Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - január 2021
piatok, 29 január 2021 13:32

Rozdelené darčeky pre školy

naslovna

V priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade boli 28. januára 2021 rozdelené darčeky do škôl s vyučovacím jazykom slovenským, ktoré od marca rok 2020 nakrúcali hodiny pre dištančné vzdelávanie. Dračky, lap top, grafické tabule a web kamery financoval Výbor pre vzdelávanie NRSNM a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, koordinátorka pre vzdelávanie a predseda výboru sa poďakovali učiteľom a riaditeľom na spolupráci a vyzvali učiteľov zotrvať na projekte Dištančného vzdelávania do konca marca, keďže by nakrútené hodiny mali kryť celý školský rok.

V úvodnej časti udelenia darčekov predsedníčka promovala aj knihu Márii Kotvášovej – Jonášovej, ktorú financovala NRSNM a odovzdala výtlačky autorke.

IMG-67686e574e4236f004812b6541d03fe2-V

IMG-52b6b4bdffefdc39e2f5ed84fd90e578-V

IMG-329e95c0ec80e0d61a899a2376e690ef-V

sajt 2

 

          Dňa 22. januára 2021 na úrade Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade sa uskutočnilo tretie zasadnutie Výboru pre kultúru NRSNM. Zasadnutím predsedala predsedníčka výboru Anna Čapeľová a zúčastnili sa i predsedníčka NRSNM Libuška Lakatošová, podpredseda NRSNM Pavel Surový ako i člen Výkonnej rady NRSNM poverený kultúrou Ján Makan. Z členov výboru sa zúčastnili: podpredsedníčka výboru Miruška Kočišová ako i ďalší členovia Katarína Kalmárová, Boris Babík, Danica Vŕbová, Jaroslav Múdry, Ján Tomáš, Anna Zolnajová, Tijana Farkašová a Miroslav Brna. V pokračovaní zasadnutia jednoznačne boli schválené zápisnice z druhého riadneho a prvého a druhého elektronického zasadnutia Výboru pre kultúru NRSNM, tiež i Správa o činnosti Výboru pre kultúru za rok 2020. V rámci bodu Návrh plánu a programu VPK NRSNM na rok 2021 schválený bol plán a program práce výboru, ktorý sa následne má schváliť na nasledujúcom zasadnutí NRSNM.

 

sajt 1

Zverejnené vVýbor pre kultúru

IMG 20210121 175406-min 1

 

Schôdza Výboru pre úradné používanie jazyka a písma sa konala v predvečerných hodinách vo štvrtok 21. januára v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do rokovacieho programu bolo zahrnutých 6 bodov. Zasadnutie viedol predseda Vladimír Francisty, spolu s koordinátorkou výboru a právničkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Máriou Poptešinovou. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová bola tiež prítomná na zasadnutí, pozdravila členov výboru a zapojila sa do práce schôdze. Schválenie zápisnice, rokovacieho programu, návrh výročnej správy VÚPJP za rok 2020, návrh orientačného plánu činnosti a finančného plánu na rok 2021členovia výboru schválili jednohlasne.  

Rozprava sa rozprúdila s právom okolo bodu Informácie o potrebe prekladania do slovenčiny názvov osídlených miest a dedín v obciach, v ktorých je slovenský jazyk v úradnom používaní s cieľom vyniesť rozhodnutia o názvoch miest a dedín. Totižto z Pokrajinského sekretariátu pre predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá do NRSNM zaslali list o možnosti na tabuliach vedľa ciest s názvami miest a dedín uviesť názvy aj v slovenčine. Tu odzneli návrhy, že treba založiť komisiu, ktorá by sa venovala tejto problematike, keď nám je umožnené aj v našom materinskom jazyku uviesť názvy, aby sa dohodla spolu s jazykovými odborníkmi z Filozofickej fakulty, a spoločne utvrdili slovenské názvy pre lokality. Po slovensky by názvy mali byť uvedené v tých lokálnych samosprávach, v ktorých je slovenský jazyk a písmo v úradnom použití.

V pláne na bežný rok sú uvedené: finančná podpora na vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť, podpora na činnosť a aktivity mládežníckym a iným združeniam, spolupráca so slovenskými predstaviteľmi rád pre medzinacionálne vzťahy, podpora Stretnutiu mládeže SEAVC, tiež Ústrednému archívu SEAVC, digitalizácie cirkevných matrík, koordinácia pri súpise obyvateľstva v Republike Srbsko, podpora komisiám pre rodovú rovnosť a štandardy slovenčiny pri výbore, aktivity na podporu úradného používania jazyka a písma slovenskej národnostnej menšiny, rozvoj medzietnickej spolupráce a podpora zápisu žiakov do slovenských stredných škôl.

