Tel/Fax
+381 21 422 989
Výsledky súťaže v kreslení komiksu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny na tému -  SLOVENSKÉ ROZPRÁVKY V KOMIKSOCH -

 

Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v tomto roku vypísal súťaž v kreslení komiksu na tému slovenské rozprávky v komiksoch.

Súťažiaci mali za úlohu vytvoriť krátky komiks pozostávajúci zo 4 – 5 obrázkov na tému jednej z ponúknutých slovenských rozprávok.

Komisia pracovala v zložení Ďula Šanta, akademický maliar a ilustrátor, Ján Žolnaj, slovenský spisovateľ pre deti a herec a Mária Poptešinová, koordinátorka Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM.

V prvej kategórii súťaže (6 – 10 rokov) prišlo úhrnne 64 prác žiakov základných škôl z 5 prostredí: Selenče, Lalite, Padiny, Starej Pazovy a Kulpínu.

Komisia prvú cenu udelila žiakovi II.b triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče Jakubovi Petrášovi za komiks na tému slovenskej rozprávky O veternom kráľovi.

Druhú cenu získal žiak ZŠ V. ročníka ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy Damian Agarský za komiks na tému slovenskej rozprávky Janko Hraško.

Tretia cena sa dostala do rúk Ivany Nosálovej, žiačky III. triedy ZŠ Jána Kollára zo Selenče za komiks na tému slovenskej rozprávky Kráľ drozdia brada.

V druhej kategórii súťaže (11 – 15 rokov)prišlo úhrnne 77 prác žiakov základných škôl zo 7 prostredí: Aradáč, Hložany, Selenča, Kulpín, Báčsky Petrovec, Padina a Stará Pazova.

Komisia prvou cenou odmenila Eleonóru Abelovskú, žiačku VIII.1 triedy ZŠ Bratstvo z Aradáča za komiks na tému slovenskej rozprávky Laktibrada.

Druhú cenu získala Maša Lončar, žiačka V.a triedy ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca za komiks na tému slovenskej rozprávky O veternom kráľovi.

Tretia cena odcestuje do rúk Marianovi Papovi, žiakovi V.2 triedy ZŠ maršala Tita z Padiny za komiks na tému slovenskej rozprávky Janko Hraško.

Víťazi v rámci každej kategórie získajú vecné ceny v podobe priliehavého športového vybavenia a všetkých účastníkov odmeníme cenou útechy.

Všetkým odmeneným, ale aj všetkým ostatným účastníkom a ich pani učiteľom/kám a profesorom/kám členovia komisie úprimne blahoželajú.

utorok, 26 október 2021 12:36

Odsúdenie násilného činu v Begeči

Odsúdenie násilného činu v Begeči

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny bola 25. 10. 2021 organizovaná tlačová konferencia za účasti predsedníčka NRSNM Libušky Lakatošovej, biskupa Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Jaroslava Javorníka, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Branislava Kulíka a štátneho tajomníka Ministerstva pre ľudské a menšinové práva Ninoslava Jovanovića. Pred tlačovkou táto delegácia navštívila Farský úrad v Begeči a rozprávala sa s predstaviteľmi cirkvi a Miestneho spoločenstva.

          Predstavitelia všetkých štyroch inštitúcií odsúdili násilný čin, ktorý rozpaľuje nenávisť a neznášanlivosť medzi príslušníkmi slovenských a inorečových obyvateľov v Begeči a požiadali patričné orgány, aby problém vyšetrili a odhalili a potrestali páchateľa.

Vyhláška predsedníčky NRSNM:

Ctení spoluobčania, vážení Slováci a všetci obyvatelia Republiky Srbsko!

Reagujem z postu predsedníčky Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, na ktorý som zvolená nielen prezentovať tunajších Slovákov, ale predovšetkým hájiť záujmy nás Slovákov a ochraňovať našu identitu nielen v našej krajine tu v Srbsku, ale aj za hranicami. Ako lojálna občianka Republiky Srbsko, podobne ako aj všetci naši spoluobčania, musím najhoršie odsúdiť takéto neľudské počínanie, ktoré si neznáma osoba dovolila a tým spáchala neľudský čin proti slovenskému obyvateľstvu v Begeči, ale aj proti všetkým obyvateľom nielen v Begeči, ale aj vo všetkých našich prostrediach.

Tieto vyhrážky či útoky na Slovákov v Begeči odsudzujem ako barbarský čin, nedôstojný človeka, ako útok na identitu slovenskej lojálnej menšiny, ako hrôzostrašný skutok, ako nenávisť nielen voči slovenskej menšine, ale vôbec voči všetkým našim obyvateľom a ako šírenie fašistických ideí, nenávisti na nacionálnej úrovni a rozduchovania vražedných úmyslov.

My sme lojálni obyvatelia našej krajiny, Srbsko je naša vlasť, tu sme sa narodili a naši predkovia tieto priestranstvá nasťahovali pred viac ako dve a pol storočia. Po stáročia žijeme nie iba jedni vedľa druhých, ale jedni s druhými, svätíme, čiže rešpektujeme dva kresťanské sviatky dvakrát – aj podľa juliánskeho – aj podľa gregoriánskeho kalendára.

