Tel/Fax
+381 21 422 989
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny - streda, 28 jún 2017
streda, 28 jún 2017 13:39

4. Seminár kreatívneho písania

Literárno-vydavateľská komisia Výboru pre kultúru NRSNM
vypisuje

V ý z v u

na účasť na 4. Seminári kreatívneho písania

Zverejnené vVýzvy
top