Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - štvrtok, 21 január 2021
štvrtok, 21 január 2021 10:37

Zasadal Výbor pre vzdelávanie

Zasadal Výbor pre vzdelávanie
V stredu, 20. januára bežného roku zasadal Výbor pre vzdelávanie NRSNM. Členov výboru pozdravila predsedníčka, ktorá pochválila minuloročnú prácu z oblasti menšinového vzdelávania. 
V pokračovaní zasadnutia členovia Výboru pre vzdelávanie schváli Správu o činnosti výboru za rok 2020, Plán práce a finančný plán výboru na rok 2021. Najviac pozornosti sa venovalo projektu Dištančné vzdelávanie. Členovia výboru vysoko hodnotia spôsob realizácie projektu, v rámci ktorého sa v jarnom období odvysielalo na 4 TV 396 hodín a v jesennom období sa zariadil nový portál na ktorom je v tejto chvíli 868 hodín pre žiakov základných a stredných škôl, početné didaktické materiály, učebné plány a testy. Do projektu nakrúcania hodín bolo zapojených 57 učiteľov z 10 základných a 3 stredných škôl za čo sa dostala slovenskej menšine osobitná pochvala Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Projekt okrem ministerstva a NRSNM podporil aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V pokračovaní zasadnutia členovia výboru analyzovali potreby prekladov učebníc pre 4. a 8. ročník základnej školy a pre stredné školy, návrat našich žiakov zo zahraničia a ich opätovný zápis do škôl, a aktivyty výboru, ktoré sa budu realizovať za spolupráci s materským štátom v roku 2021. 
 
 
top