Takéto hnusné počínanie treba zastaviť, odhaliť páchateľa, nech zodpovedá za svoje nekalé skutky a šovinistické idey pred zákonom. Veríme, že v tomto prípade ide o ojedinelé a extrémne počínanie jednotlivca a preto prosíme patričné orgány, aby páchateľa tohto trestného činu primerane potrestali.

 

Predsedníčka

Národnostnej rady

slovenskej národnostnej menšiny

Libuška Lakatošová

 

 

XVI. putovná súťaž zo slovenských reálií

Na Gymnáziu, základnej škole, materskej škole a kolégiu v Békešskej Čabe v Maďarsku dňa 20. 10. 2021 prebiehala XVI. putovná súťaž zo slovenských reálií pre stredoškolákov ako spoločný dolnozemský projekt za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v organizácii Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku. Na súťaži bolo prezentovaných 16 prác, ktoré si pripravili stredoškoláci z budpeštianskeho a čabianskeho slovenského gymnázia v Maďarsku, Lýcea Jozefa Gregora Tajovského z Ruminska, Gymnázií Jána Kollára v Báčskom Petrovci a Mihajla Pupina v Kovačici. Tohtoročnú súťaž, ktorá sa uskutočnila on-line, sledovali aj Pavel Hlásnik, podpredseda DZSČ v Rumunsku, riaditeľka gymnázia, Tatiana Brtková. a členka VR NRSNM pre vzdelávanie, koordinátorka, Svetlana Zolňanová. Práce hodnotila odborná porota na čele s Máriou Katarínou Hrkľovou. Aj tohtoročné práce budú už tradične zverejnené v zborníku, čím sa prispie k zveľadeniu národného povedomia u mladých.

 

štvrtok, 21 október 2021 08:43

Odznel 40. ročník festivalu Zlatý kľúč

Odznel 40. ročník festivalu Zlatý kľúč

V Selenči sa dňa 17. októbra 2021 uskutočnil 40. ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč, ktorý v priamom prenose prostredníctvom RTV mohli sledovať aj diváci. Organizácia festivalu prebiehala podľa zaužívaného modelu z predchádzajúcich ročníkov, podľa podpísanej zmluvy o spoluorganizácii tohto významného celomenšinového podujatia za dodržiavania epidemiologických opatrení podľa pokynov z Krízového štábu pre mimoriadne situácie z Obce Báč. Takže i tohtoročný festival realizačne mali pod kontrolou Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Mieste spoločenstvo Selenča a Obec Báč. Okrem nich festival finančne podporili i Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

            Prítomným v sieni selenčského Domu kultúry sa na samom začiatku slávnostne prihovorili: predsedníčka Rady Miestneho spoločenstva Selenča Marína Vrabčeniaková, zástupkyňa predsedu Obce Báč Marína Balaban a česť otvoriť 40. Zlatý kľúč mala predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová.

            40. ročník festivalu Zlatý kľúč priniesol 12 nových skladieb v žánri slovenskej populárnej hudby. O aranžmány pesničiek a o dizajn zvuku sa i toho roka postaralo viacero hudobníkov: Ervin Malina, Samuel Kováč, Juraj Súdi st., Rastislav Srnka, Ðorđe Petriško a Darko Konstantinović Konstantin. Spevákov sprevádzal festivalový orchester v zložení: Ljubiša Ponjević – bicie, Ervin Malina – bas gitara, Aleksandar Gabrić – elektrická gitara, Bogdan Ranković – saxofón, Juraj Súdi st. – klávesy, Aleksandar Dujin – klávesy ako aj Ondrej Maglovský – harmonika a Juraj Súdi ml. – husle.

Hodnotenie skladieb a interpretácií pesničiek mala na starosti odborná porota v zložení: Jovan Adamov, Pavel Tomáš st. a Vladimír Kováč. Keď ide o texty skladieb, hodnotila ich prekladateľka a spisovateľka Zdenka Valentová Belićová. Svojimi hlasmi prispeli i diváci v hľadisku ako i porota obecenstva a televíznym divákom tiež bolo umožnené zapojiť sa do hlasovania prostredníctvom sms-iek. Konferenciu mala na starosti Annamária Boldocká Grbićová a festival moderovala Sabína Amidžićová.

            Uvedený ročník do života priviedol dvanásť žánrovo pestrých skladieb, ktoré uvedieme podľa poradia prednesov na samotnom festivale.

            Juraj Súdi starší bol autorom skladby Ešte sme doma neboli. Zhudobnil ju na text Pavla Mučajiho a zároveň ju aj upravil a zaspieval. Juraj Súdi za túto pieseň získal 1. cenu odbornej poroty za skladbu a zároveň Cenu NRSNM.

