Tel/Fax
+381 21 422 989
pondelok, 06 november 2017 00:00

Zasadala Komisia pre štipendiá

Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Zasadala Komisia pre štipendiá

6. novembra 2017  zasadala  v priestoroch NRSNM Komisia pre štipendiá.  Na štipendium sa prihlásili nasledovní kandidáti:

 ZOZNAM UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIUM NRSNM 2017

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Anna Berédiová

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, žurnalistika

2

2. Marína Cicková  

Kovačica

Právnická fakulta v Belehrade, právo

4

3.Michaela Tárnociová

Pivnica

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, prof. matematiky

4.

4. Daniela Vujović

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

5. Kristína Turčanová

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2

6. Zlatko Gajan

Padina

Poľnohospodárska fakulta v Belehrade, fitomedicína

3.

7. Iveta Makan

Silbaš

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

8. Milota Kulík

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

m

9. Martin Hložan

Báčska Palanka

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, fyzika

m

10. Ivan Činčurák

Pivnica

Filozofická technických vied, výpočtová technika a automatika

2

11. Hana Kukučka

Hložany

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade,  chémia

m

12. Lýdia Speváková

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade, matematika

3

13. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3

14. Anna Demrovská

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

1

15. Tamara Brňová

Pivnica

Právnická fakulta v Novom Sade, všeobecný odbor

3

 

Na základe rozpísaného súbehu a schválených kritérií, Komisia rozhodla, aby sa štipendium udelilo vo výške 5.000,00 mesačne (za 10 mesiacov), za podmienky, že kandidáti nepoberajú iné štipendium, nasledovne:

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Anna Berédiová

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, žurnalistika

2

2. Marína Cicková  

Kovačica

Právnická fakulta v Belehrade, právo

4

3.Michaela Tárnociová

Pivnica

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, prof. matematiky

4.

4. Daniela Vujović

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

5. Iveta Makan

Silbaš

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

6. Milota Kulík

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

m

7. Martin Hložan

Báčska Palanka

Prírodno - matematická fakulta, v Novom Sade, fyzika

m

8. Hana Kukučka

Hložany

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade,  chémia

m

9. Lýdia Spevák

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade, matematika

3

 

MENO

BYDLISKO

FAKULTA A ŠTUDIJNÝ ODBOR

ročník

1. Anna Berédiová

Selenča

Filozofická fakulta v Novom Sade, žurnalistika

2

2. Marína Cicková  

Kovačica

Právnická fakulta v Belehrade, právo

4

3.Michaela Tárnociová

Pivnica

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, prof. matematiky

4.

4. Daniela Vujović

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

5. Kristína Turčanová

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

2

6. Zlatko Gajan

Padina

Poľnohospodárska fakulta v Belehrade, fitomedicína

3.

7. Iveta Makan

Silbaš

Filozofická Fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

4

8. Milota Kulík

Kysáč

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, chémia

m

9. Martin Hložan

Báčska Palanka

Prírodno-matematická fakulta, v Novom Sade, fyzika

m

10. Ivan Činčurák

Pivnica

Filozofická technických vied, výpočtová technika a automatika

2

11. Hana Kukučka

Hložany

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade,  chémia

m

12. Lýdia Speváková

Báčsky Petrovec

Prírodno-matematická fakulta v Novom Sade, matematika

3

13. Nina Halupa

Kovačica

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

3

14. Anna Demrovská

Báčsky Petrovec

Filozofická fakulta v Novom Sade, slovenský jazyk a literatúra

1

15. Tamara Brňová

Pivnica

Právnická fakulta v Novom Sade, všeobecný odbor

3

Čítať 448 krát
top