Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 15 marec 2018
7. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny vypísala
7. konkurz na udelenie výročnej ceny Anny Nemogovej-Kolárovej
za najlepší mediálny produkt o slovenskej národnosti v Srbsku.
Uzávierka konkurzu je 16. júla 2018.

Zverejnené vVýzvy
top