            Jaroslav Berédi sa predstavil ako autor skladby a textu piesne Láska potajomná. Upravil ju Ðorđe Petriško a zaspievala Tatiana Jašková, ktorá získala cenu za najúspešnejšiu interpretáciu.

            Skladbu Rázcestia textára a skladateľa Mirka Ilića so skupinou Macao upravil Rastislav Srnka. Predniesol ju Mirko Ilić so skupinou Macao a autor skladby dostal 2. cenu odbornej poroty za skladbu.

            Ján Dobrík sa na tohtoročnom festivale zúčastnil ako autor skladby a textu piesne Selenča, kvitnúca a spevavá. Interpretoval ju spolu so Sandrou Grňovou. Ján Dobrík získal Špeciálnu cenu za dlhoročný vynikajúci prínos festivalu Zlatý kľúč.

Dino Poliak bol autorom skladby a textu piesne Hádka a zároveň ju interpretoval spolu s Magdalénou Kaňovou a upravil ju Ervin Malina. Za túto pieseň D. Poliak získal 3. cenu odbornej poroty za skladbu a cenu za najväčší počet sms hlasov.

Michal Zorňan bol ďalším súťažiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni predstavil dvojako. Ako skladateľ a interpret piesne Tá pravá, ktorú zhudobnil na text Vladimíra Nociara. Pieseň upravil Ervin Malina.

Autor skladby Úmyselne Miroslav Zvara zhudobnil text Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, pieseň upravil Juraj Súdi st. a predniesla ju Katarína Benková.

Iveta Kováčová sa piesňou Strom textára Samuela Kováča predstavila nielen ako interpretka, ale i ako skladateľka. Pieseň bola odmenená cenou odbornej poroty za najlepší text a odmenený Samuel Kováč bol zároveň aj upravovateľom skladby.

Janko Hrubík bol ďalším súťažiacim na festivale, ktorý sa v jednej piesni pod názvom Pieseň zdarma predstavil trojako. Ako skladateľ, textár a interpret spolu s Annou Torďanskou. Skladbu upravil Ervin Malina.

            Autor skladby S tebou Samuel Kováč zhudobnil vlastný text, upravil skladbu a na festivale ju predniesla Maja Levárska.

            Za festivalovou skladbou Nikdy neváhaj stál ďalší tím hudobníkov: skladateľka Marína Kaňová, autorka textu Nataša Zimanová a interpreti Leonóra Súdiová, Jarmila Kolárová a Martin Ján Javorník. Skladbu upravil Darko Konstantinović Konstantin.

            Pod skladbu Nech nás nič nerozdvojí sa podpísal autor Juraj Súdi ml., textárkou bola Karmena Kováčová a pieseň interpretovala Martina Agarská. Skladbu upravil Juraj Súdi st. a táto pieseň získala cenu poroty obecenstva.

            Ceny odmeneným slávnostne udelili predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, spred Obce Báč Marína Balaban a spred MS Selenča Marína Vrabčeniaková.

            Revuálna časť Zlatého kľúča odznela v duchu festivalových spomienok. Na svojrázny spôsob bola venovaná spomienke predvčasne zosnulému skladateľovi Samuelovi Medveďovi. Jeho festivalové skladby zaspievali Martina a Margarita Benkové, Ladislav Kekez, Jaroslav Kriška a Miroslav Hemela.

1 1

8

7 1

           

           

streda, 20 október 2021 08:26

Na návšteve v Zdravotníckej škole

Na návšteve v Zdravotníckej škole

Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová 19. októbra 2021 navštívili Zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade v rámci realizácie spolupráce so Strednou zdravotníckou školou v Btarislave. Delegácia zamestnancov zo zdravotníckej školy v Bratislave pobudne na Zdravotníckej škole tri dni na ukážkových hodinách v triedach so slovenskou vyučovacou rečou v rámci spolupráci na projekte Erazmus + a dohodnú sa ďalšie tvary spolupráce medzi dvomi školami.

Predsedníčka NRSNM udelila pri tejto príležitosti aj finančnú podporu pre žiakov 1. ročníka v slovenskej triede a podpísala zmluvu o finančnej podpore s tromi žiačkami, ktorá by mala zastrešovať štipendium pre stredoškolákov.

 

20211019 081831-min 1

20211019 084641-min 1

streda, 13 október 2021 13:17

Rozdelené darčeky v Aradáči

Rozdelené darčeky v Aradáči

Dňa 12.10.2021 predsedníčka NRSNM, Libuška Lakatošová, navštívila Základnú školu Bratstvo v Aradáči. Spolu s koordinátorkou Svetlanou Zolňanovou rozdelili 9 kompletov školských potrieb pre tamojších piatakov, ktoré finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, škole odovzdali lap top a učebnice pre slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry pre žiakov v Aradáči a Bielom Blate a hovorili o spolupráci školy a Národnostnej rady s predstaviteľmi kolektívu spolku a matice.

IMG 20211012 150043

IMG 20211012 134102

 

20211012 131710-min 1

 

 

Strana 1 z 298
top