Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - august 2018
Národnostná rada ocenila zaslúžilých jednotlivcov a kolektívy

Vo štvrtok 9. augusta, v podvečer Slovenských národných slávností, v Báčskom Petrovci sa už tradične uskutočnila slávnostná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.

Zverejnené vNRSNM
top