Tel/Fax
+381 21 422 989

NRSNM

Rokovanie so zástupcom republikového ombudsmana

V pondelok 26. októbra sa v zasadačke Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo pracovné stretnutie venované otázkam platnej legislatívy, ktorá upravuje kompetencie a financovnie národnostných rád národnostných menšín.

O skúsenosti pri zabezpečení práv národnostných menšín v Maďarsku

Ministerstvo spravodlivosti Srbska a Maďarskej republike 13. októbra 2015 v Subotici poriadalo okrúhly stôl na tému Predstavenie najlepšej skúsenosti Maďarska z oblasti práv národnostných menšín.

piatok, 18 september 2015 00:00

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Slávnostné podpisovanie zmluvy

Dňa 18. septembra 2015 v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom  Sade sa uskutočnilo slávnostné podpisovanie Zmluvy o vykonávaní prác a rekonštrukcie Domu kultúry Michala Babinku v Padine a materiálno-technického vybavenia padinskej pobočky Obecnej knižnice v Kovačici.

Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková navštívila NRSNM

Dňa 08.09. t.r. v miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Novom Sade pobudla Jej excelencia Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Srbsku, ktorá sa na tomto poste v Belehrade nachádza iba niekoľko dní.

SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA NÁRODNOSTNEJ RADY SLOVENSKEJ NÁRODNOSTNEJ MENŠINY

Na slávnostnej schôdzi NRSNM, vo štvrtok podvečer v slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci, sa vzácne ocenenia dostali jednotlivcom a kolektívom, ktorí v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania, úradného používania jazyka a písma a vôbec na pláne budovania a zachovávania dobrého mena tu žijúcich Slovákov dosiahli pozoruhodné výsledky.

štvrtok, 06 august 2015 00:00

Ocenenia NRSNM za rok 2015

Zlatá plaketa NRSNM za rok 2015 a Cena NRSNM za rok 2015

top