 

IMG 20210121 171629-min 1

piatok, 22 január 2021 12:03

Schôdza Výboru pre informovanie

Schôdza Výboru pre informovanie

V utorok, 19. januára 2021, v miestnostiach národnostnej rady zasadal Výbor pre informovanie NRSNM. Zasadnutím predsedala Anna Horvátová, predsedníčka výboru, a zúčastnila sa aj predsedniíčka NRSNM, Libuška Lakatošová, ako aj člen Výkonnej rady NRSNM poverený informovaním, Zlatko Lenhart. Členovia urobili súvahu minuloročných aktivít, schválili správu o jeho činnosti v roku 2020, a zaoberali sa aj plánom a programom na tento rok, ktoré tiež schválili. Oboznámení boli aj o tom, že národnostná rada sa tohto roku zúčastnila na súbehu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí s ôsmimi projektmi v oblasti informovania.

Témou zasadnutia bola aj demisia členky výboru, Aničky Chalupovej, z osobných dôvodov, ako aj návrh na nového člena, o čom bude národnostná rada rokovať neskoršie.

                                                                                             

štvrtok, 21 január 2021 10:37

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V stredu, 20. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. 
V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2020, Plán práce a finančný plán výboru na rok 2021. Najviac pozornosti sa venovalo projektu Dištančné vzdelávanie. Členovia výboru vysoko hodnotia spôsob realizácie projektu, v rámci ktorého sa v jarnom období odvysielalo na 4 TV 396 hodín a v jesennom období sa zariadil nový portál na ktorom je v tejto chvíli 868 hodín pre žiakov základných a stredných škôl, početné didaktické materiály, učebné plány a testy. Do projektu nakrúcania hodín bolo zapojených 57 učiteľov z 10 základných a 3 stredných škôl za čo sa dostala slovenskej menšine osobitná pochvala Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Projekt okrem ministerstva a NRSNM podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V pokračovaní zasadnutia členovia výboru analyzovali potreby prekladov učebníc pre 4. a 8. ročník základnej školy a pre stredné školy, návrat našich žiakov zo zahraničia a ich opätovný zápis do škôl, a aktivyty výboru, ktoré sa budu realizovať za spolupráci s materským štátom v roku 2021. 
 
 
piatok, 15 január 2021 13:24

22. Festival Letí pieseň, letí online

22. Festival Letí pieseň, letí online

V dňoch od 26. do 30. decembra 2020 kvôli celosvetovej pandémii spôsobenej koronavírusom celomenšinový festival nových detských skladieb v žánri populárnej hudby známy ako Letí pieseň, letí, ktorý má svoje sídlo v Kovačici, prebiehal online. V takmer celoročnej mimoriadnej situácii, keď bolo treba nájsť priliehavé spôsoby komunikácie a pritom sa nestretať osobne, organizátori a realizátori festivalu tiež boli prinútení využívať aktuálne informačno-technologické výdobytky doby a výhody rôznych súčasných aplikácií. Takže v tom zmysle vo veľkej miere prispel Kovačičan Željko Suchánek, ktorý urobil aranžmány, zvukové a videonahrávky všetkých piesní a podpísal sa i pod celkovú produkciu. Festival sa počas uvedených piatich dní uskutočnil prostredníctvom you tube kanálu, kde odznelo všetkých trinásť detských skladieb.

Pod priamu organizáciu sa podpísali Dom kultúry 3. októbra a Základná škola Mladých pokolení v Kovačici a podporili ho i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Bez ohľadu, že toho roku neprebiehal naživo, aj online forma festivalu mala svoje čaro. Nielen, že mal omnoho väčšiu popularizáciu, lebo ho mohla sledovať takmer celosvetová verejnosť, ktorá zároveň mohla prispieť aj svojimi hlasmi. Hodnotila ho i porota, ktorá pozostávala zo skúsených odborníkov a nadšencov z oblasti hudby. Boli to: Pavel Tomáš starší, Pavel Tomáš mladší, Pavel Ďuriš a Ivan Babka. Texty piesní hodnotila profesorka slovenčiny a spisovateľka Mária Kotvášová Jonášová.

