Tel/Fax
+381 21 422 989

V piatok 25. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny navštívila obec Šíd, kde sa stretla s predstaviteľmi lokálnej samosprávy a predstaviteľmi slovenskej národnostnej menšiny. Delegácia v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Pavel Marčok a Juraj Červenák, predseda a podpredseda Výboru pre úradne používanie jazyka a písma NRSNM a Vladimír Lenhart, koordinátor Výboru pre informovanie, najprv zašla do obecného domu v Šíde, kde sa stretla s predsedníčkou obce Natašou Cvjetković. Na pracovnej schôdzi sa hovorilo o postavení slovenskej národnostnej menšina v samotnom meste ale aj v celej obci, najmä v súvislosti s otázkami vzdelávania, informovania, kultúry a úradného používania jazyka a písma.

Vo štvrtok 24. novembra delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v zložení Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka a Ján Majorský podpredseda NRSNM navštívila Surčín. V Dobanovciach, kde tohto roku oslavujú 150. výročie príchodu Slovákov do tejto osady, predsedníčka a podpredseda NRSNM sa boli pozrieť na prebiehajúcu výstavbu Slovenského národného domu, ktorá je v záverečnej fáze. Národnostná rada prispeje k úprave tohto kultúrneho strediska a poskytne prostriedky na kúpu základného vybavenia. Delegáciu Národnostnej rady privítali Žeľko Čapeľa, zástupca predsedu obce a SKOS Šafárik, Stevo Vitíz predseda MOMS a predstavitelia lokálnej samosprávy.

Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM, Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum v septembri tohto roku vypísali literárny súbeh na najlepšie žiacke práce (próza alebo poézia) Čo dokáže pekné slovo v dvoch kategoriách a to pre žiakov základných škôl, od 5. po 8.ročník a pre žiakov stredných škôl a gymnázií. Téma súbehu bola voľná a žiacke literárne práce hodnotila komisia v zložení Martin Prebudila (predseda komisie), Stevan Lenhart a Pavel Matúch. Súbeh bol úspešný a na Národnostnú radu prišlo množstvo žiackych literárnych prác, takže pri ich hodnotení komisia nemala ľahkú úlohu.
Odmeny pre víťazov literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo zabezpečila Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum a víťazom literárneho súbehu budú slávnostne udelené dňa 6.12.2011 na Základnej škole hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove.

pondelok, 28 november 2011 11:58

8. zasadnutie Národnostnej rady

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zasadala dňa 18. novembra 2011 Novom Sade. Na svojom 8. zasadnutí Národnostná rada schválila ďalší významný strategický dokument a to Stratégiu rozvoja verejného informovania v slovenskom jazyku v Republike Srbsko do roku 2016. Tento dokument je, po schválenej stratégii v oblasti školstva, pokračovaním aktivít Národnostnej rady zameraných na dlhodobé strategické a koncepčné pôsobenie, ktoré jej v zmysle Zákona o národnostných radách národnostných menšín prislúchajú a ktoré majú za cieľ mapovanie aktuálnej situácie, identifikovanie východiskových pozícií a anticipovanie budúceho rozvoja v oblasti vzdelávania, informovania a kultúry slovenskej národnostnej menšiny.

štvrtok, 24 november 2011 22:43

Portál slovenčiny

Spustený je portál Slovake.eu, prvý viacjazyčný online kurz slovenčiny.
Na adrese http://slovake.eu/sk/about/information nájdete všetky potrebné informačné materiály (logo, leták, plagát a ďalšie) v siedmych jazykoch, ktoré sú voľne dostupné pre použitie.

Projekt vznikol s podporou Európskej komisie. Vypracovala a koordinuje ho spoločnosť Edukácia@Internet (E@I).

Portál je v súčasnosti bezplatne prístupný v jazykoch: slovenčina, angličtina, nemčina, francúzština, poľština, litovčina a esperanto. Ide o otvorený systém s možnosťou pridávania ďalších jazykov. V prípade potreby získať ďalšie informácie možno kontaktovať pána Petra Baláža, koordinátora projektu za E@I, na telefónnom čísle +421-902-203369 alebo e-adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

štvrtok, 24 november 2011 20:04

38. rozhlasová súťaž recitátorov

38. rozhlasová súťaž recitátorov prebiehala v štúdiu M novosadského rozhlasu v sobotu, 19. novembra 2011. Súťažilo takmer 70 žiakov v štyroch súťažných kategóriách v prednese poézie a prózy. Súťaž prebiehala v organizácii slovenskej redakcie Rádia Nový Sad za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Asociácie slovenských pedagógov, Matice slovenskej v Srbsku a Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Tohtoročnú súťaž otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová. Mimo konkurencie vystúpili aj žiaci Lícea Jozefa Gregora Tajovského z rumunskeho Nadlaku a predstavili sa  tvorbou domácich slovenských autorov.

top