Tel/Fax
+381 21 422 989

Výbor pre informovanie

pondelok, 04 marec 2013 10:58

Návrh zákona o verejnom informovaní

Návrh zákona o verejnom informovaní

V utorok o 9. hodine vo Veľkej sieni Zhromaždenia AP Vojvodiny sa bude konať verejná diskusia o pracovnej verzii Návrhu zákona o verejnom informovaní, ktorú organizuje Misia OBSE v Srbsku. Návrh zákona vypracovala pracovná skupina Ministerstva kultúry a informovania.

Počas tejto akcie budú prezentované návrhy nových právnych predpisov. Podľa Mediálnej stratégie z roku 2011, nový zákon by mal byť prijatý do konca marca.

V diskusii sa zúčastnia predstavitelia štátnych a pokrajinských orgánov, združenií novinárov a mediálnych organizácií, verejných rádio-difúznych servisov (štátnych a pokrajinských), ako aj médiá, ktoré podávajú správy v menšinových jazykoch.

Ďalšie verejné diskusie budú 12. 03. v Novom Pazare, 14. 03. v Niši a 19. 03. marca v Belehrade.

Uvádzame Návrh zákonu o verejnom informovaní

 

utorok, 30 október 2012 22:18

O projektoch a finančnom hospodárení

Desiata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila vo štvrtok 25. októbra v priestoroch Národnostnej rady. Rokovalo sa o zrealizovaných a zaplanovaných projektoch do konca, ale aj na budúci rok. Koordinátor výboru Vladimír Lenhart podal správu o finančnom hospodárení a správu o zrealizovanom projekte medziredakčnej spolupráce (výmena rozhlasových a televízných príspevkov), do ktorého bolo zapojených 7 rozhlasových a 3 televízne stanice. Projekt sa s časti vydaril, a členovia výboru sa zhodli, že by sa s ním pokračovalo aj naďalej, ale aby sa v ňom zúčastnili iba rozhlasové stanice, ktoré si splnili podmienky z minulej zmluvy podpísanej s Národnostnou radou. Do konca roka lokálne rozhlasové stanice si medzisebou budú vymieňať príspevky a zároveň príspevky budú zasielať aj do Novosadského rozhlasu.

nedeľa, 05 august 2012 23:00

Udelená Cena Anny Nemogovej Kolárovej

 Na Stretnutí slovenských novinárov v rámci SNS 2012 v nedeľu 05. augusta v reštaurácií Aróma bola vyhlásená výťazka súbehu o Cenu Anny Nemogovej Kolárovej, ktorá tohto roku bola prvýkrát udelená novinárovi za príspevok o slovenskej národnostnej menšine zverejnený v hociktorom jazyku okrem v slovenskom. Získala ju Mandica Kneževićová z novosadského rozhlasu za príspevok Violine majstora Njemčeka. Predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová víťazke udelila plaketu a cenu vo víške 250 eur. Laureátka vyhlásila, že jej je „táto cena najobľúbenejšou pretože je to spomienka na našu tvorkyňu a kolegyňu, ktorá nás bohužiaľ, predčasne opustila. Anna Nemogova Kolárova si uvedomila všetky výzvy tvorby v prostredí akým je Vojvodina a som rada, že nie je zabudnutá“.

Deviata schôdza Výboru pre informovanie sa uskutočnila 12. júna Na rokovacom programe bolo až desať bodov, a po schválení zápisnice rokovalo sa o predbežnom návrhu Zákona o elektronických médiách, ktorý na adresu Národnostnej rady zaslala Dubravka Valićová-Nedeljkovićova, členka pracovného telesa, ktorý redefinoval a doplnil Zákon o rádiodifúzií z roku 2002. Členovia Výboru sa zhodli, že sa o tomto Zákone bude ešte rokovať, keďže nebolo dostatočne času detailne si ho prečítať. Ďalším bodom rokovania bola Cena Anny Nemogovej-Kolárovej, ktorej súbeh bol zakončný 31. mája.

Narodnostna rada

Predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová podpísala v piatok 23. marca v priestoroch Národnostnej rady v Novom Sade zmluvy s riaditeľmi rozhlasových a televíznych redakcií, ktoré vysielajú po slovensky o spolupráci medzi lokálnymi elektronickými médiami a RTV Vojvodiny. Podpora slovenských lokálnych médií sa realizuje v rámci projektu Výboru pre informovanie NRSNM, ktorý štartoval v decembri 2011 a bude pokračovať a apríli 2012. Na základe tohto projektu slovenské redakcie lokálnych televízií a rozhlasov navzájom vymieňali príspevky a zároveň ich zasielali aj slovenským redakciám RTV Vojvodiny (rádiu a televízií). Týmto spôsobom, na príklad, poslucháči Rádia Šíd majú príležitosť priamo počuť, čo sa deje aj v Aradáči, ale aj poslucháči verejného pokrajinského servisu môžu počúvať aktuálne správy z lokálnych prostredí.

štvrtok, 02 február 2012 08:56

Pokračovanie Kurzu jazykovej kultúry

V Novom Sade, v priestoroch Hlasu ľudu 01. februára prebiehalo 14. kolo Kurzu jazykovej kultúry, ktorý organizuje Výbor pre informovanie Národnostnej rady. Kurz je určený pre jazykových redaktorov, novinárov a redaktorov slovenských vojvodinských médií, ale aj pre všetkých záujemcov, keďže je otvoreného typu. Ako aj dosiaľ, kurz viedol PhDr. Juraj Glovňa, CSc., lektor slovenského jazyka Oddelenia slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade. Asi 20 účastníkov sa dozvedelo o diferenčných jazykových prostriedkoch v spisovnej slovenčine vo Vojvodine a na Slovensku, o cudzích slovách a o frazeologizmoch.

V súlade s plánom a programom Výboru pre informovanie Národnostnej rady, Kurz jazykovej kultúry bude bežná činnosť Výboru aj v tomto roku a bude usporiadaný raz za mesiac.

top