Podľa mienky odbornej poroty pod najúspešnejšiu skladbu sa podpísal Vladimír Kováč z Báčskej Palanky ako autor skladby Matka Zem. Druhou cenou sa ovenčila skladateľka Adela Obšustová z Aradáča za skladbu Podaj mi ruku a tretiu cenu získala Anita Hlavatá z Padiny za skladbu Asi láska. Keď ide o najúspešnejších interpretov festivalu – prvú cenu získala Hana Barcová z Kovačice, druhú Katarína Válovcová z Kovačice a tretiu Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca. Cenu za najúspešnejší text piesne Veľké sníčky malých detí získal Michal Kaňa zo Selenče.

Svojimi hlasmi v nemalej miere prispeli i diváci. Registrované bolo nielen každé ,,likovanie“, ale i každý pohľad na šot, čiže pieseň. Takže spočítaním všetkých bodov, najviac hlasov mala pieseň Úsmev pod rúškom, pod ktorú sa podpísala Marína Kaňová ako textárka a skladateľka. Zaspievala ju Simona Sýkorová z Báčskeho Petrovca. Druhú cenu obecenstva získala skladba Podaj mi ruku, ktorej autorkou je Adela Obšustová a zaspieval ju Bojan Čorba z Bieleho Blata.

Hana Barcova

Simona Sykorova

Zverejnené vVýbor pre kultúru
štvrtok, 14 január 2021 12:50

Samostatná výstava Jozefa Klátika

Samostatná výstava Jozefa Klátika

V Galérii Bel art v Novom Sade v dňoch od 25. novembra do 16. decembra 2020 prebiehala samostatná výstava akademického maliara, grafika a multimédiového umelca Jozefa Klátika pod názvom Tranzit Exit.

Uvedená výstava podľa výtvarného kritika Miloša Arsića pozostáva z obrazov z cyklu Nové formy, ktoré predstavujú plastické potvrdenie jedného zvýrazneného geometrického znaku, ktorý neimituje určitý geometrický obraz – trojuholník alebo obdĺžnik, ale vytvára nový geometrický význam ,,podobného“ ako nového a iného poradia podmienečne uznávaného geometrického zobrazenia. Na výstave sú prítomné i elementy z Klátikovej predošlej skúsenosti obrazu, na ktorý sa nezabúda, ale naopak, inštaluje sa do nového plastického poradia: hmota – farba, svetlo – priestor. Prednosť sa kladie samotnému znameniu a fenoménu označenia.

Jozef Klátik sa narodil r. 1949 v Starej Pazove. Strednú školu úžitkového umenia skončil v Novom Sade a v rokoch 1969 – 1970 pôsobil ako technický redaktor vo vydavateľstve Obzor. Na Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave odchádza roku 1971 a študuje u prof. V. Hložníka, prof. A. Brunovského a prof. O. Dubaya, kde získal i titul magistra maliarstva r. 1976. Na Akadémii umenia v Novom Sade získal titul diplomovaný maliar a profesor výtvarnej výchovy. Od ukončenia štúdia pracoval ako výtvarný a grafický redaktor v Obzore a NVU Hlas ľudu v Novom Sade do roku 1998. Neskoršie pracoval na Akadémii umenia v Novom Sade na katedre pre grafiku ako profesor.Vystavoval na početných výstavách v bývalej Juhoslávii a v zahraničí, spoločne a samostatne. Početné multimediálne akcie a výtvarné projekty realizoval doma a v zahraničí. Zaoberá sa maľbou, grafikou, fotografiou a multimediálnym prejavom, vizuálnou poéziou, poéziou. Získal početné ceny a ocenenia.

Výstava Tranzit Exit bola vyfinancovaná z prostriedkov Výboru pre kultúru NRSNM.

129097617_201436281461625_6277531531195518536_n.jpg

128598948_212150320291811_5081900075104004039_n.jpg

Zverejnené vVýbor pre kultúru
Do pozornosti slovenskej národnostnej menšine v Srbskej republike

Vážené občianky a občania!

V prípade, že sa stretnete s určitou neriešiteľnou situáciou alebo otázkou, ktorých problematika nepresahuje rámce štyroch oblastí pôsobenia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku – z oblasti vzdelávania, kultúry, informovania v jazyku národnostnej menšiny a úradného používania jazykov a písem, v rámci ktorých NRSNM má kompetencie, pokojne nás oficiálne oslovte a my sa v záujme všetkých nás pokúsime danú problematiku vyriešiť.

Veľmi pekne ďakujeme za dôveru.

NRSNM

Zverejnené vNRSNM
top