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny a Srbska učili rôznym remeslám, ako sú: maľba na skle, hrnčiarstvo, drotárstvo a textilné techniky. Účastníci Detskej univerzity absolvovali prednášky z histórie, lesníctva, kultúry a umenia Slovenska a potom si na tvári miesta získané vedomosti i overili. Navštívili Folklórne slávnosti pod Poľanou v Detve, Lesnícky skanze a čiernohronskú železnicu, Matejov dom, galériu a Radnicu v B. Bystrici, Štiavnické tajchy a pobudli v rozprávkovej krajine Habakuky v Donovaloch. Po ukončení žiaci dostali certifikáty. Vedúcou tohto užitočného zájazdu bola učiteľka slovenského jazyka Ruženka Ďuríková z Erdevíka a spolu s Paeddr. Svetlanou Zolňanovou, predsedníčkou Výboru pre vzdelávanie NRSNM, konali pedagogický dozor. Ako hovoria, žiaci sú spokojní ako dopadol zájazd a dúfajú, že sa o rok zúčastnia ešte niektorých letných škôl a že budú mať možnosť spoznávať kultúru a kultúrne dedičstvo našich predkov.

 

S cieľom prispieť k neustálemu skvalitňovaniu Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj..., Komisia pre zveľaďovanie festivalov a kultúrnych podujatí Výboru pre kultúru NRSNM v roku 2011 okrem iného vypracovala i dotazník, ktorý bol zdrojom  prieskumu verejnej mienky o festivale. Dotazníky boli vytlačené v srbčine a slovenčine a rozdelené všetkým súborom a značnému počtu návštevníkov v deň festivalu. Tiež boli dotazníky vypracované aj v elektronickej forme a sprístupnené na portáli Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Výskum priniesol mnoho zaujímavých konfrontačných výsledkov, názorov, konkrétnych návrhov ale i kritických názorov na obsahovú stránku festivalu. Anketa umožnila zhotoviť evaluáciu festivalu, z ktorej organizátori nasledujúcich ročníkov FF TT budú môcť čerpať, za účelom realizácie vždy kvalitnejšieho a verejnosti pútavejšieho Folklórneho festivalu Tancuj, tancuj...

top